Browsing by Subject "slavery"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Seppänen, Juha-Matti (2002)
    This thesis focuses on slavery as an example of a past injustice and how the issue came up in the World Conference against Racism in Durban (WCAR), South Africa, held 31 August – 7 September 2001. The legacies of slavery, slave trade and colonialism and their implications almost ruined the whole WCAR conference as African countries raised the issue of slavery on the agenda of the conference. They wanted an apology for slavery and reparations for it. Not surprisingly, the issue was a red cloth for the United States and Western European countries with colonial pasts. The WCAR process and also the experiences from the national truth commissions and trials in transitional situations have showed that not only economic factors but also the issues of the past are important to people. As slavery and past injustices in general do seem to have consequences even today, in this thesis I will try to answer to the questions what has been done in order to amend the past wrongs, especially for slavery, and what other alternatives there might be available in solving the problem that such issues have presented. I will look at the slavery in the context of dealing with the past. In the last three decades there are several examples of states which after abuses of human rights or transitions to a more democratic regime have dealt with their difficult past. I will present a short overview of the practices from the reality, and look into the different ways to deal with the past. Two methods are taken into closer examination, i.e. trials and tribunal and truth commissions. From this point of view I will examine whether the methods and proceedings applied so far in the domestic use may be appropriate also on the global scale. A part of the scientific significance of this work arises in the connection of two, at least so far quite separate discourses, namely the discourse of dealing with the past and the discourse on global (distributive) justice. In the theoretical framework I will examine probably the most important work in the field of distributive justice, namely John Rawls’ A Theory of Justice, published in 1971. Distributive justice is about allocation of present and future recourses, but pays no attention to history and memory in its definition of justice. This is where this thesis brings something new to the field of global justice.
  • Andersson, Wilma (Helsingfors universitet, 2016)
    Jane Austens verk har av hävd betraktats som färggranna och ironiska skildringar av temata såsom kärlek, äktenskap och familjeförhållanden. Romanerna lodar emellertid djupare än så. Min avhandling behandlar två av Austens mindre välkända men desto mer intresseväckande verk, Mansfield Park och Persuasion. Med hjälp av Edward Saids kontrapunktiska metod analyserar jag hur ämnen såsom slaveri, kolonialism samt marinofficerarnas hjältemod framhävs på ett utstuderat sätt i Mansfield Park. Analysen berör tre personer i romanen: Sir Thomas, Mrs. Norris och William. Med stöd av direkta utdrag ur romanen ger min skildring av dessa individer en beskrivning på hur Austen utan uppenbart omnämnande och med diskretion lyfter fram temata som var aktuella och omtvistade i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet, det vill säga slaveri och kolonialism. I min behandling av Persuasion, en roman som anses omfatta biografiska element ur Austens liv, framhåller jag hur Austen genom individerna som förekommer i romanen vill fästa uppmärksamhet vid de problem som existerade i England under sommaren år 1814 då Napoleon befann sig i landsflykt. I sin helhet kretsar sig romanen kring den kungliga flottans förehavanden medan min avhandling fokuserar sig på fyra marinofficerare: kapten Frederick Wentworth, amiral Croft samt kaptenerna Harville och Benwick. Med hjälp av beskrivande utdrag visar jag hur kapten Frederick Wentworth samt amiral Croft förekommer i romanen som hyllade hjältar vars plats i samhället bygger på meriter som erhållits genom hjältedåd. I sin tur ger kaptenerna Harville och Benwick en mer realistisk bild av marinsoldater som återvänder från kriget bortglömda av moderlandet och utan nämnvärd egendom att stöda sig på. I min avhandling klargör jag ytterligare hur Austen tack vare sin brevväxling med sina bröder samt sin iver att läsa verk av andra författare var väl medveten om den aktuella samhällsdebatten och de rådande åsikterna under 1800-talet.