Browsing by Subject "tutkimuslaitokset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 23
 • Hilska-Keinänen, Katja; Holopainen, Mika (2021)
 • Ilvessalo, Lauri (Suomen metsätieteellinen seura, 1927)
  Silva Fennica
 • Niemi, Jorma (Finnish Environment Institute, 2006)
  The Finnish Environment 26/2006
  This publication presents environmental monitoring carried out in Finland in 2006-2008. It is a summary of the environmental monitoring activities of the following national institutes: Geological Survey of Finland, Finnish Meteorological Institute, National Public Health Institute, Plant Production Inspection Centre, Finnish Museum of Natural History, Agrifood Research Finland, Finnish Institute of Marine Research, Finnish Forest Research Institute, Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry, Finnish Game and Fisheries Research Institute, Radiation and Nuclear Safety Authority, Ministry of Social Affairs and Health, Statistics Finland, Finnish Environment Institute, and Regional Environment Centres. Monitoring of natural resources, environmental pressures, state of the environment, water and health, land use and environmental policy are presented. The objective was to compile the information on national environmental monitoring and to activate information exchange and cooperation in this field.
 • Niemi, Jorma (Finnish Environment Institute, 2009)
  The Finnish Environment 12/2009
  This publication presents environmental monitoring carried out in Finland in 2009-2012. It is a summary of the environmental monitoring activities of the following national institutes: Geological Survey of Finland, Finnish Meteorological Institute, National Institute for Health and Welfare, Finnish Food Safety Authority, Finnish Museum of Natural History, Agrifood Research Finland, Finnish Forest Research Institute, Metsähallitus (National Board of Forestry), Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry, Finnish Game and Fisheries Research Institute, Radiation and Nuclear Safety Authority, Ministry of Social Affairs and Health, Statistics Finland, Finnish Environment Institute, and Regional Environment Centres. The monitoring programs presented deal with water, air, land, animals and plants, forests, biodiversity, radioactivity, harmful substances, water and health, land use and environmental policy. In addition the resources used in monitoring are estimated.
 • Luukkanen, Olavi (Suomen metsätieteellinen seura, 1976)
 • Hirn, Marja (Helsingin yliopisto, 2008)
  Verkkari 2008 (7)
 • Kantola, Mikko (Suomen metsätieteellinen seura, 1976)
 • Niemi, Maarit; Heinimaa, Petri; Johansson, Tuula; Rusanen, Mari; Veteläinen, Merja (Suomen ympäristökeskus, 2012)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 9/2012
 • Holopainen, Viljo (Suomen metsätieteellinen seura, 1969)
 • Laine, Jaana (Metsäkustannus Oy, 2017)
 • Mikhailov, L. E. (Suomen metsätieteellinen seura, 1974)
 • Isaksson, Eva (Helsingin yliopisto, 2010)
  Verkkari 2010 (8)
 • Ruoppa, Marja (Suomen ympäristökeskus, 2011)
  Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkopäivystys avustaa ympäristöonnettomuuksien ja luonnon poikkeustilanteiden vaatimien voimavarojen, tiedonvälityksen ja tutkimuksen järjestämisessä. Tässä julkaisussa annetaan tarkempia tietoja siitä, mistä erilaisissa hälytystilanteissa saa asiantuntija-apua virka-aikana ja sen ulkopuolella. Se sisältää myös yleisiä ohjeita hälytysnäytteiden ottamisesta, näytteiden käsittelystä ja säilyttämisestä sekä näytteiden lähettämisestä tutkittaviksi. Lisäksi oppaaseen on koottu valtion ja kuntien viranomaisten sekä tutkimuslaitosten ja laboratorioiden yhteystietoja ja varallaolojäjestelmiä ympäristövahinkojen ja luonnon poikkeustilanteiden varalle.
 • Tarmo, Heljä; Uusi-Rauva, Eeva (Suomen ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2008
 • Vallinheimo, Eija (Helsingin yliopisto, 2010)
  Verkkari 2010 (7)
 • Riikonen, Simo; Turtiainen, Satu; Mickwitz, Per; Norros, Kirsi (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  SYKEn väitöskirjat ovat luoneet laajan ja monipuolisen ympäristötutkimuksen perinteen. Tämä julkaisu on katsaus SYKEn väitöskirjoihin ja niiden tekijöihin. Esittelyssä on yhteensä 104 väitöskirjaa, osa niistä SYKEn perustamista edeltäviltä vuosilta. Väitökset heijastelevat yhteiskunnallista kehitystä ja ympäristökysymyksiä eri aikakausina. Aiheet vaihtelevat perinteisistä ympäristöaiheista aina kestävään kulutukseen ja tuotantoon sekä ympäristöpolitiikkaan asti.
 • Leemans, Rik; Hordijk, Leen; Horvat, Milena; Johansson, Thomas B.; Leroy, Pieter; Peterson, Kaja (Finnish Environment Institute, 2009)
  The Finnish Environment 4/2009
  Riippumaton kuusijäseninen kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi SYKEn tutkimustoimintaa ja asiantuntija-palveluita marraskuussa 2008. Työssään se hyödynsi saamiansa taustamateriaaleja ja tekemiänsä kysely- ja haastatteluaineistoja. Arviointipaneelin mukaan SYKE on aktiivinen ja elinvoimainen laitos. SYKEn menetelmälliset vahvuudet ovat laitoksen kehittämissä tieteellisissä lähestymistavoissa ja työkaluissa, jotka pohjautuvat sen laajoihin ympäristötietovarantoihin. Panelistien keskeisimmät suositukset liittyvät tutkimuksen ja asiantuntijapalveluiden organisatoriseen jakoon, operatiivisiin 24/7-palveluihin, neuvottelukunnan rooliin sekä SYKEn rooliin ja asemaan ympäristönsuojelun kentässä, erityisesti ympäristöpolitiikan tukemisessa. Panelistien näkemysten mukaan SYKEllä on hyvät mahdollisuudet vahvistaa ennakoivaa roolia monessa: arvioida ympäristöpolitiikan toteutumista, kehittää kestävän kehityksen strategioita ja skenaarioita sekä tuottaa tietoa eri politiikkavaihtoehtojen ympäristövaikutuksista. Panelistit suosittelevat tutkimuksen ja politiikan välisen yhteyden vahvistamista luomalla osallistumiseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin perustuva lähestymistapa, jossa hyödynnetään SYKEn ympäristöosaamista ja sidosryhmien tarpeita. SYKEn ympäristöön liittyvät paikkatiedot ja sosio-ekonomiset tiedot mahdollistavat yhdessä innovatiivisten yhdennettyjen arviointien tekemisen. Panelistien näkemyksen mukaan tavoite lisätä SYKEn yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten yliopistojen kanssa, ympäristö ja luonnonvarat -konsortion perustaminen sekä osallistuminen strategisen huippuosaamisen keskittymien ohjelmiin ovat kaikki tärkeitä SYKEn kehittymisen kannalta.
 • Linnamies, Olavi (Suomen metsätieteellinen seura, 1969)
 • Nyyssönen, Aarne (Suomen metsätieteellinen seura, 1969)