Browsing by Subject "radon"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Björklöf, Katarina; Simola, Reko; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku; Väisänen, Ritva (Finnish Environment Institute, 2015)
  Reports of the Finnish Environment Institute 33/2015
  Proftest SYKE in co-operation with the Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) carried out the proficiency test (PT) for the measurement of radon in groundwater in May 2015. Two ground water samples were tested, in which one contained high radon concentration (1000–5000 Bq/l) and the other contained lower concentration of radon (<1000 Bq/l). In total 34 participants took part in this PT. Fourteen of the participating laboratories used the liquid scintillation method and 23 used equipment based on gamma spectrometry (Radek MKGB-01). In total 88 % of the results were satisfactory when allowing for 10-25 % variation. This is the same level as in previous round in 2013. The mean of the results measured by STUK with the liquid scintillation counting was used as the assigned value for radon concentration. The evaluation of the results was based on z scores. The results obtained with Radek equipment was systematically about 10 % smaller that results obtained with liquid scintillation technology.
 • Björklöf, Katarina; Simola, Reko; Leivuori, Mirja; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2017)
  Reports of the Finnish Environment Institute 22/2017
  In May 2017 Proftest SYKE carried out the proficiency test (PT) for analysis of radon in ground water (Rn 05/2017) in cooperation with the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) for laboratories conducting radon-222 measurements in ground water. In total, 29 participants took part in the proficiency test. Two ground water samples were tested, in which one contained high radon concentration (1000– 5000 Bq/l) and the other contained lower concentration of radon (<1000 Bq/l). Eleven of the participating laboratories used the liquid scintillation method and 21 used equipment based on gamma spectrometry. The mean of the results measured by STUK with the liquid scintillation counting was used as the assigned value for radon concentration. The evaluation of the results was based on z scores. In total 78 % of the results were satisfactory when allowing for 17-25 % variation. This is slightly poorer performance than in the previous round in 2015. A warm thank you to all the participants of this proficiency test.
 • Korhonen-Ylönen, Kaija; Hanste, Ulla-Maija; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2012)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2012
 • Mäkinen, Irma; Vesterbacka, Pia; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2007)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 16/2007
 • Korhonen, Kaija; Hanste, Ulla-Maija; Ilmakunnas, Markku; Tervonen, Keijo (Suomen ympäristökeskus, 2010)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2010
 • Mäkinen, Irma; Hanste, Ulla-Maija; Vesterbacka, Pia; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2008
 • Myllymäki, Pauliina (Suomen ympäristökeskus, 1996)
  Suomen ympäristö 50
  Lähes puolessa Suomen yksityisistä porakaivoista radonpitoisuudet ylittävät vesilaitosvesille annetun annosrajan. Radon on radioaktiivinen kaasu, joka lisää syöpäriskiä sekä veden mukana juotuna että hengitettynä sen vapautuessa vedestä ilmaan. Suomen ympäristökeskus, Säteilyturvakeskus ja Teknillinen korkeakoulu ovat yhteistyössä elokuusta 1995 lähtien tutkineet ilmastusta ja aktiivihiilisuodatusta radonin poistamiseksi porakaivovedestä. Molemmat menetelmät poistavat radonia tehokkaasti (yli 99 % poisto on mahdollista). Riippuen raakaveden radonpitoisuudesta ja käytetyistä vesimääristä ainakin toista näistä menetelmistä voidaan aina käyttää radonin poistoon. Ilmastuksessa mitoituksen lähtökohtana on ilma-vesi -suhde, joka tutkimuksessa on selvitetty eri raakaveden radonpitoisuuksille ja vedenkorkeuksille. Aktiivihiilisuodatuksen mitoittaminen perustuu adsorptio-hajoamisvakioon, jolle tutkimuksessa on etsitty arvoja. Vakio riippuu aktiivihiililaadusta ja veden radonpitoisuudesta. Tutkimuksessa on saatu paljon arvokasta tietoa menetelmien käyttöönottoa ja laitteistojen kehittämistä varten. Myös veden uraanipitoisuudet voivat paikoitellen nousta liian korkeiksi. Tutkimuksessa selvitettiinkin anioininvaihtosuotimen toimivuutta käytännön uraaninpoistossa ja suotimen regenerointia. Tutkittiin myös uraanipitoisen veden vaikutusta aktiivihiilen tukkeutumiseen sekä muita veden laatuominaisuuksia ja niiden vaikutusta radonin ja uraanin poistoon.
 • Björklöf, Katarina; Simola, Reko; Korhonen-Ylönen, Kaija; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Reports of the Finnish Environment Institute 4/2014