Browsing by Subject "toimintamalli"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Saastamoinen, Jyri (2013)
    Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) edellyttää, että apteekkien tulee liittyä Kansallisen Terveysarkiston -palveluihin ja ottaa sähköinen lääkemääräys käyttöönsä (jatkossa eResepti) 1.4.2012 mennessä. Julkisen terveydenhuollon tulee määrätä pääasiassa eReseptejä 1.4.2013 mennessä. Yksityiset terveydenhoitoyksiköt on velvoitettu eReseptiin 1.4.2014 alkaen. Uusi toimintatapa edellyttää uusia käytäntöjä apteekkien ja muiden terveydenhuollon toimijien päivittäiseen elämään. Projektityön tavoitteena on kehittää ja kuvata toimiva ja luotettava reseptien uusimiskäytäntö, jossa on otettu huomioon potilaan, apteekin sekä lääkkeitä määräävän yksikön ja lääkärin toiminta ja tarpeet. Toimintamallissa korostetaan moniammatillista yhteistyötä ja läheisen vuorovaikutuksen merkitystä. Mikkelissä julkisella terveydenhuollolla ja apteekeilla oli jo aiemmin vahvat yhteistyön perinteet ja avoimet puheyhteydet. Aikaisemmin kehitettiin paperireseptien uusintaan toimiva ja hyvä malli. Uuden reseptimallin, sähköisen reseptin, tullessa mukaan kuvioihin piti toimintamalli suunnitella uudelleen. Yhteistyö alkoi jo toisesta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin eReseptin käyttöönottoa valmistelevasta kokouksesta. Apteekkien edustus oli täysivaltaisena jäsenenä mukana kertomassa apteekkien näkökulmaa ja tiedottamassa apteekkirintaman valmisteluista ja vaiheista. Tiedotus muille apteekeille järjestettiin kaksisuuntaisen postitusryhmän sekä internetsivuston kautta. Kehitystyön aikana järjestettiin useita koulutustilaisuuksia, osa apteekkilaisille suunnattuja ja osa apteekkilaisille ja terveydenhuollolle yhteisiä. Nämä olivat hyvin suosittuja tilaisuuksia. Yhteistoiminnan tuloksena saatiin toimintamalli, joka otettiin välittömästi käyttöön sairaanhoitopiirin siirtyessä tuottamaan sähköisiä lääkemääräyksiä 2.5.2012 alkaen. Sähköisen reseptin käyttöastetta ja uusimispyyntöjen määriä seurataan kuukausittain. Yksityisten lääkäripalveluja tuottavien laitosten aloittaessa eReseptitoiminnan, pyritään heihin ottamaan yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kertomaan heille sovituista käytännöistä. Tehty projektityö on toimintatutkimus (action research), jossa työryhmän kokouksissa reflektoitiin aina edellisen kokouksen päätökset. Saatua toimintamallia esiteltiin paikallisesti Mikkelissä, kahdella Reseptiklinikalla ja THL:n yhteistoimintaseminaareissa (luennot) sekä FIP:n kongressissa ja Farmasian päivillä (posterit). eReseptin käyttöönotton sujuvuuteen tärkein vaikuttanut asia oli yhteistyö. Osapuolet olivat itse aidosti kiinnostunut kehittämisestä ja yhteistyöstä sekä saivat riittävästi resursseja työnantajiltaan, jotta yhteistoiminta olisi ylipäätään mahdollista.
  • Saarentaus, Stella (Helsingin yliopisto, 2017)
    The aim of this study is to explore the experiences of a group of company agents who participated in a training organized by their company, from the perspective of activity theory. Activity theory aims to understand the interaction between the mind and activity, through expansive learning among other things. The subjects of the study are Vainio Oy (pseudonym) and the company agents who took part of the training. A significant amount of studies on organizational learning has been made in different contexts, including organizational management. Studies of internal training and usage of collected data within organizational learning are less frequent, though. Thus, the aim of this study is to increase information concerning the ways of development for organizational training from an activity theoretical perspective. The research is a qualitative study, and the methods used for gathering data were thematic interviews. There were eight company agents from all over Finland who participated in the interviews. All of the informants took part of the company's training. The data were analyzed by using content analysis. A phenomenological hermeneutic approach was applied during the research analysis. The study shows that the training was a success. Significance was given for teachers proficiency, given support and specific educational methods, for instance using online assignments. On the other hand the defined agenda and the company agents' expectations of the training did not meet. The company agents preferred a training with a more sales point of view. It is possible to develop the training from an activity theoretical perspective, either with the help of a process-innovation model or system innovation model. Expansive learning is only fulfilled when the activity system, i.e. the training program, is reformed so that the objectives of the training provider and the participants are integrated.