Browsing by Subject "tulehdus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Tontti, Eveliina (University of Helsinki, 1993)
 • Färkkilä, Esa (Helsingfors universitet, 2016)
  Ihmisten eliniän odotus on lisääntynyt laajasti ympäri maapalloa. Samaan aikaan on suun terveyden yhteyden merkitys yleisterveyteen lisääntynyt. Myös hammaslääketieteelliset hoidot ovat kehittyneet ja useampi hammas saadaan säästettyä johtaen siihen, että yksilöiden omien hampaiden lukumäärät ovat lisääntyneet. Nämä hampaat voivat kuitenkin toimia mahdollisina infektion lähteinä. Usein hammasinfektiot ovat luonteeltaan kroonisia sekä myös vähäoireisia. Nämä infektiot voivat aiheuttaa yleisinfektion, kuten sydänläppätulehduksen tai aivopaiseen. Suussa infektion voi muodostaa limakalvon (mukosiitti, ientulehdus) sekä hampaan kiinnityskudoksen tulehdukset (juuren kärjen tulehdus, luutulehdus, kystat sekä osittain puhjenneet viisauden hampaat. Karies ja parodontiitti ovat yleisimmät suun infektiofokukset. Parodontiitin pääriskitekijöiksi tiedetään huono suuhygienia, diabetes ja miessukupuoli kun taas karieksen riskitekijöksi tiedetään elämäntavat, kuten runsas sokerin syönti, runsas alkoholin nauttiminen sekä myös huono suuhygienia. Myös tupakka tiedetään liittyvän riskitekijänä parodontiittiin ja kariekseen, tosin karieksen suhteen on myös päinvastaista tutkimustietoa. Tutkimuksessa selvitettiin yhden vuoden kaikki HYKS:n suu ja leukasairauksien klinikkaan suun infektiofokusselvitykseen lähetetyt potilaat. Sisäänottakriteerinä oli vähintään 18 vuoden ikä ja epäily tai poissulku suun infektiofokuksesta. Potilaista kerättiin kaikki suun löydökset. Suun infektiofokus määriteltiin olevan parodontiitti, syvä karies tai jäännösjuuri, juurenkärjentulehdus, osittain puhjennut viisaudenhammas, osteomyeliitti, alveolaarinen osteiitti, mukosiitti, kysta tai traumaattinen löydös. Potilasta kerättiin kliiniset tiedot mukaan lukien käyttäytymistiedot kuten tupakointi, alkoholin käyttö sekä hammashoitohistoria. Vuoden aikana potilaita lähetettiin 2807 joista 408 suun infektiofokusselvityksiin. Näistä muodostui varsinainen tutkimusaineisto. 314 (77%) potilaalla todettiin suun infektiofokus. Suurimman ryhmän muodostivat syöpähoitoihin tulevat potilaat, ja toiseksi suurimman ryhmän immuunipuutteiset, syöpää sairastamattomat potilaat. Kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat bakteriellia etäinfektiota (endokardiitti, sepsis) tai autoimmuunisairautta sairastavat potilaat. Keski-ikä oli 58 vuotta ja suurin osa (69%) oli miehiä. Tupakointi, epäsäännöllinen hammaslääkärissä käynti, miessukupuoli sekä runsas alkoholin käyttö lisäsivät merkittävästi suun infektiofokusten esiintymistä. Monimuuttajamallissa tupakka lisäsi itsenäisenä riskitekijänä suun infektiofokusten esiintymistä. Tupakoitsijoilla oli myös merkitsevästi enemmän erilaisia suun infektiofokuksia, verrattuna tupakoimattomiin. Tilastollisesti merkitsevästi tupakoitsijoilla oli enemmän kariesta ja parodontiitia.
 • Aho, Tommi (Helsingfors universitet, 2014)
  Objective: Low-grade inflammation underlies a wide variety of long term diseases. Serum level of C-reactive protein (CRP) is a widely used biomarker of inflammation. Its associations with different risk factors of inflammation e.g. psychological stress, depression and health behavior are well known. Previous research suggests that personality is a potential factor underlying several of these risk factors of inflammation. According to Cloninger's model of temperament and character, temperament trait harm avoidance is related to vulnerability for psychological stress and character trait self-directedness is related to maturation of personality and various aspects of well-being. However little is known about the relationship between these personality traits and inflammation. The aim of the present study was to investigate whether harm avoidance and self-directedness was able to predict changes on serum levels of CRP in prospective 11-year follow-up study design. Methods: The present study included 1191 participants (aged 35-50 years) from the longitudinal and population-based Cardiovascular Risk in Young Finns -study (CRYFS) started in 1980. Hierarchical regression analysis was used to examine the relationship between CRP and personality dimensions harm avoidance and self-directedness assessed by Temperament and Character Inventory (TCI) in 2001 and 2012. CRP levels from 2012 assessment were used as a dependent variable and mean scores from 2001 and 2012 studies of harm avoidance and self-directedness were used as independent variables in analysis. CRP levels from 2001 were used for baseline adjustment of CRP. Other covariates adjusted in analysis were assessed in 2012. Results and conclusions: The results showed that only self-directedness was weakly associated with serum levels of CRP, partly contrary to prime hypothesis. However, the main finding was that neither harm avoidance nor self-directedness predicted changes on serum levels of CRP over eleven years after adjusting CRP baseline and covariates. The current findings are mainly inconsistent with previous research. These findings suggest that harm avoidance and self-directedness are not independent risk factors of inflammation from an epidemiological perspective.
 • Gordin, Emilia Ulrika Maria; Syrjä, Pernilla Elisabet Sofia; Spillmann, Thomas (2017)
  Kolangit, neutrofil, lymfocytär, katt
 • Sundell, Nicholas (Helsingin yliopisto, 2021)
  Parodontaalisairaudet, gingiviitti ja parodontiitti, ovat hampaiden tukikudosten sairauksia, joista suurin osa on mikrobien indusoimia tulehdussairauksia. Parodontaalisairaudet vaikuttavat negatiivisesti niin suun terveyteen paikallisesti, kuin systeemisesti koko ihmiskehoon. Parodontaalisairauksien ja niiden aiheuttaman tulehduksen tiedetään olevan yhteydessä moniin systeemisiin sairauksiin sekä terveysongelmiin. Liikunnalla on useita terveyshyötyjä. Liikunta vaikuttaa positiivisesti parodontiumin terveyteen henkilöillä, joilla jo on parodontaalisairaus, sekä se ennaltaehkäisee parodontaalisairauksien syntymistä. Se myös vähentää systeemistä tulehdusta sekä parantaa useita kehon funktioita. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää miten liikunta vaikuttaa parodontaalisairauksiin sekä suoraan että epäsuoraan. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus. Tutkielma osoittaa sen, että liikunta ennaltaehkäisee parodontaalisairauksien syntyä, lieventää olemassa olevaa tautia sekä vähentää systeemistä tulehdusta. Hammaslääkäreiden sekä muiden suun terveydenhuollon ammattilaisten tulisi olla tietoisia liikunnan sekä sen puutteen vaikutuksista potilaan yleis- sekä parodontaaliterveyteen.
 • Korjonen, Tiina (Helsingfors universitet, 2016)
  Objective. The association of depression with inflammation has been well established. Nevertheless, it is still unclear how age or gender affect the association or do unhealthy lifestyles mediate the association. The association of anxiety and specific anxiety disorders with inflammation has been studied much less and current results concerning this association are conflicting. Some results suggest that only the somatic component of anxiety, anxious arousal, is associated with inflammation. The aim of the present study was to investigate whether depressive and anxiety symptoms are associated with markers of inflammation, namely C-reactive protein and interleukin-6, at population level. The effect of health and lifestyle related variables are adjusted. Also, possible interactions between gender and inflammation as well as age and inflammation on depressive and anxiety symptoms are examined. Methods. The data is from a national sample gathered in the United States of America between 2004 and 2005. The subjects (n=1137) were 34–84 years old, the mean age being 54,28. 56,4 % were women. Blood CRP and IL-6 concentrations were gathered and analysed. Depressive symptoms were measured with the Center for Epidemiological Studies Depression Inventory (CES-D). The Mood and Anxiety Symptom Questionnaire (MASQ) was used to measure two anxiety symptom groups: general anxious distress and anxious arousal. Results and conclusions. The results were that higher levels of IL-6 and CRP predicted more depressive symptoms as well as symptoms of anxious arousal. General anxious distress was not associated with inflammation. This study implies that depressive and some anxiety symptoms are associated with inflammation at population level. However, all of the significant associations were partly (IL-6) or completely (CRP) explained by lifestyles. Causal relationships between lifestyles, depression, anxious arousal and inflammation remain unclear and require more research. These results support the hypothesis that inflammation is only associated with the somatic arousal component of anxiety. Supporting former results the association of anxious arousal with CRP was found only in men.
 • Pöyhönen, Suvi (Helsingfors universitet, 2017)
  Cortical stroke induces a chain of events that results in secondary injury in the ipsilateral thalamus. Inflammation is a key player in the delayed injury. Microglia, the resident innate immune cells of the brain, seem to have an important role in the initiation and maintenance of the inflammation. After infarct they are rapidly activated and start to proliferate and release proinflammatory cytokines. They may even phagocytose viable neurons, a phenomenon called "phagoptosis". Many studies, which have aimed at inhibition of the the detrimental function of microglia, suggest that inhibition of microglia might offer promising therapeutical targets. However, microglia are also involved in the resolution and the repair phase after infarct, which makes development of novel therapies challenging. The only approved treatment for ischemic stroke, a fibrinolytic agent, has a very narrow therapeutic time window. Thus, new treatments are urgently needed. Modulation of inflammation may offer a wider therapeutic time window. In this study, we investigated the effects of two potentially neurotrophic factors, CDNF (cerebral dopamine neurotrophic factor) and MANF (mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor), as well as a specific vitronectin receptor blocker, cRGDfV, on the prevention of neuronal death in thalamus in a transient murine cortical stroke model. MANF and CDNF are proteins released during stress of the endoplasmic reticulum (ER). They have been shown to protect neurons during ER stress and to reduce the production of some proinflammatory mediators. The vitronectin receptor blocker has in vitro inhibited microglial phagoptosis. The treatments were administered as single injections to the thalamus 7 days after the stroke onset. CDNF and MANF alleviated functional deficits, but did not protect thalamic neurons from death or affect the accumulation of phagocytic microglia. cRGDfV neither enhanced functional outcome nor protected neurons from death. The mechanisms of action were not investigated. In addition, we investigated, whether the death of thalamic neurons in the cortical stroke results in sensitization to pain. Central post-stroke pain has been reported on stroke patients and it has been associated with the death or the disturbances in the function of thalamic neurons. However, in spite of significant reduction in the number of neurons in the ipsilateral thalamus and the increase in the accumulation of phagocytic microglia on day 30 after stroke, we did not observe any significant sensitization to pain caused by thermal or mechanical stimuli on days 3, 14 and 28 after stroke. In conclusion, transient ischemic cortical stroke doesn't seem to induce sensitization to pain. MANF and CDNF seem to alleviate functional deficiencies, but they do not protect thalamic neurons from delayed death.
 • Virtanen, Jenni (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tämän lisensiaatin tutkielman tarkoituksena on perehtyä seerumin amyloidi A:han (SAA:han) tulehduksen merkkiaineena kissalla. Tutkielma sisältää kirjallisuuskatsauksen lisäksi retrospektiivisen tutkimuksen Yliopistollisen eläinsairaalan potilaista vuosilta 2014-2019. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on perehtyä ensin yleisesti akuutin vaiheen reaktioon ja akuutin vaiheen proteiineihin kissalla keskittyen SAA:han sekä selvittää millaisia jo julkaistuja tutkimuksia seerumin SAA -pitoisuuden käytöstä tulehduksen merkkiaineena on aiemmin tehty. Akuutin vaiheen proteiineja eläinlääketieteessä on tutkittu jo melko paljon, mutta kuitenkin seerumin SAA -pitoisuuden käytöstä kliinisessä työssä on saatavilla yhä vain melko niukasti tietoa. SAA -pitoisuus on todettu monissa tutkimuksissa hyödylliseksi merkkiaineeksi tulehdukselle. Tiedetään kuitenkin, että SAA-pitoisuus nousee myös kudosvauriota aiheuttavien patologisten tilojen yhteydessä, joten se on toisaalta hyvin epäspesifinen merkkiaine. Retrospektiivisessä tutkimuksessa tavoitteena on tarkastella mitkä sairaudet nostivat kissojen SAA -pitoisuuksia voimakkaasti Yliopistollisessa eläinsairaalassa vuosina 2014-2019 käyneillä potilailla. Hypoteesina on, että sairaudet SAA -pitoisuuden nousun takana ovat tulehdussairauksia sekä sairauksia, joihin liittyy kudostuhoa. Toisena tavoitteena on myös tutkia SAA -pitoisuuden nousun korrelaatiota tulehduksen perinteisempään mittariin valkosolujen kokonaismäärään ja erittelylaskentaan. Tutkimukseen otettiin mukaan potilaat, joiden SAA -pitoisuus oli noussut erittäin voimakkaasti. Kriteerinä erittäin voimakkaalle nousulle käytettiin SAA -pitoisuutta ≥100 mg/l. Aineisto kerättiin Provet -potilasohjelmistosta manuaalisesti ja mukaan valikoitui yhteensä 143 kissapotilasta. Aineisto käsiteltiin yleisesti hyväksyttyjen tilastollisten menetelmien avulla. SAA -pitoisuutta erittäin voimakkaasti nostavista sairauksista infektiiviset sairaudet olivat yleisimpiä. Kuitenkaan infektiivistensairauksien aiheuttaman SAA -pitoisuuden nousun määrässä verrattuna inflammatorisiin sairauksiin, kudosvaurioihin, neoplasioihin eli kasvainsairauksiin tai muihin sairauksiin ei havaittu merkittävää eroa. SAA -pitoisuus korreloi positiivisesti sauvatumaisten neutrofiilien kanssa, mutta ei neutrofiilien kokonaismäärän kanssa. Positiivista korrelaatiota havaittiin myös lämpötilan kanssa ja negatiivista korrelaatiota alkaalisen fosfataasin (AFOS:n) kanssa. Retrospektiivinen tutkimus antoi lisätietoa sairauksista, jotka nostavat voimakkaasti SAA -pitoisuutta kissoilla. Havaitut sairaudet olivat hypoteesin mukaisia. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole havaittu korrelaatiota SAA -pitoisuuden ja AFOS:n välillä, joten tämä havainto ja syyt sen takana vaatisivatkin lisätutkimusta. Johtopäätöksenä tuloksista voidaan todeta, että SAA -pitoisuus on hyvä tulehduksen merkkiaine, mutta hyvin epäspesifinen. Tämä vahvistaa jo aiemmissa tutkimuksissa havaittuja tuloksia. Tulehduksen mittarina valkosolujen kokonaismäärä ja erittelylaskenta eivät välttämättä yksinään ole luotettavia, joten SAA -pitoisuuden määritys kannattaa lisätä tulehdusdiagnostiikkaan.