Browsing by Subject "tiedonsiirto"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Vackström, Eveliina (Helsingin yliopisto, 2022)
    Tiivistelmä - Referat - Abstract The interest towards the subject of the study awakened because the field of student councelling is in major changes in Finland due to the most recent changes in the law enforcement regarding student councelling and transferring information from the basic education to secondary education. In this study that was put into practice as a qualitative research the articulated phase of basic and secondary education is inspected from the perspective of the student counselling of a pupil with special needs and the transfer of information. Six student counsellors of basic education were interviewed for the study with a structured interview. The data of the study consisted of those interviews. The data of the study was analyzed by theming the research results. It was discovered that there is no overestimating the importance of the articulated phase of basic and secondary education. The student counselor of a pupil with special needs requires getting familiar with the individual needs in education of the pupil and getting familiar with questions of the health of the pupil or other aspects in pupil’s life that may affect the choice of vocation. The student counsellors do a lot of multiprofessional cooperation with the special education teachers and student counsellors of secondary education. Pointing out facts regarding to pupil’s education and other aspects that can affect the choice of vocation was important but the student counsellors also pointed out that supporting the student and their self-image was important as well as encouraging the student. The importance of coopetaring with the pupil’s guarding was also brought up in regards of pondering the choice of vocation and also in regards of getting the permission to transfer information. The discoveries of the study also pointed out that the obligation to maintain secrecy complicates transferring information between basic and secondary education and it needs changes. It was discovered in the study that more coherent courses of action are needed in regarding transferring information throughout the whole country of Finland.
  • Leminen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2015)
    Tutkielman tavoitteena oli selvittää kirjallisuustutkimuksena ISOBUS-väylän hyödyntämismahdollisuuksia. Hyödyntämismahdollisuuksia etsittiin sekä peltotöidenteon aikaisista hyödyistä, että jälkikäteen työn analysoinnin hyödyistä sekä hyödyistä valmistauduttaessa seuraavaan työtapahtumaan ja seuraaviin vuosiin. Työn aikaiset hyödyt jakautuvat kahteen eri luokkaan. Sellaisiin, mistä on apua viljelijälle sekä työkoneen ja traktorin autonomisen toiminnan lisäämisen hyötyihin. Viljelijälle apua on mm. polttoaineenkulutusmittarista, joka näyttää reaaliaikaista polttoaineenkulutusta myös hehtaaria kohti, työkoneen toimintaa mittaavista anturitiedoista tai pienestä mutta tärkeästä asiasta eli työkoneen työtuntilaskuriin perustuvasta huoltomuistutuksista. Työkoneen ja traktorin autonomisuuden lisäämisellä on mahdollista tehdä jopa täysin ilman ihmistä toimiva traktori. Väylän avulla työkone voi ohjata traktoria mm. muuttamaan työnopeutta tai työsyvyyttä ja kun väylälle lisätään vielä GPS-ajouraopastin niin traktori osaa myös ohjata itseään pellon sisällä gps-paikkatiedon perusteella. Työn analysoinnissa väylän isoimmat hyödyt ovat tietojen siirtäminen suoraan tietokoneelle viljelykirjanpitoon, jolloin viljelijän ei tarvitse pitää paperisia muistiinpanoja työsuorituksista sekä analysoitavien tietojen määrän runsas kasvu. Viljelijä pystyy runsaan tietomäärän avulla kotonaan etsimään pellolta ongelmakohtia ja selvittämään johtuuko pellon vajavainen kasvu pellon huonosta kasvukunnosta vai viljelytoimenpiteistä. Tietokoneella pystyy myös valmistelemaan työtä tekemällä esimerkiksi paikkakohtaisen lannoituskartan esimerkiksi satokartan avulla tai määrittämällä ajourat pellolle niin, että pelto saadaan työstettyä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ilman päällekkäisajoa. Tietoja voi siirtää tietokoneelle ja sieltä takaisin väylälle joko reaaliaikaisesti mobiilidatan tai langattoman internetin avulla tai määräajoin laittamalla muistitikun väylälle ja siirtämällä tiedot sen avulla tietokoneelle. Väylän standardisointi on vielä kesken, mutta joka tapauksessa se mahdollistaa monipuolisen teknologian käytön ja hyödyt viljelyssä.