Browsing by Subject "study skills"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan underenhet; Helsingfors universitet, Språkcentrum; Helsingfors universitet, Beteendevetenskaper; Londen, Monica; Mickwitz, Åsa Maria; Tiihonen, Susanne; ; ; ; (Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, 2015)
    Nordica Helsingiensia
    I den här artikeln undersöks på vilka sätt man inom ramen för en kurs i studieteknik kan stöda studenters självreglering och studiefärdigheter på ett effektivt sätt. I artikeln kartlägger jag vad självreglering och upplevd självförmåga inom universitetsstudier innebär samt beskriver metoder som möjliggör självreglerat lärande och hur universitetslärare konkret kan stöda studenter i att utveckla dylika strategier. Resultaten av pilotundersökningen av kursen Studera effektivare 2012 visar att kursdeltagarna upplevde mer studiesvårigheter och svagare studiekondition i början av kursen jämfört med studenter som inte deltagit i en dylik frivillig kurs, samt färre studiesvårigheter och starkare studiekondition än studenter som sökt sig till individuell studiepsykologisk vägledning. Bägge variablerna utvecklades mot det bättre under kursen gång vilket överensstämmer med tidigare forskningresultat från liknande kurser (Keski-Koukkari, Aremo & Kaivola 2012). Under loppet av kursen beskrev deltagarna i sina lärdagböcker erfarenheter av en ökad självreglering av sitt lärande, en mer organiserad och mångsidig syn på sina studier, större tilltro till sina egen studieförmåga och förståelse för betydelsen av effektiva studiestrategier.