Browsing by Subject "transmeditaatio"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Lahti, Henna; Fernström, Päivi (Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 2021)
    Ainedidaktisia tutkimuksia : Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja
    Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja kehittää käsityönopettajan maiste-riopintoihin liittyvää Materialisointi käsityötieteessä -opintojaksoa, jossa opis-kelijat (n=22) tutustuivat uudenlaiseen tapaan syventää tieteellistä ajatteluaan materialisoinnin kautta. Ideoimme kurssille teoreettisiin ajatuskarttoihin ja vertaispalautteeseen liittyvän opetuskerran, jossa yhdistyi käsitteellisen ja ma-teriaalisen artefaktin vuoropuhelu. Videokuvatut vertaispalautteet koostuivat sekä sanallisesta että materiaalisesta osuudesta. Videoaineiston fenomeno-grafisen analyysin avulla muodostettiin käsityöpainotteisen vertaispalaut-teen neljä erilaista merkitystä: mukautuminen, muuntaminen, kokeileminen ja kartuttaminen. Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että materialisoitu vertaispalaute tuki merkittävästi opintojakson tavoitteita ja tarjoaa jatkossa opiskelijoille ja opettajille uudenlaisen pedagogisen mallin yhteisölliseen oppi-miseen ja (käsityö)tieteen materialisointiin.