Browsing by Subject "rakennusperinne"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
  • Mäkelä, Matti; Riukulehto, Sulevi (University of Helsinki, Ruralia Institute, 2016)
    Ostrobothnian houses are our common cultural heritage. They are an essential component of the Ostrobothnian cultural landscape and people’s everyday life. They still serve as people’s homes and leisure-time houses. What values does the Ostrobothnian house culture involve? What is the background of the construction of Ostrobothnian houses? Why and how were they built? What structural solutions were used? The book answers these questions and also presents the regional and stylistic diversity of Ostrobothnian houses. The text is accompanied by diverse illustrations. The book includes plenty of previously unpublished archive material, including treasures such as early photographs by Julia Widgren from the 1870s as well as aquarelles and drawings by Toivo Salervo and Alvar Aalto from the first decades of the 20th century. An Ostrobothnian house is more than just a building. It is an entire cultural sphere with rich values, which offers a lot to learn from. The University of Helsinki Ruralia Institute launched a series of projects related to Ostrobothnian houses in 2013. Apart from producing new knowledge, they aim at the cognitive, skill-based and institutional strengthening of actors interested in rural cultural heritage. This reference book is a compact package on the values, styles, background and diversity of Ostrobothnian house culture.
  • Mäkelä, Matti; Riukulehto, Sulevi (Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, 2016)
    Pohjalaistalot ovat yhteistä kulttuuriperintöämme. Ne ovat olennainen osatekijä pohjalaisessa kulttuurimaisemassa ja ihmisten arjessa. Ne palvelevat edelleen ihmisten koteina ja vapaa-ajan asuntoina. Mitä arvoja pohjalaistalokulttuuriin sisältyy? Mikä on pohjalaistalojen rakentamisen tausta? Miksi ja miten ne tehtiin? Millaisia rakenteellisia ratkaisuja käytettiin? Kirja esittelee myös pohjalaistalojen alueellista ja tyylillistä monimuotoisuutta. Kerrontaa havainnollistaa monipuolinen kuvitus. Teos sisältää runsaasti aiemmin julkaisematonta arkistomateriaalia, jopa suoranaisia helmiä, kuten Julia Widgrenin varhaisia valokuvia 1870-luvulta sekä Toivo Salervon ja Alvar Aallon akvarelleja ja piirroksia 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Pohjalaistalo on enemmän kuin rakennus. Se on kokonainen kulttuuripiiri ja rikas arvomaailma, josta on paljon opittavaa. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti käynnisti pohjalaistaloja koskevan hankesarjan vuonna 2013. Tavoitteena on, paitsi uuden tiedon tuottaminen, myös maaseudun kulttuuriperinnöstä kiinnostuneiden toimijoiden tiedollinen, taidollinen ja institutionaalinen vahvistaminen. Tämä tietokirja on tiivis paketti pohjalaistalokulttuurin arvoista, tyyleistä, taustasta ja monimuotoisuudesta.
  • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2004)
  • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2004)