Browsing by Subject "rahti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Tuutti, Kalle Tomi Petteri (2001)
    Työ käsittelee tankkerirahtimarkkinoita ja rahtihintojen vaihteluilta suojautumista johdannaissopimusten avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on ensiksi selvittää rahtimarkkinoiden mallintaminen ekonometristen mallien avulla. Tässä vaiheessa käydään läpi merikuljetuksia käsittelevän kirjallisuuden (esim. Stopford, 1997 ja Santala, 1989) avulla tankkereiden kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Samalla käydään läpi eri rahtaussopimuksia ja niiden välisiä riskejä perinteisessä tavassa suojautua rahtien hinnanvaihteluita vastaan. Rahtimarkkinoiden ekonometrisessä mallintamisessa käydään läpi neljä tutkimusta Hawdon (1978), Glen, Owen ja van der Meer (1981), Beenstock ja Vergottis (1989) ja Tvedt (1996). Työn toinen osa käsittelee johdannaissopimuksilla suojautumista rahtien hintavaihteluita vastaan. Tässä vaiheessa käydään läpi termiinisopimusten yleistä teoriaa ja termiinisopimusten hinnoittelua cost-of-carry –mallin avulla. Tässä pääasiallisena lähdeaineistona on Hullin (1997) johdannaisia koskeva oppikirja. Sen jälkeen esitellään rahtijohdannaismarkkinoiden historia (esim. Gray, 1986) ja johdannaisten pohjana olevien kohde-etuuksien erityispiirteitä. Lisäksi käydään läpi rahtijohdannaisia käsittelevien tutkimusten tuloksia. Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että rahtitermiinejä ei voida hinnoitella perinteisten termiinisopimusten hinnoittelumallin avulla. Lisäksi tulokseksi saatiin, että suojautuminen rahtitermiineillä ei lukitse positiota tietylle tasolle, vaan saattaa jopa huonontaa suojautujan positiota. Kuivarahtien puolelta olevat eri tutkimukset kuitenkin osoittavat, että termiinihinnat antavat tarkemman ennusteen tulevaisuuden spot-hinnoista kuin ekonometrisillä ennustemalleilla saadut ennusteet. Rahtitermiinit tarjoavatkin markkinaosapuolille nopeamman ja joustavamman instrumentin reagoida markkinoiden liikkeisiin kuin perinteiset rahtimarkkinoiden suojautumisvälineet. Tärkeimmät lähteet: BEENSTOCK, M. & VERGOTTIS, A. (1989): An Econometric Model of World Tanker Market. Journal of Transport Economics and Policy 23, 263-280. GLEN, D., OWEN, M. & van der MEER, R. (1981): Spot and Time Charter Rates for Tankers, 1970-1977, Journal of Transport Economics and Policy 45-58. HAWDON, D. (1978): Tanker Freight Rates in the Short and Long Run. Applied Economics, 10, 203-217. HULL, J. C. (1997): Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall International, Inc. New Jersey. TVEDT, J, (1996b): Structure of the Freight Rate, A Stochastic Partial Equilibrium Model for the VLCC Market. Discussion paper 17/96. Norwegian School of Economics and Business Administration.