Browsing by Subject "saksalaiset rikossarjat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Jääskeläinen, Paula (Helsingfors universitet, 2017)
    Pro gradu -tutkielmani tarkastelee kommunikatiivisia rutiini-ilmauksia saksalaisessa telenovelassa Lemmen viemää (Sturm der Liebe) sekä saksalaisessa rikossarjassa Syyttäjä (Der Staatsanwalt). Rutiini-ilmaisut ovat kiinteitä ilmaisuja, jotka toistuvat päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa usein alitajuisesti, kuten hyvää huomenta (Guten Morgen). Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka paljon ja millaisia kommunikatiivisia rutiini-ilmauksia sarjoissa esiintyy. Tutkielmassa todennetaan myös χ²-testin (Chi-Quadrat-Test) avulla, onko sarjojen rutiini-ilmauksien esiintymisessä merkitsevää eroa. Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään ensin käsitteitä ’telenovela’ ja ’rikossarja’ sekä määritellään lyhyesti puhutun kielen ja litteroinnin ominaisuuksia. Lisäksi esitellään fraseologismin kriteerit, sillä kommunikatiivisten rutiini-ilmaisujen katsotaan kuuluvan fraseologismeihin, vaikka vain osa niistä täyttää tiukasti nämä kriteerit. Teoriaosuudessa tarkastellaan myös, kuinka tämän alan merkittävät tutkijat Coulmas (1981), Gläser (1986), Fleischer (1997), Wotjak (2005), Sosa Mayor (2006) ja Lenk (2014) luokittelevat rutiini-ilmauksia ja miten yhteneväisiä heidän jaottelunsa ovat. Empiirisen tutkimuksen rutiini-ilmausten luokittelu tukeutuu Lenkin kehittämään jaotteluun, jossa hän erottaa toisistaan kymmenen erilaista tyyppiluokkaa useine alaluokkineen. Lenkin luokittelu on uusin ja tähän mennessä tehdyistä jaotteluista yksityiskohtaisin. Analyysiosassa nämä eri tyyppiluokat esitellään tutkimusmateriaalin avulla esimerkein. Tutkimuksessa havaittiin yhteensä 657 rutiini-ilmaisua; 297 sarjassa Lemmen viemää ja 360 sarjassa Syyttäjä. Tutkituissa sarjoissa esiintyi yllättävän paljon erilaisia kommunikatiivisia rutiini-ilmaisuja, mutta tyyppiluokat vaihtelivat sarjojen kesken huomattavasti. Esimerkiksi telenovelassa tunteita näytetään vahvasti, ja niissä esiintyy erityisen paljon emotiivisia rutiini-ilmaisuja, kun taas rikossarjalle ne eivät ole tyypillisiä. Lisäksi voidaan todeta, että rutiini-ilmaisujen luokittelu eri tyyppiluokkiin on erittäin vaikeaa, sillä ne voivat saada eri merkityksiä eri tilanteissa.