Browsing by Subject "piikuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Määttä, Anne Maritta (2003)
    Tutkielmassa selvitetään filippiiniläisten naisten kokemuksia työstään suomalaisissa lapsiperheissä. Viitekehyksessä tarkastelen palkallista ja palkatonta kotityötä painottaen työntekijän näkökulmaa. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksän filippiiniläisen naisen haastatteluista. Naiset työskentelevät tai ovat työskennelleet suomalaisissa lapsiperheissä. Haastattelut olen tehnyt elämäkertatyyppisesti puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Useimmilla haastateltavista on korkeakoulutusta ja he tekevät pääosin koulutustaan vastaamatonta työtä kotiapulaisina Suomessa. Velvollisuus ja vastuuntunto oman perheen ja sukulaisten toimeentulosta on kuljettanut filippiiniläisiä naisia toiselle puolelle maapalloa ansaitsemaan. He tekevät yli kymmentuntisia päiviä siivoten, tiskaten, imuroiden ja pyykäten työnantajansa kotona. He hoitavat perheen lapsia ja tekevät työnantajansa määräysten mukaan suurimman osan kotona tehtävästä uusintavasta kotityöstä. Työsuhde on käytännössä kahden naisen välinen. Työtehtävät ovat kokonaisvaltaista läsnäoloa ja hoivaa vaativaa lastenhoitoa sekä rutiiniluontoisia, suorittavia kodinhoitotehtäviä, joita kukaan perheessä ei ehdi tai halua tehdä. Työtä tehdään kotona, mikä määrittää monin tavoin työn luonnetta ja työpaikan vuorovaikutussuhteita. Työhön käytetty aika, työtehtävien luonne sekä apulaisen rooli perheessä muistuttaa vahvasti vuosisadan alun piikojen ja palvelijoiden työtä perheissä. Suurimmalle osalle työ on välivaihe matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Tärkeimpinä tutkimuksina ovat filippiiniläisistä kotiapulaisista eri maissa tehdyt tutkimukset sekä suomalaisista piioista ja palvelijoista tehdyt tutkimukset. Tutkielman keskeisiä teoreetikkoja ovat Romero, Parreñas, Anderson.