Browsing by Subject "pragmatics"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Kanerva, Oksana (2019)
  The paper proposes a brief overview of tendencies in pragmatics (evolution of sign perception as a dyadic::triadic::quadratic entity; its interpretation not as a static, but dynamic, discourse bound phenomenon, analysis of Peirce's views on sources of rational explanation), paying major attention to Apel's distinctive philosophical approach, known as transcendental pragmatics, its congeniality with general principles of hermeneutics, and potentials of its application in linguistics.
 • Ainiala, Terhi; Östman, Jan-Ola Ingemar (John Benjamins, 2017)
  Pragmatics & Beyond New Series
 • Norrby, Catrin; Lindström, Jan; Wide, Camilla; Nilsson, Jenny (University of Helsinki, 2018)
  Nordica Helsingiensia
  I servicesamtal engagerar sig kunden och personalrepresentanten i ett utbyte av information, varor och tjänster: kunden vill köpa något eller få information, personalen begär transaktionella handlingar, såsom betalning. När den andra parten levererat den efterfrågade handlingen kommenteras detta ofta av den mottagande parten med en positiv värderande respons som vad bra, perfekt, utmärkt. Vårt syfte är att undersöka sådana responser i servicesamtal i finlandssvenska och sverigesvenska. Materialet utgörs av en korpus av samtal som spelats in vid teaterkassor och bokningscentraler i olika städer i Sverige (Stockholm, Göteborg, Karlstad) och Finland (Helsingfors, Åbo, Vasa) inom forskningsprogrammet IVIP (Interaktion och variation i pluricentriska språk). Våra iakttagelser pekar på att det finns skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska i fråga om hur positiva värderande responser uttrycks: mer återhållsamt som bra, fint, kiva (mest finlandssvenska) eller starkt uppgraderat som härligt, kanon, toppen (mest sverigesvenska). I första hand avser vi att undersöka sekvenser som innehåller värderande s.k. tredjedrag (begäran–leverans–respons).Tidigare forskning på engelskt material om s.k. high-grade assessments (t.ex. brilliant, wow, cool, is that so?) har visat att starkt uppgraderade värderingar fungerar som signaler på starkt engagemang, där samtalspartnern visar sin entusiasm, empati, sympati, förvåning eller avsky inför det som talaren säger utan att själv ta över turen (Antaki 2002). Vidare har man pekat på att uppgraderade responssekvenser fungerar som sätt att föra en interaktionell episod till sitt slut (Antaki, Houtkoop-Steenstra & Rapley 2000). Teoretiskt och metodiskt bygger vi på insikter från samtalsanalys, interaktionell lingvistik och variationspragmatik.
 • Harju, Anu Annika; Lillqvist, Ella (2018)
  Marxist Internet scholars have recently shed light on the commodification and exploitation of social media users. While some of these studies have also acknowledged the ideological nature of how online sociality is understood and discussed, they have not yet addressed in great detail the ways in which ideology figures in the process of commodification of social media users. We address this question by combining Marxist ideology theory with insights from cognitive pragmatics. Focusing on the idea of illusion, we draw on Relevance Theory and employ the notions of "relevance" and "cognitive illusion" to discuss the ideological process we call context manipulation, a concept that helps bring to focus the discursive obscuring of the capitalist operational logic of social media corporations. We illustrate our cognitive-pragmatic model of ideology with examples of Facebook's discursive practices. The paper contributes to the discussion on ideology in cultural studies and the discussion on commodification of online sociality in critical Internet and media studies by offering a revised interpretation of Marx's ideology theory that highlights the discursive and cognitive nature of ideological processes, and by elaborating on the workings of ideology in the specific context of corporate social media.
 • Lenk, Hartmut Ewald Herbert (Peter Lang, 2021)
  Nordeuropäische Arbeiten zur Literatur, Sprache und Kultur
  In what forms are individual persons referred to in newspaper reports? The paper gives a brief overview of the existing research on this subject, and outlines a method of coding the use of individual personal names in such texts. It then presents the results of a study on the forms of personal names in reports on the death of Yasser Arafat, with data from five national quality newspapers and five popular ones published in Germany on November 12, 2004. The results show peculiarities which are associated with the text-type variant of such newspaper reports, with their theme and with the medium, i.e. the kind of newspaper concerned.
 • Bekhta, Natalya (University College London Press, 2018)