Browsing by Subject "raw food"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Heikkilä, Tiina (Helsingin yliopisto, 2019)
  Lisensiaatintutkielmani sisältää kirjallisuuskatsauksen kissojen raakaruokintaan liittyen ja alkuperäistutkimuksen. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään ihmisille tavallisimpien mahasuolitulehduksia aiheuttavien bakteerien esiintyvyyttä kissoille soveltuvassa raakaruoassa. Tämän lisäksi tutkittiin kahden raakaruokaa syövän kissan ulosteita tavoitteena selvittää erittyvätkö mahdollisesti ruoassa esiintyvät tautia aiheuttavat bakteerit kissojen ulosteeseen. Aihe valittiin, koska lemmikkien raakaruokintaa ei ole vielä kovin paljon Suomessa tutkittu, varsinkaan kissojen kohdalla. Lemmikkien raakaruoan mikrobiologista laatua on tutkittu ulkomailla, missä suurin huoli on tavallisesti ollut salmonella. Suomalaisessa raa’assa lihassa salmonellan esiintyminen on kuitenkin erittäin vähäistä. Suomessa tavallisimmat ihmisille tautia aiheuttavat elintarvikevälitteiset bakteerit ovat Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, shiga-toksiinia tuottava Escherichia coli eli STEC ja salmonella. Hypoteeseja oli kolme erillistä. Ensimmäisen mukaan oletettiin, että lemmikkien raakaruoasta löytyisi jonkin verran tautia aiheuttavia bakteereita. Toisen perusteella odotettiin yleisimpien löytöjen olevan Y. enterocolitica ja kampylobakteerit. Kolmas hypoteesi oli, että sisäkissan ulosteesta ei juuri löytyisi tautia aiheuttavia bakteereita. Tutkimuksen aikana kerättiin vuoden aikana 48 raakaruokanäytettä ja 73 ulostenäytettä. Ulostenäytteitä kerättiin kahdelta eri kissalta, joista toiselta koko tutkimuksen ajan ja toiselta vain viimeisen puolen vuoden ajan. Näytteet sekoitettiin puskuroituun peptoniveteen ja viljeltiin selektiivisille agareille. Peptonivesiseokset inkuboitiin yön ylitse +37 °C:ssa. Inkuboiduista seoksista tehtiin säilytys 20 % glyserolin kanssa -70 °C ja PCR-ajoa varten DNA-eristys ZR Fecal DNA MiniPrepTM -menetelmää (Zymo Research, USA) käyttäen. Peptonivesiseokset säilöttiin tutkimuksen ajan 4 °C:ssa. PCR-positiiviset näytteet viljeltiin uudelleen selektiiviselle maljoille esirikastetuista seoksista. Tutkituista ruokanäytteistä 42 % sisälsi jotain tutkittua tautia aiheuttavaa bakteeria. Ulostenäytteistä 84 % sisälsi jotain tutkittua bakteeria PCR-tulosten perusteella. Ulostenäytteistä yhteensä 74% oli kampylobakteeripositiivisia, vaikka ruokanäytteet eivät olleet. Ruokanäytteistä saadut PCR-positiiviset näytteet eivät kasvaneet agarmaljoilla lainkaan. Ulostenäytteistä kaksi PCRpositiivista Y. enterocolitica löydöstä kasvoi myös agarmaljoilla. Nämä olivat biotyyppiä 4 ja kaupallisella vasta-aineella tehdyllä testillä serotyyppiä O:3. Kummankin kissanulosteesta eristettiin Campylobacter helveticus. Tulosten perusteella voidaan vetää johtopäätös, että raakaruokinnassa on riskejä lemmikkien ja ihmisten terveydelle. Riskit ovat suuret erityisesti ihmisille, joiden immuunijärjestelmän toiminta ei ole normaalia. Hypoteesit olivat osittain oikein, mutta esimerkiksi ulosteessa esiintyvien tautia aiheuttavien kampylobakteerien korkea esiintyvyys oli yllätys. Tutkimuksen toinen tavoite, mikä oli selvittää siirtyvätkö ruoan patogeenit kissojen ulosteeseen, ei välttämättä onnistunut näytteenottosuunnitelman takia. Näytteitä olisi pitänyt ottaa pidemmän aikaa raakaruoan syöttämisen jälkeen ja tutkia kissat etukäteen, etteivät ne eritä mitään bakteeria valmiiksi ulosteeseensa.
 • Fredriksson-Ahomaa, Maria; Heikkilä, Tiina; Pernu, Noora; Kovanen, Sara; Hielm-Bjorkman, Anna; Kivistö, Rauni (2017)
  Feeding pets raw meat-based diets (RMBDs) is commonly practiced by many companion animal owners and has received increasing attention in recent years. It may be beneficial for the animals, but may also pose a health risk for both pets and their owners, as RMBDs may be contaminated by enteric pathogens-such as Campylobacter, Salmonella, and Yersinia-which are the most common zoonotic bacteria causing enteritis in humans. Little information exists on the prevalence of these pathogens in pet food, and thus one aim was to investigate the prevalence of Campylobacter, Salmonella, and Yersinia in commercial RMBDs from retail stores. Little evidence also exists on the significance of raw meat feeding on the shedding of Campylobacter, Salmonella, and enteropathogenic Yersinia in the feces of pets, and therefore, the second goal was to study the presence of these pathogens in dogs and cats fed RMBDs. Polymerase chain reaction (PCR) only sporadically detected Campylobacter, Salmonella, and enteropathogenic Yersinia in RMBDs. These pathogens were not found by culturing, indicating a low contamination level in frozen RMBDs. They were also detected in the feces of dogs and cats, but the association with feeding RMBDs to them remained unclear.
 • Tulenheimo, Outi (Helsingfors universitet, 2018)
  Raw meat-based diets have gained popularity in recent years amongst dog owners and there is a lot of debate about the effects of raw food on dogs' health. The purpose of this thesis was to study serum mineral concentrations in dogs eating raw meat-based diet or dry diet. The minerals analyzed were copper, iron, magnesium, phosphorus, and zinc. My hypothesis is that when dogs are fed industrial balanced raw or dry food there are no significant differences in the serum mineral concentrations between the two diet groups. In this study there were 41 adult Staffordshire bull terriers of which 25 ate raw food and 16 dry food. 26 of the dogs were atopic, 13 were control dogs and 2 dogs could not be placed to either of the groups. The dogs came to three visits. The first blood sample was taken on either the first or the baseline visit. During the next three to five months the dogs were either on dry food or raw food diet, based on allotment. Itching, skin symptoms, and diet were taken into consideration in the allotment. After the feeding study the dogs came to the end visit where the second blood sample was taken. Based on the results both diets had an effect on some mineral concentrations. Also the health status had an effect on some mineral concentrations and in the atopic dogs the diet had a more pronounced effect on the serum mineral concentrations than in the control dogs. On the basis of these results the hypothesis was incorrect because there were significant differences in the serum mineral concentrations between the two diets. As we do not know the optimal serum concentrations of these minerals in the canine species the clinical significance of these results is somewhat limited but this study lays the foundation for further studies.
 • Brännback, Emilia (Helsingin yliopisto, 2020)
  Considering that dogs originate from wolves, who are carnivores, one may speculate whether high amounts of carbohydrates are beneficial to dogs’ health. The aim of this master’s thesis was to compare two different type of diets regarding glucose markers in dogs. Fasting blood samples were taken before and after a diet intervention for the analysis of blood glycosylated hemoglobin (HbA1c), glucose, insulin and glucagon concentrations to compare the differences between dogs fed a high-carbohydrate diet (dry food diet) and a diet containing no dietary carbohydrates (raw food diet). Also bodyweight was evaluated before and after the trial. This master’s thesis was part of a larger study that investigated associations between diet and atopic dermatitis in Staffordshire bull terrier dogs at the University of Helsinki. The dietary intervention lasted for 50-188 days (median 136 days). The high-carbohydrate diet contained: 42% carbohydrates, 23% proteins and 34% fats of total metabolic energy dry matter. Two different low-carbohydrate diets were used. One was a pork-chicken-lamb diet, which contained: 0%: carbohydrates, 25% proteins and 75% fats of total metabolic energy dry matter, and the other was a beef-turkey-salmon, which contained: 0% carbohydrates, 30% proteins and 70% fats of total metabolic energy dry matter. Water was allowed ad libitum. The results showed that feeding a carbohydrate-rich dry food to pet dogs for 4,5 months increased the percentage of HbA1c. In contrast, a raw food diet with low carbohydrate content did not affect the percentage of HbA1c. Both blood glucose and glucagon concentrations decreased within the raw food diet group; while they were not affected in the dry food diet group. No statistical changes in insulin concentrations were found. Based on the results of this study it can be concluded that a high-carbohydrate diet, and a low-carbohydrate, respectively, have different effects on glucose metabolism in dogs. More research is needed to understand how this affects the dog’s health.
 • Frisk, Camilla (Helsingin yliopisto, 2019)
  Feeding raw food has increased in popularity and many advocate the good effects of it. Only few studies on raw food has been done, mainly on negative effects such as the risk of infection when handling raw meat. Therefore, the purpose of this study was to investigate whether different diets, especially raw food, has an impact on blood parameters. The hypothesis was that raw food will have an impact on the blood parameters. A total of 101 dogs were included in the analysis. Both hematologic and serum biochemical analyses were made. The owners were asked to fill in a questionnaire with information about their dog and the percent of each food they give to their dogs. Diets were defined as raw food, dry food, canned food and homemade food. Based on the questionnaire, the dogs were divided into different diet groups. Staffordshire bull terriers were also analysed individually since they consisted the majority of the population (n =80). The diet groups were as follows; 100 % raw food, 100% dry food and mixed diet. The population was also divided into 5 groups according to a set percent of either raw or dry food (1 = 0%, 2 = 1–30 %, 3 = 31–60 %, 4= 61–99 %, and 5 = 100 %). The mean values of the blood parameters in all groups were compared statistically (Kruskal-Wallis test). Differences were found between raw and dry and raw and mixed diets. The blood values that most often differed were erythrocytes, haemoglobin, alkaline phosphatase (ALP), creatinine, cholesterol, sodium and protein. Erythrocytes, haemoglobin, protein and creatinine increased with increased amount of raw food. ALP and cholesterol showed the opposite. Sodium showed high values in groups with high amounts of raw food and low values in mixed diets. This study gave evidence that diet is affecting blood parameters. In which extent it can affect remains unclear since no exact information about the diets were collected. Further studies need to be done to evaluate the real effect of a raw diet on blood parameters and whether it should be incorporated in clinical work.