Browsing by Subject "sadanta"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Solantie, Reijo (The Finnish Society of Forest Science and The Finnish Forest Research Institute, 1994)
  Snow damage to forests in Southern Finland in November 1991 is examined in relation to meteorological conditions. The combined effect of different factors proved to be necessary for severe damage. First, the snow load, in terms of precipitation, should exceed a certain limit. The limit can be set for weak or moderate damage at about 40 mm and for very severe damage at about 60 mm. Secondly, temperature at the time of precipitation should be above 0 °C, so that snow on twigs becomes slightly wet in order that it should attach to twigs during the subsequent period with temperature below 0 °C. On the other hand, temperatures exceeding 0.6 °C prohibit damage by permitting the snow load to fall. Wind speeds exceeding 9 ms–1, as observed 15 m above ground, were strong enough to dislodge the snow which is not attached, and thus reduce the damage. There are few statistics either of snow damage or of the relation between the snow damage and precipitation. However, there is a causal connection between snow damage and heavy snowfalls. Therefore, the regions with a high frequency of heavy snowfalls, as indicated by orographical features and occurrence of thick snow cover, were investigated.
 • Fronzek, Stefan; Honda, Yasushi; Ito, Akihiko; Nunes, João Pedro; Pirttioja, Nina; Räisänen, Jouni; Takahashi, Kiyoshi; Terämä, Emma; Yoshikawa, Minoru; Carter, Timothy R. (Elsevier BV, 2022)
  Climate Risk Management
  Estimates of future climate change impacts using numerical impact models are commonly based on a limited selection of projections of climate and other key drivers. However, the availability of large ensembles of such projections offers an opportunity to estimate impact responses probabilistically. This study demonstrates an approach that combines model-based impact response surfaces (IRSs) with probabilistic projections of climate change and population to estimate the likelihood of exceeding pre-specified thresholds of impact. The changing likelihood of exceeding impact thresholds during the 21st century was estimated for selected indicators in three European case study regions (Iberian Peninsula, Scotland and Hungary), comparing simulations that incorporate adaptation to those without adaptation. The results showed high likelihoods of increases in heat-related human mortality and of yield decreases for some crops, whereas a decrease of NPP was estimated to be exceptionally unlikely. For a water reservoir in a Portuguese catchment, increased likelihoods of severe water scarce conditions were estimated for the current rice cultivation. Switching from rice to other crops with lower irrigation demand changes production risks, allowing for expansion of the irrigated areas but introducing a stronger sensitivity to changes in rainfall. The IRS-based risk assessment shown in this paper is of relevance for policy making by addressing the relative sensitivity of impacts to key climate and socio-economic drivers, and the urgency for action expressed as a time series of the likelihood of crossing critical impact thresholds. It also examines options to respond by incorporating alternative adaptation actions in the analysis framework, which may be useful for exploring the types, choice and timing of adaptation responses. Highlights • Impact response surfaces (IRSs) present modelled sensitivity to key driving factors. • IRSs are combined with probabilistic projections of climate change and population. • Likelihoods of exceeding impact thresholds were estimated in case study regions. • Likelihood and timing of threshold exceedance indicate potential urgency to respond. • Modelled adaptation modifies likelihoods and timing of exceeding impact thresholds.
 • Saarela, Jouko (Finnish Environment Institute, 1997)
  Monographs of the Boreal Environment Research 3
 • Kärnä, Juha-Petri (Finnish Environment Institute, 2012)
  The Finnish Environment 12/2012
  Current remote sensing satellites can provide valuable information relevant to hydrological monitoring. And by using available in situ measurements together with the satellite data the information can be even more valuable. The FloodFore project developed new methods to estimate hydrological parameters from multi source remote sensing and in situ data. These hydrological parameters are important input to the watershed simulation model in order to improve the accuracy of its forecasts. In the project several new methods were either developed or demonstrated: satellite based snow water equivalent (SWE) estimation, weather radar based accumulated precipitation estimation, satellite based soil freezing state determination, and SWE estimation with high spatial resolution using both microwave radiometer and SAR data. Also a visualisation system for multi source information was developed to demonstrate the new products to users. The effect of the snow remote sensing estimates to the hydrological forecasting accuracy was studied for the Kemijoki river basin. The commercialisation possibilities of the results of the project were also studied.
 • Kilpeläinen, Tiina (Helsingfors universitet, 2006)
  Tämä työ perustuu vuosina 1951–2000 toukokuusta syyskuuhun Helsingin Kaisaniemen mittausasemalla kerättyyn piirtävän sademittarin aineistoon. Työssä esitellään sadantaan vaikuttavia tekijöitä Helsingin Kaisaniemessä ja pohditaan alueen ilmastollista edustavuutta. Työn pääpaino on aineiston laadun arvioinnissa ja Helsingin Kaisaniemen kesäsateiden ilmastollisten piirteiden kuvaamisessa mahdollisimman monipuolisesti. Piirtävän sademittarin digitalisoitu aineisto osoittautui laadultaan hyväksi, ja aineistosta laskettujen vuorokausisadesummien todettiin korreloivan hyvin saman mittausaseman sadekeräysastioiden vuorokausisadesummien kanssa. Sadannan piirteitä voidaan kuvata useilla tilastollisilla jakaumilla. Tässä työssä kahden eksponenttijakauman summa osoittautui parhaiten kuvaamaan sateen ja sateettomien jaksojen kestoja sekä sadetapahtumien sadesummia. Sateen intensiteetin ääriarvot sovitettiin yleistettyyn ääriarvojakaumaan, ja jaksomaksimimenetelmällä rankoille sateille laskettiin toistumisaikoja. Tulokseksi saatiin, että Helsingin Kaisaniemessä sataa kerran 50 vuodessa 1.78 mm/min 10 minuutin ajan, 1.53 mm/min 15 minuutin ajan, 0.95 mm/min 30 minuutin ajan ja 0.52 mm/min 60 minuutin ajan. 56 hetkellisesti rankimmasta sateesta muodostettu sateen teoreettinen ajallinen muoto on lähes symmetrinen rankimman hetken suhteen, mutta yksittäisten rankkojen sateiden ajallisen muodon todettiin vaihtelevan paljon. Tämän työn tulosten perusteella voidaan todeta, että toukokuussa sateet ovat Helsingin Kaisaniemessä intensiteetiltään heikkoja ja pitkäkestoisia. Kesäkuussa konvektiiviset sateet yleistyvät etenkin iltapäivällä. Heinäkuussa ja elokuussa sateet ovat rankkoja ja lyhytkestoisia, ja elokuussa sademäärän sekä intensiteetin vuorokausivaihtelu on suurimmillaan. Syyskuussa sateen osuus kokonaisajasta on kesäkuukausista suurin ja intensiteetin vuorokausivaihtelu on vähäistä. Meri vaikuttaa Helsingin Kaisaniemen sateisiin etenkin alkukesällä. Kaupungin kasvun vaikutuksia ei tuloksista voitu erottaa. Vuosikymmenten välillä esiintyy suuria eroja etenkin sadetapahtumien kestossa ja lukumäärässä, mutta selviä merkkejä ilmastonmuutoksesta ei löytynyt. Helsingin Kaisaniemessä sataa kesällä keskimäärin 4.5 % kokonaisajasta. Yksi sadetapahtuma kestää keskimäärin 60 minuuttia ja sateeton jakso keskimäärin 21 tuntia. Sateen intensiteetti on koko kesän aikana keskimäärin 0.020 mm/min.
 • Leikola, Matti (Suomen metsätieteellinen seura, 1971)
 • Kellomäki, Seppo; Pohjapelto, Pirkko (Suomen metsätieteellinen seura, 1976)
 • Päivänen, Juhani (Suomen metsätieteellinen seura, 1974)
 • Lehtonen, Irja; Westman, Carl Johan; Kellomäki, Seppo (Suomen metsätieteellinen seura, 1976)
 • Kara, Osmo; Seuna, Pertti; Heino, Soini (Vesihallitus, 1973)
  Vesihallitus. Tiedotus 53
  English summary: On irrigation in Southwestern Finland
 • Päivänen, Juhani (Suomen metsätieteellinen seura, 1966)
 • Lukkala, O. J. (Suomen metsätieteellinen seura, 1942)
 • Kuusisto, Esko (Vesihallitus, 1975)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 11
  Engl. summary: The water balance and regulation of Lake Pyhäjärvi
 • Pirinen, Pentti; Simola, Henriikka; Aalto, Juha; Kaukoranta, Juho-Pekka; Karlsson, Pirkko; Ruuhela, Reija (Ilmatieteen laitos, 2012)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2012:1
 • Jokinen, Pauli; Pirinen, Pentti; Kaukoranta, Juho-Pekka; Kangas, Antti; Alenius, Pekka; Eriksson, Patrick; Johansson, Milla; Wilkman, Sofia (Ilmatieteen laitos, 2021)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2021:8
  Tässä raportissa on ilmanpaineen, lämpötilan, suhteellisen kosteuden, sademäärän, lumensyvyyden, tuulen, auringonpaisteen ja kokonaissäteilyn ilmastotilastoja vertailukaudelta 1991–2020. Lisäksi on ensimmäistä kertaa tuotettu vertailukaudelle meritilastoja vedenkorkeudesta, veden pintalämpötilasta ja merijäästä. Havaintoasemien ja hila-aineiston perusteella on uuden 1991–2020 vertailukauden Suomen keskilämpötila noin 0,6 astetta edellistä 1981–2010 vertailukautta lämpimämpi. Verrattuna jaksoon 1961–1990 on uusi vertailukausi noin 1,3 astetta lämpimämpi. Ilmastollisia ja merellisiä tilastoja voidaan hyödyntää esimerkiksi ajankohtaisen sää- ja meriolosuhteiden laittamisessa historialliseen viitekehykseen. Lisäksi tilastoista on apua muun muassa kuukausien päähän ulottuvien sääriippuvaisten päätösten tekemisessä sekä ilmastonmuutoksen etenemisen seurannassa. Vertailukauden tilastot ovat tuotettu Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) ohjeiden mukaisesti. Edellisten vertailukausien tapaan on esimerkiksi puuttuvien havaintojen määrässä käytetty kansallisesti tiukempia rajoja kuin WMO:n ohjeissa on kehotettu. Jakso 1991–2020 on sekä kansainvälisesti että Suomessa virallinen vertailukausi ennen kuin seuraava vertailukausi eli 2001–2030 otetaan käyttöön.
 • Solantie, Reijo; Ekholm, Matti (Vesihallitus. National Board of Waters, 1985)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 59, 24-53
  Suomen vesitase 1961-1975 verrattuna vuosien 1931-1960 vesitaseeseen