Browsing by Subject "puhelinhaastattelijat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Järvinen, Kati (2000)
    Tutkimuksessa on tarkasteltu motivaation ja työmotivaation käsitteitä, sekä pyritty selvittämään puhelinhaastattelijan työn erityisluonnetta suhteessa työmotivaatioon. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty tunnetuimpia motivaatioteorioita sekä aikaisempia työmotivaatiota koskevia tutkimuksia. Empiirisen osan tavoitteena on haastattelujen avulla saada selville puhelinhaastattelijoiden motivaatioon ja työmotivaatioon liittyviä tekijöitä. Tarkoitus on myös selvittää, onko puhelinhaastattelijoiden motivoiminen mahdollista sekä millaisia asioita motivoinnissa tulisi ottaa huomioon. Haastateltavina oli 10 puhelinhaastattelijaa pääkaupunkiseudulla toimivasta markkinatutkimusyrityksestä. Tutkimuksen perusteella puhelinhaastattelijoiden motivoiminen on mahdollista, kunhan huomioidaan joitakin asioita. Tärkeimpänä taustatekijänä motivoitumiselle on puhelinhaastattelijoiden vireystaso. Motivoiminen on mahdollista vain vireystason ollessa hyvä. Tärkeää on myös huomioida, että puhelinhaastattelijoilla on erilaiset tarpeet, joiden mukaan he motivoituvat. Siitä johtuen puhelinhaastattelijoihin vaikuttavat erilaiset, yksilölliset motivointikeinot Tutkimuksen perusteella puhelinhaastattelijoita motivoivat puhelinhaastattelijan työssä ensisijaisesti palkka ja bonukset. Erityisen tärkeää olivat myös vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin, omaan palkkaan ja yleinen joustavuus. Yrityksen hyvä ilmapiiri ja hyvät esimiehet koettin myös motivaatiota nostaviksi tekijöiksi. Palautteen saaminen esimiehiltä ja mahdollisuus antaa palautetta esimiehille koettiin tärkeäksi. Motivaatiotekijänä työn osuus näyttää vähäiseltä. Tulevaisuuttaan kukaan haastateltavista ei nähnyt puhelinhaastattelijana. Keskeisenä lähteenä on käytetty Peltosen ja Ruohotien teosta Motivaatio; menetelmiä työhalun parantamiseksi.