Browsing by Subject "resveratrol"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Pirinen, Jani (Helsingfors universitet, 2009)
    Tutkimuksessa tutkittiin NR4A-ryhmän tumareseptoreiden määrän muutosta maksakudoksessa energiarajoituksen ja resveratrolin vaikutuksista. Tutkimus tehtiin hiirillä ja laboratoriomenetelmänä oli Western Blot. NR4A-tumareseptoriryhmään kuuluvat Nur77, Nurr1 ja NOR-1. Ne säätelevät useissa kudoksissa useita eri solunsisäisiä tapahtumia. Maksassa ne säätelevät eri metabolisia prosesseja, etenkin glukoneogeneesiä ja lipogeneesiä. Lipogeneesillä on merkitystä rasvamaksan syntyyn ja glukoneogeneesillä taas on merkitystä veren sokeripitoisuudelle ja lisääntynyt glukoneogeneesi on merkittävä tekijä Tyypin 2 Diabetes Mellitus-taudissa esiintyvän hyperglykemian kannalta. Saamiemme tulosten mukaan Nur77:n määrä nousee selvästi energiarajoituksen vaikutuksesta runsasrasvaista ravintoa syöneeseen kontrolliryhmään verrattuna. NOR-1:n määrä nousee selvästi suurella (4 g/kg) rehupitoisuudella resveratrolia. Nurr1:n tuloksissa ei löytynyt statistisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä. Tulkintani mukaan resveratroli on potentiaalinen maksan rasvoittumisen estäjä ja glukoneogeneesiä lisäävä aine stimuloimalla NR4A-ryhmän tumareseptoreita maksassa. Täten resveratroli ei ainakaan hepatosyyttien NR4A-reitin kannalta selitä sitä tosiasiaa että resveratroli vähentää diabeettista hyperglykemiaa.
  • Joraholmen, May Wenche; Johannessen, Mona; Gravningen, Kirsten; Puolakkainen, Mirja; Acharya, Ganesh; Basnet, Purusotam; Skalko-Basnet, Natasa (2020)
    Chlamydia trachomatis is the most common cause of bacterial sexually transmitted infections and causes serious reproductive tract complications among women. The limitations of existing oral antibiotics and treatment of antimicrobial resistance require alternative treatment options. We are proposing, for the first time, the natural polyphenol resveratrol (RES) in an advanced delivery system comprising liposomes incorporated in chitosan hydrogel, for the localized treatment of C. trachomatis infection. Both free RES and RES liposomes-in-hydrogel inhibited the propagation of C. trachomatis in a concentration-dependent manner, assessed by the commonly used in vitro model comprising McCoy cells. However, for lower concentrations, the anti-chlamydial effect of RES was enhanced when incorporated into a liposomes-in-hydrogel delivery system, with inhibition of 78% and 94% for 1.5 and 3 mu g/mL RES, respectively for RES liposomes-in-hydrogel, compared to 43% and 72%, respectively, for free RES. Furthermore, RES liposomes-in-hydrogel exhibited strong anti-inflammatory activity in vitro, in a concentration-dependent inhibition of nitric oxide production in the LPS-induced macrophages (RAW 264.7). The combination of a natural substance exhibiting multi-targeted pharmacological properties, and a delivery system that provides enhanced activity as well as applicability for vaginal administration, could be a promising option for the localized treatment of C. trachomatis infection.