Browsing by Subject "testaus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Pukkila, Eero (Helsingin yliopisto, 2022)
  Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn laskennan tavoitteena on selvittää eläkevakuutuksen ottajan säästö- ja eläkesuunnitelmien yhteensopivuus ottaen samalla huomioon sopimukseen kuuluvat turvat ja muut kulut. Vapaaehtoisiin eläkesopimuksiin tehtyjen lakimuutosten seurauksena tällainen laskenta on monimutkaistunut huomattavasti 2000-luvun aikana ja vanhoille järjestelmille luodut laskentamallit eivät aina suoriudu toivotulla nopeudella. Tämän tutkielman aiheena on Profit Software Oy:n Profit Life & Pension -vakuutustenhallintajärjestelmän optimointi edellä kuvatun laskennan osalta.
 • Ahtiainen, Jukka (Finnish Environment Institute, 2002)
  Monographs of the Boreal Environment Research 22
  New chemicals are produced in increasing numbers. In Finland every year about 28 000 different products are manufactured or imported which can be classified as harmful. These products contain about 5000 different harmful substances. We also receive harmful compounds in airborne emissions. Substances are further transformed in industrial processes, in waste management and in the environment by human activities and natural processes. However, only rather limited monitoring data is available about the environmental concentrations of these compounds (concerning about 20–40 substances). The environmental risks of harmful substances can be recognized, assessed and managed by : 1) measuring concentrations in the environment, 2) testing the effects on biota in toxicity tests and 3) monitoring ecosystem changes in the environment. Microbes have a key role in the environment as degraders in the carbon and nutrient cycles. They also have the capability to transform and degrade many harmful man-made substances. Microbes have a strong effect on the exposure of other biota to chemical substances. Hence they can be regarded as primary targets for harmful effects of chemicals or active transformers of chemicals in the environment.The objective of this study was to evaluate the usefulness and applicability of microbial toxicity tests, biodegradation tests and microbial biomass and activity measurements in the environment for the environmental hazard identification and risk assessment of chemicals, effluents and contaminated soils. The study considers both aquatic and soil environments. The effects of modern pulp mill bleaching effluents on biota were assessed by a set of different biotests and by chemical analysis. The effluents and their long term effects on aquatic microbial processes were also studied in outdoor mesocosms. In one part the biodegradation kinetics of carbon-14-labeled model compounds in standard tests and in environmental conditions were measured and compared. The effects of several pesticides on soil microbes were tested and assessed in laboratory tests and in field trials. The applicability of microbial toxicity tests in the assessment of soil pollution and bioremediation processes was also studied in comparison with chemical analysis. The results of the study can support the development and selection of test methods for environmental risk management and regulatory decisions.
 • Laamanen, Tuija-Liina (Helsingfors universitet, 2015)
  Carrot production is very specialized and professional in Finland. Long term storage of the yield is necessary during winter. In storage, the resistance of carrots to diseases decreases even with optimized storage conditions. Diseases can cause huge losses during long storage periods, but the severity of losses varies between years and fields. One of the most harmful diseases of carrots during storage is Mycocentrospora acerina. It is a soil borne fungus that cannot be controlled by fungicides. This is a study of the test method to evaluate the risk of M. acerina in a field. In this test slices of carrots were placed in a container with collected soil samples from a test field. The containers with soil samples and carrot slices were kept six weeks in the dark at +15 °C temperature. After that it was possible to see if M. acerina had grown up from the soil and infected the carrots by forming dark colored patches to the carrot slices. By calculating and comparing the amount of patches on each soil sample it was possible to evaluate the risk of M. acerina in a test field. Results from the test were compared to amount of M. acerina infection found in stored carrots harvested from the same fields. The study showed that it is possible to evaluate the risk of M. acerina. Soil samples can be collected in different times of the year, and the test can be made with fresh or storage carrots. The test samples need to be comparable, so they must be collected the same way and the amount of samples in each container must be sufficient to minimize variation. This study will introduce simple guidelines that farmers can use to test fields and evaluate the risk of M. acerina.
 • Tukiainen, Janne (2006)
  This study performs tests developed by Haile et al. (2003) for the common values paradigm in first-price sealed-bid auctions, using data from bus transit auctions in the city of Helsinki. First the bidder's expected costs conditional on winning the auction are estimated using bids following Li et al. (2002). In common costs setting these costs are increasing in the number of bidders whereas with private costs they are invariant. Two tests for stochastic dominance between the cost distributions for different number of bidders are conducted. The first test compares quantile trimmed means and the second is a Kolmogorov-Smirnov type test based on subsampling. This study shows the need for additional robustness checks for some arbitrary choices in these tests. In the means test the choice of quantile does not matter asymptotically and is thus chosen arbitrarily. However the test is not robust to the choice of the quantile in this particular small data set. The second test is not robust to the choice of subsample size, number of subsamples taken or other repetitions of the test in some model specifications. Also pooling and controlling for observed bidder asymmetry are introduced. Results imply that the bus companies that have garages close to the contracted routes operate in an environment where the common costs components dominate the private ones and the bus companies that have garages far from these routes operate in an environment where private cost components dominate the common ones.
 • Kauppi, Lea (Vesihallitus. National Board of Waters, 1982)
  Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja 49, 30-39
  CREAMS-mallin soveltuvuudesta maatalouden ravinnekuormituksen arvioinnissa Suomessa
 • Tummon, Fiona; Bruffaerts, Nicolas; Celenk, Sevcan; Choël, Marie; Clot, Bernard; Crouzy, Benoît; Galán, Carmen; Gilge, Stefan; Hajkova, Lenka; Mokin, Vitalii; O’Connor, David; Rodinkova, Victoria; Sauliene, Ingrida; Sikoparija, Branko; Sofiev, Mikhail; Sozinova, Olga; Tesendic, Danijela; Vasilatou, Konstantina (Pitagora Editrice, 2022)
  Aerobiologia
  Standards for manual pollen and fungal spore monitoring have been established based on several decades of experience, tests, and research. New technological and methodological advancements have led to the development of a range of different automatic instruments for which no standard yet exist. This paper aims to provide an overview of aspects that need to be considered for automatic pollen and fungal spore monitoring, including a set of guidelines and recommendations. It covers issues relevant to developing an automatic monitoring network, from the instrument design and calibration through algorithm development to site selection criteria. Despite no official standard yet existing, it is essential that all aspects of the measurement chain are carried out in a manner that is as standardised as possible to ensure high-quality data and information can be provided to end-users.
 • Joutsenvirta, Timo (Helsingin yliopisto, 2020)
  Ohjelmiston hyvä käytettävyys varmistaa sen, että henkilöt, joille ohjelmisto on suunnattu osaavat sitä käyttää, ja että ohjelmiston käyttö on sekä tehokasta että miellyttävää. Käytettävyyden merkitys on kasvanut, kun ohjelmistojen käyttäjiksi on tullut tietotekniikan ammattilaisten lisäksi kuluttajia. Kilpailukyvyn varmistamiseksi ohjelmistojen tulee olla käytettävän lisäksi myös saavutettavia ja niiden kokonaiskäyttökokemuksen on oltava hyvä. Saavutettavuus on myös lainmukainen vaatimus ohjelmistoille. Käytettävyyden testaaminen on perinteisesti käsityötä, jota suorittaa koulutettu käytettävyysasiantuntija tai käyttäjätutkija. Suuri osa huomiosta keskittyy käyttöliittymään, jonka kautta käyttäjä on vuorovaikutuksessa ohjelmiston kanssa. Käytettävyys on kontekstisidonnaista, joten osa testaamisesta tulee aina vaatimaan ihmisen analysointia. Osa testaamisesta voidaan kuitenkin automatisoida, ja näin vapauttaa tutkijan kapasiteettia sellaisiin osa-alueisiin, jotka vaativat kontekstin ja käyttäjän toiminnan ymmärtämistä ja tulkitsemista. Lisäksi tutkija pystyy keskittymään käytettävyysongelmia korjaavien muutosehdotusten kehittämiseen. Automaattisesti voidaan testata erityisesti käyttöliittymän yhdenmukaisuutta, käyttöliittymäelementtien havaittavuutta ja kerätä automaattisesti käyttäjän raportoimia ongelmakohtia. Tässä työssä pyritään vastaamaan kysymykseen, missä määrin käytettävyyden varmistamista pystytään automatisoimaan, ja esitellään tämän tiedon pohjalta rakennettu käytettävyyden automaattisen testaamisen työkalu, Usability Spy, jonka tarkoituksena on automatisoida käytettävyystesteihin osallistuvilta henkilöiltä koottavien käytettävyystestiaineiston keräystä. Työkalun toimintaympäristönä on DOS käyttöjärjestelmän päällä toimiva Microsoft Windows tai Microsoft Windows for Workgroups ikkunointiympäristön versio 3.1 tai uudempi.