Browsing by Subject "tieteellinen julkaisutoiminta"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 48
 • Koskinen, Kimmo; Hirn, Marja (Helsingin yliopisto, 2014)
  Verkkari 2014 (1)
 • Larmo, Katri (Helsingin yliopisto, 2009)
  Verkkari 2009 (8)
 • Forsman, Maria (Helsingin yliopisto, 2013)
  Verkkari 2013 (3)
 • Holopainen, Mika Antero; Koskinen, Kimmo Juhani (2016)
 • Kuusela, Marjo (Helsingin yliopiston kirjasto, 2020)
  Avoimen julkaisemisen palvelukeskus -hanke toteutettiin vuosina 2017–2019. Hankkeen rahoittaja oli Helsingin yliopisto ja hankkeen toteuttivat Helsingin yliopiston kirjasto ja Gaudeamus-kustantamo. Hankkeen tavoitteet olivat: (1) rakentaa avoin tiedekustantamo Helsinki University Press (HUP), (2) luoda kirjoittajamaksujen hallinnointimalli, (3) koota, uudistaa ja luoda uusia avoimen julkaisemisen tukipalveluita osaksi keskuksen toimintaa. Tässä raportissa kerrotaan hankkeen vaiheista, tuloksista ja jatkotoimenpiteistä. Hankkeessa luotiin useita uusia palveluja ja käytäntöjä. Lyhyt tiivistelmä tuloksista: (1) Avoin tiedekustantamo Helsinki University Press (HUP) aloitti toimintansa. Kustantamoa rakennettiin 2017–2019 ja ensimmäiset julkaisut ilmestyivät tammikuussa 2020. Kustantamon asema vakiinnutettiin keväällä 2019, jolloin yliopisto päätti, että HUP on yliopiston kirjaston alainen elin, jonka toiminnan käytännön toteutuksesta vastaa Gaudeamus. (2) Kirjoittajamaksupalvelut (APC- ja BPC-maksut): Hankkeessa luotiin sujuvat käytänteet artikkelien (APC = Article Processing Charges) ja kirjojen (BPC = Book Processing Charges) kirjoittajamaksupalveluille. Hankkeen jälkeen palvelut ovat osa kirjaston hankinta- ja lisensiointityötä: kirjasto hoitaa keskitetysti yliopistolaisten kirjoittajamaksuja, neuvottelee maksuihin alennuksia ja seuraa tilaus- ja julkaisumaksuja. (3) Julkaisualustapalvelut: Helda Open Books ja Editori. Hankkeessa kehitettiin nykyistä Helda-julkaisuarkistoa sekä luotiin työkäytänteet ja palvelukonsepti avointen kirjojen julkaisemiseksi Heldassa eli Helda Open Books -konsepti. Hankkeessa valmisteltiin avointen lehtien Editori-julkaisualustapalvelua, jota pilotoidaan projektina kolmen vuoden ajan vuosina 2020–2022. (4) Julkaisemisen tuen tehtävät määriteltiin ja asiantuntijuutta vahvistettiin. Avoimen julkaisemisen kenttä elää voimakkaasti, uusia tehtäviä syntyy ja uudenlaista osaamista tarvitaan. Kirjaston rooli muuttuu kohti julkaisemisen tukemista. Hankkeessa kehitettiin julkaisutietojen ja kokoelmahallintatietojen analytiikkaa, perehdyttiin tieteellisen julkaisemisen käytänteisiin (mm. pysyvät tunnisteet, CC-lisenssit), kehitettiin neuvontatyötä, päivitettiin kirjaston aineistopolitiikka sisältämään avoin julkaiseminen ja vahvistettiin kirjastolaisten asiantuntijuutta kouluttautumalla digitaaliseen julkaisemiseen. Lisäksi hankkeen työntekijät lisäsivät kirjaston muiden työntekijöiden osaamista jakamalla heille avoimen tieteen ja julkaisemisen tietotaitoaan koulutuksilla. Hankkeessa verkostoiduttiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 • Korhonen, Kalle (Helsingin yliopisto, 2006)
  Verkkari 2006 (5)
 • Holopainen, Mika Antero; Koskinen, Kimmo Juhani (2017)
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2006)
  Verkkari 2006 (3)
 • Isaksson, Eva (Helsingin yliopisto, 2014)
  Verkkari 2014 (1)
 • Koskinen, Kimmo (Helsingin yliopisto, 2006)
  Verkkari 2006 (5)
 • Holma, Marja-Sirkku (Helsingin yliopisto, 2007)
  Verkkari 2007 (8)
 • Tuominen, Kimmo Kalervo; Saarti, Jarmo (2017)
  Even though the current publishing model is based on digital dissemination, it still utilizes some of the basic principles of printed culture. Recently a policy emphasis towards open access has been set for publicly funded research. This paper reports on a study of the practices, business models and values linked with scholarly publishing.Conceptual analysis was conducted, drawing on literature on scholarly publishing policies, practices, values and economies, with an emphasis on the structures and conflicts between license-based and open publishing models.Scholarly interests of sharing collide with commercial interests of generating profits. In the digital era, the scientific community might have a third economically viable alternative. This third way is based on what the authors call post-digital scholarly publishing. Science should aim at as complete openness as possible. Scholarly activities advance best when the whole scientific community has access to both publications and research data. What seems to stand in the way of scientific sharing is the global publishing industry in its present form. In the future, post-digital scholarly publishing might provide a means for finding an economically viable way between sharing economy and commercial interests.
 • Korhonen, Kalle (Helsingin yliopisto, 2005)
  Verkkari 2005 (6)
 • Unknown author (Helsingin yliopisto, 2010)
  Verkkari 2010 (9)
 • Korhonen, Kalle (Helsingin yliopisto, 2006)
  Verkkari 2006 (9)
 • Lähdesmäki, Kristiina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Verkkari 2015 (4)
 • Äärilä, Tiina (Helsingin yliopisto, 2004)
  Verkkari 2004 (8)
 • Koskela, Lasse (Helsingin yliopisto, 2013)
  Verkkari 2013 (2)
 • Linna, Anna-Kaarina; Holopainen, Mika; Ikonen, Arto; Ylönen, Irene (2020)