Browsing by Subject "traumaattinen aivovamma"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Ahola, Minna (Helsingfors universitet, 2016)
    Goals. Event schema, also known as a script, contains information about a structure of a particular event; about the sequences of events and their temporal order. With the information the scripts contain, one can anticipate and plan for future events and actions. People with traumatic brain injury (TBI) can have difficulties in the verbal planning of actions. Previous international research has shown that the scripts produced by people with TBI contain fewer actions central to the schema, than scripts produced by healthy control subjects. The aim of this study is to examine what kind of scripts Finnish speaking subjects with TBI and their healthy control subject counterparts generate in a script generation task consisting of eight scripts. This study also examines whether the script type has influence on the features of the generated scripts. Methods. Fifteen subjects with TBI and fifteen healthy control subjects participated in the study. The researcher collected the research material during the spring and summer 2015. The research material consisted of the scripts generated by the subjects and control subjects, as well as the results of the control tasks (Boston Naming Test, Rapid Automatized Naming Test, semantic and phonemic fluencies). The subjects were asked to generate event schemas for eight everyday tasks belonging to four schema categories. The categories were 'open high frequency' (go shopping, go for a walk), 'open low frequency' (apply for a job, go on a vacation), 'closed high frequency' (make coffee, brush teeth), and 'closed low frequency' (go to a doctor, go to a restaurant). Closed scripts are related to events where the actions involved in their execution are well established and tightly related to each other. Open scripts are less structured and have loose connections between the actions involved. High and low frequency scripts differ on how frequent the event is. Time given for generating each script was 60 seconds. The scripts were scored for the total number of events produced, the number of event repetitions, the informativeness of the script, and the meaningfulness and the centrality of the events. The results of the qualitative analysis were displayed in a statistical form and analyzed with the non-parametrical Mann-Whitney U -test. Results and conclusions. The results showed that the scripts produced by the subjects with TBI were less informative and contained less actions than the scripts produced by the healthy control subjects, regardless of the script type. Closed scripts were found to be more informative than open scripts, and the subjects produced more actions to the closed than to the open scripts. When the high and low frequency scripts generated by the subjects with TBI were examined, no significant difference was found between the two script types. The results of this study can be explained by the disturbances in executive functions, and disturbances in the working memory as well as the episodic memory, all of which can affect the subject's ability to produce a coherent story and recall actions belonging to a certain event.
  • Paavonen, Anna-Marie; Salminen, Anna-Liisa (Kela, 2018)
    Sosiaali- ja terveysturvan raportteja
    Tutkimuksessa arvioidaan, soveltuvatko traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille suunnatut intensiiviset kuntoutuskurssit Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi. Kela on järjestänyt intensiivisiä kuntoutuskursseja harkinnanvaraisena kuntoutuspalveluna vuodesta 2015. Kurssit perustuvat Suomessa kehitettyyn INSURE-aivovammakuntoutusohjelmaan. Tavoitteena on auttaa kuntoutujia ymmärtämään aivovamman vaikutuksia heidän elämäänsä ja tukea heidän ammatillisia tavoitteitaan. Tutkimus on monimenetelmällinen. Intensiivisten kurssien soveltuvuutta arvioidaan kuntoutujien, heidän läheistensä, palveluntuottajan, kuntoutukseen lähettävien tahojen sekä Kelan ja työeläkelaitosten asiantuntijalääkäreiden näkökulmasta. Aineisto koostuu kyselyistä, kuntoutusasiakirjoista ja haastatteluista sekä Kelan kurssi­tietojärjestelmän tiedoista kurssien toteutumisesta. Intensiivisille kursseille lähettämisen peruste on ollut mm. toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi ja tukeminen ja vertaistuki. Kaikkien kuntoutujien kurssit eivät ole toteutuneet niiden palvelukuvauksen mukaisesti. Kuntoutujat ja heidän läheisensä kokivat kurssit hyödylliseksi ja merkitykselliseksi. Kursseilla kuntoutujat oppivat ymmärtämään aivovamman vaikutuksia elämäänsä ja saivat tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseensa. Lisäksi kurssit ovat helpottaneet kuntoutujien arjessa selviytymistä. Intensiivisten kurssien aikana voidaan tehdä kokonaisvaltainen arvio kuntoutujien toimintakyvystä, ja niillä voidaan tukea kuntoutujien elämänhallintaa. Kurssit eivät tue aivovamman saaneiden henkilöiden välitöntä työhön palaamista. Kaikki kuntoutujat oli kursseilla todettu työkyvyttömiksi kaikkeen ansiotyöhön. Intensiivisten kurssien tehtävää ja tavoitteita aivovamman saaneiden henkilöiden kuntoutuspolussa ja palvelujärjestelmää täydentävänä kuntoutuspalveluna tulisi selkeyttää kuntoutusprosessiin osallistuvien toimijoiden välisenä yhteistyönä.