Browsing by Subject "rahoituskriisi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Järvitalo, Jarkko (2004)
    Talletuspaolla tarkoitetaan tilannetta, jossa pankkiin rahansa tallettaneet asiakkaat nostavat talletuksiaan paniikinomaisesti ilman varsinaista kulutustarvetta. Talletuspaon laukaisee pelko pankin ajautumisesta konkurssiin. Mikäli pankki ei pysty maksamaan kaikkia kuluttajien talletuksia, pankki ajautuu rahoituskriisiin. Talletuspaot ovat olleet pankkien kiusana jo vuosisatojen ajan, eivätkä ne ole rahoitusmarkkinoiden voimakkaasta kehityksestä huolimatta vielä täysin poistuneet. Tässä lopputyössä tarkastellaan talletuspakoja kuluttajien ja pankin välisenä ekstensiivisenä pelinä, jossa kuluttajat tekevät kulutuspäätöksen epätäydellisen informaation vallitessa. Pankki voi sijoittaa kuluttajien talletuksia vain joko riskittömästi tai riskipitoisesti, ja tämä sijoituspäätös tehdään ennen kuin kuluttajat ilmoittavat kulutustarpeistaan. Teoreettinen tarkastelu perustuu pääosin seuraaviin artikkeleihin: ALLEN, F. – GALE, D. (1998): Optimal Financial Crisis. The Journal of Finance Vol. 53, Nr. 4, 1245-1284. ALLEN, F. – GALE, D. (2000): Financial Contagion. The Journal of Politi-cal Economy Vol. 108, Nr. 1, 1-33. Teoreettinen tarkastelu aloitetaan perustapauksesta ja sitä laajennetaan lopputyön kuluessa. Tämä perustapaus ei sellaisenaan riitä kuvaamaan talletuspakoja missään olosuhteissa, mutta teorian rakentaminen osissa on välttämätöntä lukijan ymmärtämisen kannalta. Tutkimuksessa päädytään lopputulokseen, että talletuspakojen estäminen esimerkiksi keskuspankin avulla ei ole järkevää, vaan tietyissä tilanteissa talletuspakoriskin olemassaolo takaa kansantalouden hyvinvoinnin kannalta Pareto-optimaalisen allokaation. Lisäksi huomioidaan tilanne, jossa pankit voivat myydä riskipitoisia sijoituksiaan pankkien välisillä rahamarkkinoilla ja täten saada rahoitusta äkillisissä likviditeettikriiseissä. Edelleen tarkastellaan yksittäisen pankin rahoituskriisin leviämistä rahoitusmarkkinoilla sekä erilaisten rahamarkkinarakenteiden kykyä selvitä paikallisista likviditeettikriiseistä. Pankit jakavat riskiä tallettamalla kuluttajien talletuksia edelleen muihin pankkeihin. Erilaiset markkinarakenteet eroavat toisistaan näiden talletusten lukumäärien perusteella. Huomataan, että vajaasti verkostoituneet rahoitusmarkkinat eivät selviä kriisistä yhtä hyvin kuin täydellisesti verkostoituneet rahoitusmarkkinat, joilla riski on jaettu tasan pankkien kesken. Lopuksi tarkastellaan tämän hetken rahoitusmarkkinoiden keinoja rahoituskriisien estämiseksi tai toteutuessaan niiden jälkihoitamiseksi.