Browsing by Subject "staphylococcus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Nissinen, Ulla (Helsingfors universitet, 2017)
    Quartz crystal microbalance (QCM) and surface plasmon resonance (SPR) spectroscopy are methods measuring mass changes on solid surface. During measurement fluid flows over sensor. The aim of this study was to find out if it's possible to culture a biofilm using QCM and SPR methods and compare biofilms with those cultured in test tubes under static fluid conditions. Enrofloxacin antibiotic was tested against biofilm cultured in SPR. Biofilms were imaged electron microscopically. Bacteria used were Staphylococcus pseudintermedius and Corynebacterium auriscanis and a combination of those. Biofilm was successfully cultured by both methods repeatably. S.pseudintermedius formed a biofilm, but C.auriscanis didn't. Together S.pseudintemedius and C.auriscanis formed thicker biofilm than S.pseudintermedius alone. There were difference between biofilms depending on culturing conditions. Biofilm covered the surface quicker and bacterial density was higher under flowing conditions than static fluid. The growth of biofilm was ceased during enrofloxacin feeding, but not destroyed. Growth continued after stopping enrofloxacin feeding. QCM and SPR methods are suitable for culturing biofilms. They measure mass changes on solid surface but tell nothing about the architecture of biofilm. QCM and SPR could be good methods for studying compounds destroying biofilm matrix or trying to find coating materials to prevent bacterial adhesion.
  • Mäkelä, Sari (Helsingin yliopisto, 2019)
    Bakteerien lisääntyvä mikrobilääkeresistenssi on ajankohtainen ja tutkimuksen kohteena oleva aihe, mistä käydään keskustelua jatkuvasti. Tämä lisensiaatintyö sisältää kirjallisuuskatsauksen ja kokeellisen osan. Kirjallisuuskatsauksen aihe on stafylokokit, niiden merkitys utaretulehduksen aiheuttajana, stafylokokkien mikrobilääkeresistenssi ja resistenssin takana olevat geenit. Kokeellisessa osassa kartoitettiin mikrobilääkeresistenssin esiintymistä utaretulehdusta aiheuttavilla stafylokokeilla, bakteerien genomissa olevia resistenssigeenejä sekä geenien ja herkkyystestauksen yhtenevyyttä. Tutkimushypoteesi oli, että stafylokokkien genomista löytyy useita resistenssigeenejä ja stafylokokeilla esiintyy mikrobilääkeresistenssiä. Työn tarkoitus oli selvittää stafylokokkien genotyypin yhtenevyyttä fenotyyppiin. Aineisto (24 stafylokokki-isolaattia) on kerätty neljännesmaitonäytteistä vuosina 1999-2002. Isolaatit on kokogenomisekvensoitu aikaisemmassa tutkimuksessa. Puolet stafylokeista oli aiheuttanut subkliinisen ja puolet kliinisen utaretulehduksen. Tähän tutkimukseen kuului genomisekvensoinnista saatujen tietojen hyödyntäminen, herkkyystestauksen teko isolaateille ja tiedon analysointi. Stafylokokkien genomeista löytyi resistenssigeenejä. Kaikilta stafylokokeilta löytyi basitrasiiniresistenssiä koodaava geeni. Yhdellä Staphylococcus aureus isolaatilla (nro. 9) oli penisilliiniresistenssiä koodaava geeni. Yhdellä Staphylococcus simulans -isolaateilla (nro. 113) oli beetalaktaamiresistenssiä koodaava geeni. Herkkyystestauksessa valtaosa isolaateista (13/24) oli herkkiä kaikille tutkituille mikrobilääkkeille. Yksi Staphylococcus aureus -isolaatti (nro. 9) oli resistentti penisilliinille ja gentamisiinille kliinisen raja-arvon mukaan. Lisäksi isolaatti oli resistentti oksasilliinille, kefalotiinille ja klindamysiinille epidemiologisen raja-arvon mukaan. Staphylococcus simulans -isolaateista kaksi (nro. 113 ja 116) oli resistenttejä oksasilliinille kliinisen raja-arvon mukaan. Suurin osa resistenssigeeneistä ei ilmennyt herkkyystestauksessa. Osalla isolaateista kuitenkin oli mikrobilääkettä koodaava resistenssigeeni ja kyseisen mikrobilääkkeen MIC-arvo oli korkeampi kuin niillä isolaateilla, joilla ei ollut ko. geeniä. Tutkimuksen johtopäätös on, että utaretulehduksesta eristetyt stafylokokit ovat valtaosin herkkiä utaretulehduksen hoidossa käytetyille mikrobilääkkeille. Sen sijaan muita mikrobilääkeresistenssigeenejä on jonkin verran.