Browsing by Subject "spiritualismi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Nikkarikoski, Eveliina (Helsingin yliopisto, 2018)
    Tarkastelen tutkielmassani Ann Leah Underhillin teosta The Missing Link in Modern Spiritualism. Underhill toimi ja vaikutti 1800-luvun puolessavälissä Yhdysvalloissa syntyneen spiritualismiliikkeen sisällä ja toimi meediona yli kolmekymmentä vuotta. Underhillin nuorempia sisaria Katea ja Maggieta eli Foxin sisaruksia pidetään legendan mukaan ensimmäisinä spiritualistisina meedioina. Tutkimustehtäväni on tarkastella miten ja millaisen kuvan Underhill pyrkii luomaan itsestään ja toiminnastaan ja miten hän toimintaansa oikeuttaa ja puolustaa. Ensimmäisessä pääluvussa tutkin, kuinka Underhill valtuuttaa ja perustellee toimintansa meediona. Underhillille on tyypillistä vedota muiden auktoriteettiin. Hän valtuuttaa toimintansa esittämällä itsensä korkeamman voiman välikappaleena, Jumalan valittuna. Toimintaansa ja valintojaan hän perustelee henkien neuvoilla, ystävien pyynnöillä ja yleisön kiinnostuksella. Itsensä Underhill esittää liikkeen suhteen passiivisena ja vastahakoisena, korostaen, ettei hänellä ole toimintaan liittyviä maallisia tavoitteita. Toisessa pääluvussa käsittelen Underhillin suhtautumista kokemaansa vastustukseen ja kritiikkiin. Underhill luo vaikutelman edustamansa spiritualismin ja perinteisen kristinuskon ristiriidattomuudesta ja esittää, että ainoastaan yksittäiset kristityt papit, yleensä tietämättömyyttään tai kapeakatseisuuttaan kritisoivat ja vastustivat meedioiden toimintaa. Underhillille tärkein henkikommunikoinnin muoto on koputukset, eli metodi, jossa henget vastaavat esitettyihin kysymyksiin koputuksin. Underhillin henkilöhahmon ja meediotoiminnan uskottavuus perustui ajatukseen, että koputukset ovat henkien tuottamaa, älykästä kommunikointia. Ei siis ole ihme, että Underhill suhtautuu vakavimmin syytöksiin, joiden mukaan koputukset olivat huijausta. Underhillille on tyypillistä esittää vastustajansa huonossa valossa, ikävinä, heikkolahjaisina henkilöinä ja näin pyrkiä vähentämään heidän auktoriteettiaan. Underhill esittelee tekijöitä, jotka hänen mukaansa vaikuttivat heikentävästi kommunikointiin. Näin hän pyrkii selittämään epäonnistumisia ilman, että usko henkiin ja henkikommunikointiin kyseenalaistuu. Kolmannessa pääluvussa tarkastelen Underhillin luomaa minäkuvaa. Underhill esittää itsensä perheensä päänä ja edustajana sekä sanavalmiina, älykkäänä ja pidettynä naisena. Spiritualismista ja meediotoiminnasta Underhill pyrkii esittämään sosiaalisesti hyväksyttävän ja kunniallisen kuvan. Underhill korostaa rooliaan itsenäisenä meediona, joka ei taidoissaan häviä sisarilleen tai muille uudempia ja ehkä suositumpia henkikommunikoinnin muotoja esitelleille meedioille. The Missing Link in Modern Spiritualism on Underhillin puolustuspuhe, jossa hän pyrkii vakuuttamaan lukijan henkien ja koputusten todellisuudesta sekä omasta rehellisyydestään ja kunniallisuudestaan. Ajattelen teoksen olevan myös reaktio spiritualismin ja Underhillin suosion hiipumiseen. Se on Underhillin pyrkimys kirjoittaa itsensä vahvasti osaksi spiritualismin historiaa.
  • Rodriguez, Amanda (Helsingfors universitet, 2013)
    The purpose of this thesis is to determine how values, specifically Conservation, relate to religion, between Catholics and Protestants in particular, and with spirituality. It explores previous research and literature, and seeks to understand how human values are related to religiosity in Europe today by focusing on socioeconomic variables and the participants’ self-reported measurements of values and religiosity. It also considers the history and significance of current values, as well as the social dynamics that inspire and shape, support and challenge them. Values, religion, and society dynamically interact, and this study attends to this relationship. Survey data regarding values and religiosity were taken from the European Social Survey 2010 and were analyzed using paired independent sample t-tests. All genders, ages, education levels, and income levels were considered. Regarding Conservation, there was a very significant difference between those affiliating with a religion and those not affiliating with a religion, and also between Catholics and Protestants. These results may indicate that while Europe is a post-industrial, post-modern region of the world, religion remains an important influence among many.