Browsing by Subject "sosiaalinen tila"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Olkkonen, Hanna-Leena (Helsingfors universitet, 2015)
    Finnish elementary school has been the solid foundation for Finnish education for decades. While the elementary school's name has stayed the same it has still been in a continuous process of change. Our elementary school is a time-related institution that changes and evolves together with the curriculum, teachers and pupils, and the prevailing culture. The environment and the people living in it are always interacting with each other and together they create a social or relational space. The school building and its surroundings are a special social space. The relation between people and the school makes the building a school and turns the people into teachers and pupils. Despite the fact that the school is an important social institution that has been created especially for children and their learning, there have been few studies about school from the children's perspective. This study aims to find out what is the social space of school like for pupils. How do the pupils display physical or social space in their photographs and texts? How does power divide between teachers and pupils? What kinds of feelings do the pupils attach to the photographs and texts they produced? The study involved seven sixth-grade pupils. They photographed their own school days for four consecutive days. After each photograph the pupils filled out a questionnaire in which they reported things regarding the photograph such as who was in charge at the time and how did the pupil feel at the moment. The study consisted of 122 photographs and texts related to the photographs. The material was analysed with the Collier & Collier visual content analysis. The study showed that the pupils photographed the school's physical rather than social space. Most pupils took photographs of different teaching aids such as text books on their desks. Social space was displayed in photographs taken during recesses when the pupils were playing with their friends. The pupils took very few photographs of the teachers. The most common answer to the questionnaire's question about who is in charge was "the teacher" though in many cases said question was left unanswered. This means that the pupils did not really pay attention to the teachers' use of power. The most common feelings of pupils during school hours were joy and tiredness.
  • Kovanen, Heidi (Helsingfors universitet, 2016)
    Tutkimus lähestyy Kastelholman linnaa ja sillä elettyä arkea linnan tilallisen ja toiminnallisen jakauman kautta. Kiinnittämällä huomiota Kastelholman sisäisessä saavutettavuudessa tapahtuviin muutoksiin ja siihen, miltä linnan saavutettavuus on voinut näyttää sen muurien ulkopuolelta katsottuna, tutkimuksella pyritään ottamaan osaa linnojen sosiaalista ulottuvuutta käsittelevään keskusteluun ja luomaan pohjaa mahdollisille linnojen näkemiseen ja kokemiseen liittyville jatkotutkimuksille. Tutkimuksen pohjana toimii keinotekoinen kuusiosainen periodijako, jonka avulla pyritään havainnollistamaan Kastelholman rakenteessa ja toiminnassa tapahtuvaa muutosta puolen vuosisadan mittaisissa jaksoissa 1300-luvulta 1600-luvulle. Jokaisen tutkittavana olevan ajanjakson kohdalla linnasta erotettuja huonetiloja tarkastellaan sekä niiden rakenteellisten piirteiden ja näihin liitettävissä olevien toimintojen (feature -analyysi), että huonetilojen keskinäisen sijainnin ja saavutettavuuden (access -analyysi) kautta. Varsinaisten tulkintojen pohjana tutkimuksessa toimivat Kastelholmasta sen rakennushistoriallisen tarkastelun pohjalta muodostetut saavutettavuuskartat (access -kartat), jotka kuvaavat linnan yksittäisten huonetilojen lisäksi myös näille määritettyjä käyttötarkoituksia. Yhdistämällä Kastelholmaa kuvaaviin saavutettavuuskarttoihin tieto linnan huonetiloille määritetyistä toiminnoista, pystytään tutkimuksessa esiintyvien access -karttojen avulla tarkastelemaan Kastelholman sisäisen rakenteen lisäksi myös linnan toiminnallista jakaumaa. Karttojen pohjalta Kastelholmasta pystytään 1500-luvun alkupuolen jälkeen erottamaan useampia toisistaan erottuvia huoneryhmiä, joiden yksittäisiä huonetiloja näyttää yhdistävän keskenään samantyyppinen käyttötarkoitus. Ennen 1500-lukua vastaavanlainen huonetilojen ja toimintojen rengastuminen on Kastelholman tapauksessa huomattavasti harvinaisempaa. 1620-luvun jälkeen osa etenkin linnan varastoiksi määritetyistä huonetiloista näyttää rengastuvan yhä selkeämmin myös linnan muurien ulkopuolella avautuvan linnasaaren kanssa, mikä voi viitata linnaan sijoitettujen toimintojen yhä selkeämpään rajaamiseen – mahdollisesti myös linnaan odotettua vierasta silmällä pitäen.