Browsing by Subject "sijainti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-9 of 9
 • Albrecht, Moritz; Lukkarinen, Jani (Sage journals, 2020)
  Environment Planning C: Politics and Space 2020; 38 (7-8): 1465-1483
  The blue bioeconomy is gaining momentum in EU policy debate and various national government strategies as a pathway towards a more sustainable society. Linked to the circularity of economic processes, it combines the promise of (regional) economic development with a sustainable, bio-based transition focused on increased and novel utilisation of aquatic resources. Nonetheless, portrayed as a holistic approach, the political visions of blue bioeconomy reside predominantly in marine environments with little integration of freshwater perspectives or alternative development paths. Rooted in concepts of policy mobility, assembling processes and the positionalities of involved entities, this paper displays two regionally embedded blue bioeconomy developments – Norwegian coastal seaweed farming and Finnish lake fisheries – and their spatially diverse reconnections with national and international policy narratives. By framing a freshwater and a coastal marine case, and their spatial reconnections with an overarching yet diversely translated policy realm, the paper taps into the multiple ontologies of water in blue bioeconomy governance and presents initial empirical and methodological steps towards a relational understanding of its governance processes. Based on four key topical reconnections, the article points to a variety of challenging mismatches between policy narratives, local development processes and potentials. It also suggests conceptual and methodological implications of this approach for further research into “blue” resource governance
 • Hippeläinen, Sampo (Helsingin yliopisto, 2022)
  One of the problems with the modern widespread use of cloud services pertains to geographical location. Modern services often employ location-dependent content, in some cases even data that should not end up outside a certain geographical region. A cloud service provider may however have reasons to move services to other locations. An application running in a cloud environment should have a way to verify the location of both it and its data. This thesis describes a new solution to this problem by employing a permanently deployed hardware device which provides geolocation data to other computers in the same local network. A protocol suite for applications to check their geolocation is developed using the methodology of design science research. The protocol suite thus created uses many tried-and-true cryptographic protocols. A secure connection is established between an application server and the geolocation device, during which the authenticity of the device is verified. The location of data is ensured by checking that a storage server indeed has access to the data. Geographical proximity is checked by measuring round-trip times and setting limits for them. The new solution, with the protocol suite and hardware, is shown to solve the problem and fulfill strict requirements. It improves on the results presented in earlier work. A prototype is implemented, showing that the protocol suite can be feasible both in theory and practice. Details will however require further research.
 • Bhattacharjee, Joy; Marttila, Hannu; Haghighi, Ali Torabi; Saarimaa, Miia; Tolvanen, Anne; Lepistö, Ahti; Futter, Martyn N.; Kløve, Bjørn (American Society of Civil Engineers, 2021)
  Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 147(4), 04021006
  Spatiotemporal information on historical peatland drainage is needed to relate past land use to observed changes in catchment hydrology. Comprehensive knowledge of historical development of peatland management is largely unknown at the catchment scale. Aerial photos and light detection and ranging (LIDAR) data enlarge the possibilities for identifying past peatland drainage patterns. Here, our objectives are (1) to develop techniques for semiautomatically mapping the location of ditch networks in peat-dominated catchments using aerial photos and LIDAR data, and (2) to generate time series of drainage networks. Our approaches provide open-access techniques to systematically map ditches in peat-dominated catchments through time. We focused on the algorithm in such a way that we can identify the ditch networks from raw aerial images and LIDAR data based on the modification of multiple filters and number of threshold values. Such data are needed to relate spatiotemporal drainage patterns to observed changes in many northern rivers. We demonstrate our approach using data from the Simojoki River catchment (3,160  km2) in northern Finland. The catchment is dominated by forests and peatlands that were almost all drained after 1960. For two representative locations in cultivated peatland (downstream) and peatland forest (upstream) areas of the catchment; we found total ditch length density (km/km2), estimated from aerial images and LIDAR data based on our proposed algorithm, to have varied from 2% to 50% compared with the monitored ditch length available from the National Land survey of Finland (NLSF) in 2018. A different pattern of source variation in ditch network density was observed for whole-catchment estimates and for the available drained-peatland database from Natural Resources Institute Finland (LUKE). Despite such differences, no significant differences were found using the nonparametric Mann-Whitney U test with a 0.05 significance level based on the samples of pixel-identified ditches between (1) aerial images and NLSF vector files and (2) LIDAR data and NLSF vector files.
 • Alander, Anu (2001)
  Tässä tutkielmassa käsitellään kaupunkisysteemimalleja, jotka antavat selityksiä sille, miten erikoistumisasteeltaan erilaiset kaupungit sijaitsevat toisiinsa nähden tilassa sekä sille, miksi taloudessa voi samaan aikaan olla sekä erikoistuneita että monipuolisia kaupunkeja. Tutkielman keskeisin osa on Fujitan, Krugmanin ja Morin (1999) hierarkisen kaupunkisysteemin kehitystä kuvailevan mallin tarkastelu. Tutkielman alussa käsitellään joitakin kaupunkitaloustieteen tämän työn kannalta keskesiä käsitteitä ja tarkastellaan kaupunkien ja kaupunkisysteemien yleisiä ominaisuuksia,kuten esimerkiksi kaupunkien kokojakaumia ja erilaisten kaupunkien elinkeinorakenteita. Tämän jälkeen tutkielmassa esitellään lyhyesti joukko kaupunkeja ja kaupunkisysteemejä kuvaavia malleja, joista osa liittyy kiinteästi tutkielmassa myöhemmin tarkemmin esiteltyihin malleihin.Tutkielmassa tarkastellaan tämän jälkeen tarkemmin jo edellä mainitun Fujita, Krugmanin ja Morin (1999) mallin lisäksi Abdel-Rahmanin (1993) kaupunkisysteemimallia sekä Durantonin ja Pugan (2000) kaupunkisysteemimallia. Fujitan, Krugmanin ja Morin (1999) malli antaa selityksen sille, miten erikoistumisasteeltaan erilaiset kaupungit sijaitsevat toisiinsa nähden spatiaalisessa taloudessa. Tässä mallissa muodostuva kaupunkisysteemi muistuttaa Christallerin keskuspaikkateorian tuloksia ja sitä pidetään tästä syystä yhtenä merkittävimmistä viime vuosina kehitetyistä kaupunkisysteemimalleista. Abdel-Rahmanin ja Fujitan (1993) sekä Durantonin ja Pugan (2000) malleissa annetaan selitykset sille, miksi taloudessa saattaa esiintyä samaan aikaan sekä monipuolisia että erikoistuneita kaupunkeja. Tutkielman kirjoittamisessa käytetyistä lähteistä tärkeimmät olivat Fujitan, Krugmanin ja Morin (1999) artikkeli “On the evolution of hierarchical urban systems” Fujitan, Krugmanin ja Venablesin (1999) teos “The spatial economy cities, regions and international trade” sekä Gilles Durantonin ja Diego Pugan (2000) artikkeli “ Diversity and Specialization in cities: Why, Where and When Does it Matter?”
 • Lönnqvist, Henrik Alexander (2000)
  Kaupunkitaloustiede tutkii kaupunkeihin ja kaupungistumiseen liittyviä ilmiöitä taloustieteen näkökulmasta. Kaupunkitaloustieteen erityispiirteenä tavanomaiseen talousteoriaan nähden on etäisyyksien ja yleensäkin sijoittumisratkaisujen aiheuttamien kustannusten huomioon ottaminen talouden toimijoiden (yritykset ja kotitaloudet) päätöksenteossa. Kaupunkitaloustieteen teorian muodostuksen työvälineet pohjautuvat valtaosin mikrotalousteorian menetelmiin. Tutkielmassa tarkastellaan kaupunkitaloustieteen keskeisimpänä teoreettisena mallina pitkään toiminutta monosentrista (yhden keskuksen) kaupunkimallia. Mallin puitteissa tarkastellaan kotitalouden sijoittumispäätöstä kaupunkialueella, kaupunkirakennetta sekä kaupungin kasvua. Tutkielmassa luodaan lyhyt katsaus kaupunkien ja kaupunkitaloustieteen kehitykseen. Tämän jälkeen tarkastellaan staattisessa viitekehyksessä kotitalouden sijoittumista kaupunkialueella. Tutkielmassa johdetaan kotitalouden optimointikäyttäytymisen perusteella vuokratarjontakäyrä ja kotitalouden optimisijaintia luonnehtiva niin sanottu Muthin lause sekä analysoidaan komparatiivisen statiikan keinoin asumisen hinnan, matkakustannusten ja tulojen muutosten vaikutuksia asumispalveluiden kulutukseen ja optimaaliseen keskustaetäisyyteen. Kotitalouden sijoittumisongelman tarkastelun jälkeen siirrytään kaupunkirakenteen ja kaupunkikoon analyysiin. Ensin tarkastellaan kaupunkirakennetta staattisessa viitekehyksessä sekä identtisten että toisistaan poikkeavien kotitalouksien tapauksessa. Esille tulevat myös kysymykset tulotason vaikutuksesta kotitalouden keskustaetäisyyteen ja rakennusintensiteetin kasvusta kaupunkikeskustaa kohden. Tämän jälkeen luodaan lyhyt katsaus optimaalisen kaupunkikoon analyysin ja kasvuteorian välisiin yhteyksiin. Lopuksi esitellään dynaaminen kaupungin kasvua kuvaava kahden sektorin malli. Tutkielmassa kuvataan dynaamisen systeemin pelkistäminen kahteen muuttujaan (pääoma ja väestömäärä) sekä tarkastellaan systeemin stabiilisuutta ja Selvitetään komparatiivisen statiikan avulla parametrien vaikutusta mallin endogeenisiin muuttujiin. Tutkielmassa käytetyistä lähteistä tärkeimmät ovat M. Fujitan teos Urban Economic Theory (1989), G. K. Turnbullin teos Urban Consumer Theory (1995) ja W-B. Zhangin artikkeli Capital, Population and Urban Patterns (1994).
 • Vilmi, Annika; Tolonen, Kimmo T.; Karjalainen, Satu Maaria; Heino, Jani (Elsevier, 2019)
  Ecological Indicators, 99, 159-166
  We examined how niche position, niche breadth, biological traits and taxonomic relatedness affect interspecific variation in occupancy and abundance of two commonly-used biological indicator groups, i.e. diatoms and macroinvertebrates. We studied 291 diatom and 103 macroinvertebrate species that occupied the littoral zones of a large (305 km2) highly-connected freshwater system. We collated information on the biological traits and taxonomic relatedness of each species. Using principal coordinates analysis, we formed biological trait and taxonomic vectors describing distances between species and used the resulting vectors as predictor variables. As environmental data, we had site-specific physico-chemical variables, which were used in outlying mean index analyses to determine the niche position and niche breadth of each species. We used linear models to study if and how these two niche parameters and biological traits as well as taxonomic relatedness affected occupancy and abundance. We observed positive occupancy-abundance relationships for both diatoms and macroinvertebrates. We further found that, for both groups, occupancy was better explained by the predictor variables compared with abundance. We also observed that niche parameters, especially niche position, were the main determinants of variation in occupancy and abundance for both diatoms and macroinvertebrates. Local abundances of diatom and macroinvertebrate species were also, to a small degree, affected by biological traits or taxonomic relatedness. We further saw that the relationship between niche position and occupancy was negative, indicating that the more marginal the niche position, the rarer a species is. Our findings provide support for the use of diatoms and macroinvertebrates as ecological indicators as their occupancies and abundances were affected by niche parameters, which is not necessarily always clear in challenging study systems with high connectivity (i.e. high movement of material and species) among sites. These findings also suggest that indices using information on species’ occupancy, abundance and niche requirements are useful in environmental assessment.
 • Eronen, Jarmo (Suomen metsätieteellinen seura, 1982)