Browsing by Subject "proliferaatio"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Kari-Koskinen, Julia (Helsingin yliopisto, 2021)
    Left ventricular noncompaction cardiomyopathy (LVNC) is a unique form of cardiomyopathy, which is believed to arise from arrest in the compaction process during cardiac development. Dysfunctions in cell cycle regulation and increased or decreased proliferation of cardiomyocytes during cardiac development are likely to contribute to the development of LVNC. SCN5A gene encoding the α-subunit of cardiac voltage gated sodium channel Nav1.5 has associated with LVNC- phenotype in a Finnish family. The direct correlation of SCN5A gene mutation and LVNC has not been studied before. There is strong evidence that Nav1.5 channel has an essential role in cardiac development and cardiomyocyte proliferation, therefore perturbed function of the channel might also contribute to the development of LVNC. We used patient-specific human induced pluripotent stem cell -derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs), reprogrammed from fibroblasts obtained from LVNC patient carrying SCN5A to study the phenotype of the cells. We utilized immunofluorescent staining in combination with high content analysis (HCA) to investigate the proliferation and Nav1.5 cellular localization. Proliferation potential was assessed at multiple timepoints from three to six weeks. We also investigated the stress response of patient-specific hiPSC-CMs by exposing the cells to mechanical stretch, a hypertrophy inducer, followed by quantitative reverse transcription PCR to study changes in stress biomarker levels. According to our results, the patient-specific hiPSC-CMs have prolonged proliferation compared to control cells as the proliferation peaks towards the last timepoint, whereas in control cells it decreases. Differences were also observed in the hypertrophic gene expression after 24-hour mechanical stretching. An increase in NPPB expression levels caused by stretching was threefold in patient-specific cells to control cells. These results implicate that SCN5A gene has as an important role on cardiomyocyte proliferation. Mutations in SCN5A could correspond to increased proliferation in trabeculations during cardiac development, which might be preventing the compaction process and lead to the development of LVNC. Our results emphasizes that SCN5A has an important role in cardiomyocyte physiology unrelated solely to electrical activity.
  • Vesterlin, Jenni (Helsingin yliopisto, 2019)
    Kielisyöpä luokitellaan suuontelon syöpiin, jotka ovat yleisimpiä pään ja kaulan alueen syöpiä. Kielisyövällä on useita altistavia ja suojaavia tekijöitä. Terveellisten elintapojen on esimerkiksi osoitettu suojaavan syövältä, ja ruokavaliossa kasvikset ja vihannekset vähentävät syöpäriskiä merkittävästi. Puolukka sisältää erilaisia polyfenoliyhdisteitä, joiden on todettu muun muassa vaikuttavan solun sisäisiin signaalireitteihin ja suojaavan soluja oksidatiiviselta stressiltä. Tutkielmani hypoteesina oli, että puolukkauute vähentää kielisyöpäsolujen jakaantumista eli proliferaatioita in vitro. Laboratoriokokeissani analysoin kahta kaupallista kielisyöpäsolulinjaa (SCC-25 ja HSC-3). Käytin kolmea eri fermentoidun puolukkauutteen (Fermented Lingonberry Juice, FLJ) konsentraatioita (500 μg/ml, 2500 μg/ml ja 5000 μg/ml) ja vertasin eri uutemäärien vaikutusta kontrollisolujen jakaantumiseen. Proliferaatiota tutkin enzyme linked immunosorbent assay, eli ELISA-menetelmällä BrdU-merkkiaineen avulla käyttäen Cell proliferation, ELISA BrdU -kittiä. Analysoin tulokset mittaamalla solujen lukumäärää kuvaavat absorbanssiarvot ja tein tuloksista tilastolliset analyysit. Puolukkauute vähensi merkitsevästi suurempina (2500 μg/ml ja 5000 μg/ml) pitoisuuksina molempien kielisyöpäsolulinjojen proliferaatiota. Solulinjojen välillä oli eroa siten, että FLJ teho oli suurempi vähemmän aggressiiviselle SCC-25 solulinjalle kuin selkeästi aggressiivisemmalle HSC-3 solulinjalle. Yhteenvetona voin todeta, että puolukkauute vähensi kielisyöpäsolulinjojen jakaantumista in vitro mahdollisesti marjassa olevien polyfenoliyhdisteiden ansiosta. Tarkka mekanismi puolukan sisältämien yhdisteiden vaikutuksesta syöpäsolujen jakaantumisen ehkäisemisessä ei kuitenkaan ole vielä selvillä, vaan lisätutkimusta molekyylitason mekanismien selvittämiseksi tarvitaan. Tulokseni on julkaistu In VIVO –julkaisusarjassa 2018 ja alkuperäisartikkeli on tutkielmani liitteenä.