Browsing by Subject "respiratory symptoms"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Nieminen, Pentti; Panychev, Dmitry; Lyalyushkin, Sergei; Komarov, German; Nikanov, Alexander; Borisenko, Mark; Kinnula, Vuokko L.; Toljamo, Tuula (2013)
 • Nissilä, Juho-Jooel; Savelieva, Kateryna; Ung-Lanki, Sari; Lampi, Jussi; Elovainio, Marko; Pekkanen, Juha (Helsingin yliopisto, 2020)
  Koulun huono sisäilman laatu on yhteydessä oppilaan raportoimiin oireisiin. Tässä tutkimuksessa selvitimme, vaikuttaako vanhempien raportoima huoli lasten koulun sisäilman laadusta koulun todetun sisäilmaongelman ja oireiden lisääntyneen raportoinnin väliseen yhteyteen. Tutkimuksessa käytetty tietokanta kerättiin viidestä suomalaisesta alakoulusta, joissa oli todettu sisäilmaongelma ja viidestä kontrollikoulusta. Oppilaiden vanhemmat (n = 1868) raportoivat kyselyyn vastaamalla kokemansa huolestuneisuuden asteen sisäilman laatuun liittyen. Lisäksi vanhemmat raportoivat lastensa kokemat oireet. Todettujen sisäilmaongelmien, huolen ja viiden oiresumman (hengitystie-, alahengitystie-, silmä-, iho- ja yleisoireet) välisiä assosiaatioita tutkittiin logistisella regressioanalyysilla ja mediaatioanalyysilla. Vanhemmat olivat keskimäärin huolestuneempia kouluissa, joissa oli todettu sisäilmaongelma. Todetut sisäilmaongelmat olivat vahvassa yhteydessä huolestuneisuuden ja kaikkien tutkittujen oiresummien kanssa. Vanhempien huolestuneisuus oli yhteydessä kaikkien tutkittujen oiresummien kanssa. Mediaatioanalyysin tulosten perusteella näyttäisi siltä, että vanhempien huolestuneisuus saattaa selittää valtaosan todetun sisäilmaongelman ja oireraportoinnin välisestä yhteydestä. Jatkotutkimuksia tarvitaan kuitenkin kausaalisten suhteiden tarkemmaksi hahmottamiseksi todettujen sisäilmaongelmien, huolestuneisuuden ja oireraportoinnin välillä. Vanhempien huolestuneisuus saattaa olla keskeinen osa joidenkin suomalaisten koulujen sisäilmaongelmia. Sisäilmakyselyt ovat tärkeä informaationlähde, mutta niiden tuottamien tuloksien tulkinta tulee tehdä varoen, kun vastaajien keskuudessa tiedetään olevan merkittävää huolestuneisuutta. Päätökset rakennusten korjaustöiden aloittamisesta tulee tehdä asiamukaisiin rakennusteknisiin tarkastuksiin perustuen.
 • Nissilä, Juho-Jooel; Savelieva, Kateryna; Lampi, Jussi; Ung-Lanki, Sari; Elovainio, Marko; Pekkanen, Juha (2019)
  Poor indoor air quality (IAQ) in schools is related to increased symptom reporting in students. We investigated whether parental worry about school IAQ influences this association. Data came from survey collected from five Finnish primary schools with observed IAQ problems and five control schools. Parents (n = 1868) of primary school students reported worry about IAQ in schools and symptoms of their children. Associations between observed IAQ problems, worry, and five symptom scores (ie, respiratory, lower respiratory, eye, skin, and general symptoms) were analyzed using multivariate logistic regression and mediation analysis. Parents were on average more worried in schools with observed IAQ problems. Observed IAQ problems were strongly associated with increased worry and all symptoms under study (unadjusted ORs ranged between 1.48 [95% CI 1.48-2.16] and 2.70 [95% CI 1.52-5.17]). Parental worry was associated with all symptoms (unadjusted ORs ranged between 2.49 [95% CI 1.75-3.60] and 4.92 [95% CI 2.77-9.40]). Mediation analyses suggested that parental worry might partially explain the association between observed IAQ problems and symptom reporting (proportion mediated ranged between 67% and 84% for the different symptoms). However, prospective studies are needed to assess causal relationships between observed IAQ problems, worry, and symptom reporting in schools.
 • Selinheimo, Sanna; Vasankari, Tuula; Jokela, Markus; Kanervisto, Merja; Pirkola, Sami; Suvisaari, Jaana; Paunio, Tiina (2019)
  Background. We examined the prevalence of self-perceived respiratory symptoms (SRS) in the absence of any objective findings of respiratory pathology, and the association of such prevalence with psychological factors and healthcare use in the general population. Methods. The study was conducted among a nationally representative sample of Finnish adults (BRIF8901). Respiratory functioning was measured by a spirometry test. Structured questionnaires were used to measure SRS, physician visits and psychological factors of alexithymia, sense of coherence, illness worry and common mental disorders. Individuals with a diagnosed respiratory disease or a severe psychiatric disorder, determined in a diagnostic interview, were excluded, giving a sample comprising 4544 participants. Results. Twenty-six per cent of the general population and 36% of those with no diagnosed severe psychiatric disorder or respiratory disease experienced SRS despite a normal spirometry result. Psychological factors were associated with SRS (0.0001 <p <0.032), and on the number of physician visit explaining 42.7% of the difference in visits between individuals with and without SRS, respectively. Illness worry was associated most strongly with SRS [odds ratio (OR) 1.29, 95% confidence interval (CI) 1.19-1.41, p <0.0001] and higher numbers of physician visits (OR 1.35, CI 1.32-1.38, p <0.00001), even after several adjustments. Conclusions. Respiratory symptoms without objective findings are common in the general population. The study results underline the role of psychological factors in the reporting of respiratory symptoms and the associated medical burden, thereby indicating the functional nature of the symptomatology.
 • Helin, Noora; Kolho, Kaija-Leena; Rintala, Risto; Merras-Salmio, Laura (2020)
  Abstract Aim This study estimated the diagnostic yield of oesophagogastroduodenoscopy (OGD) in young children with non-acute, non-specific gastrointestinal or respiratory symptoms who were treated by a Finnish tertiary level referral centre. Methods A retrospective chart analysis was performed on 1850 Finnish children under seven years of age who underwent their first diagnostic OGDs at Helsinki University Hospital during 2006-2016. We noted the endoscopy indications, macroscopic findings, the histology of the mucosal biopsies and the follow-up data. Results After the exclusion criteria were applied, we enrolled 666 patients (57.7% boys) at a median age of 3.5 years. The number of children with non-specific symptoms referred for OGD increased 2.3-fold in 11 years. A routine set of biopsies was obtained in 644/666 (96.7%) of the endoscopies. The OGD was both macroscopically and histologically normal in 519/644 (80.6%) of cases. The most common indication was to rule out gastro-oesophageal reflux disease in 268/666 (40.2%) cases and the most frequent histological diagnosis was mild to moderate oesophagitis in 57/644 (8.9%) cases. There was no erosive oesophagitis. Conclusion The diagnostic yield of macroscopic and histological OGD findings was low in our cohort. Unless there are alarming symptoms, younger children do not need OGD.