Browsing by Subject "shortness of breath"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Malmberg, Maiju; Malmberg, L. Pekka; Pelkonen, Anna S.; Makela, Mika J.; Kotaniemi-Syrjänen, Anne (2021)
    Background The objective of this study was to evaluate the role of body mass index with regard to exercise performance, exercise-induced bronchoconstriction (EIB), and respiratory symptoms in 7- to 16-year-old children. Methods A total of 1120 outdoor running exercise challenge test results of 7- to 16-year-old children were retrospectively reviewed. Lung function was evaluated with spirometry, and exercise performance was assessed by calculating distance per 6 minutes from the running time and distance. Respiratory symptoms in the exercise challenge test were recorded, and body mass index modified for children (ISO-BMI) was calculated for each child from height, weight, age, and gender according to the national growth references. Results Greater ISO-BMI and overweight were associated with poorer exercise performance (P <.001). In addition, greater ISO-BMI was independently associated with cough (P = .002) and shortness of breath (P = .012) in the exercise challenge. However, there was no association between ISO-BMI and EIB or with wheeze during the exercise challenge. Conclusion Greater ISO-BMI may have a role in poorer exercise performance and appearance of respiratory symptoms during exercise, but not in EIB in 7- to 16-year-old children.
  • Malmberg, Maiju; Malmberg, Pekka; Pelkonen, Anna; Mäkelä, Mika; Kotaniemi-Syrjänen, Anne (Helsingin yliopisto, 2020)
    Tämän tutkimuksen tarkoitus oli arvioida painoindeksin yhteyttä fyysiseen suorituskykyyn, rasitusastmareaktioon ja rasituksen laukaisemiin hengitystieoireisiin (yskään, vinkunaan ja hengenahdistukseen) kouluikäisillä lapsilla. 1120 ulkojuoksukokeen tulokset käytiin retrospektiivisesti läpi. Nämä ulkojuoksukokeet oli suoritettu Iho- ja allergiasairaalassa osana kouluikäisten lasten tavanomaisia astmaselvittelyjä. Keuhkojen toimintaa arvioitiin spirometrialla. Astmalle diagnostisen rasituksen laukaiseman keuhkoputkien supistumisen eli rasitusastmareaktion rajana pidettiin vähintään 15 prosentin laskua uloshengityksen sekuntikapasiteetissa rasituksen jälkeen. Fyysinen suorituskyky arvioitiin laskemalla todellisesta juoksuajasta ja -matkasta 6 minuutissa juostu matka. Hengitystieoireet ja -löydökset kirjattiin kokeen aikana, ja lasten ikään ja sukupuoleen suhteutettu painoindeksi eli ISO-BMI laskettiin kansallisia kasvuviitearvoja käyttäen. Suurempi ISO-BMI ja ylipaino ennustivat heikompaa fyysistä suorituskykyä. Lisäksi suurempi ISO-BMI oli yhteydessä yskään ja hengenahdistukseen rasituskokeen aikana. Sen sijaan ISO-BMI ei liittynyt rasitusastmareaktioon eikä vinkunaan. Tämän tutkimuksen löydösten perusteella kouluikäisillä lapsilla ylipaino voi ennustaa heikompaa fyysistä suorituskykyä ja rasitusperäisten hengitystieoireiden ilmaantumista, mutta ei rasitusastmareaktiota. Mikäli asianmukaisia keuhkojen toimintatutkimuksia ei suoriteta, voidaan astmadiagnoosi asettaa väärin perustein. Tutkimus on toistaiseksi suurin kouluikäisten lasten ylipainon, rasitusastmareaktion ja fyysisen suorituskyvyn yhteyttä tarkasteleva tutkimus, mutta koska tutkimus oli luonteeltaan retrospektiivinen asiakirjatutkimus, tulokset tulisi jatkossa vahvistaa prospektiivisella seurantatutkimuksella.