Browsing by Subject "ukkonen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Nuorteva, Matti (Suomen metsätieteellinen seura, 1990)
 • Tuomi, Tapio J.; Mäkelä, Antti (2007)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2006:6
 • Tuomi, Tapio J.; Mäkelä, Antti (2007)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2007:5
 • Tuomi, Tapio J.; Mäkelä, Antti (2008)
  Raportteja - Rapporter - Repots ; 2008:4
 • Mäkelä, A.; Tuomi, T.J. (2009)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2009:5
 • Mäkelä, Antti (2010)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2010:5
 • Mäkelä, Antti (Ilmatieteen laitos, 2011)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2011:7
 • Mäkelä, Antti (Ilmatieteen laitos, 2012)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2012:5
 • Mäkelä, Antti (Ilmatieteen laitos, 2014)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2013:5
  Ilmatieteen laitos on koonnut ja julkaissut salamanlaskijoiden havainnot vuosilta 1960-1997. Vuodesta 1998 lähtien kaikki järjestelmälliset maasalamahavainnot perustuvat salamanpaikantimeen, jonka nykyinen malli aloitti toimintansa elokuussa 1997. Se käsitti 2013 kahdeksan anturia, pohjoisin Lokassa. Vuodesta 2002 mukana ovat olleet lisäksi Norjan ja Ruotsin anturit, joiden ansiosta koko Lappi on katettu ja suorituskyky on parantunut myös muualla Suomessa, sekä yksi anturi Virossa. Laitteisto paikantaa maasalamoista erikseen jokaisen osaiskun ja ryhmittelee ne kokonaisiksi salamoiksi. Paikannettu salama voi sisältää 1-15 iskua; keskiarvo Suomessa on vajaa kaksi iskua/salama. Tilastoinnin pohjana käytetään salama- eikä iskumääriä, koska salama on ilmastollisesti edustavampi suure. Kesän 2013 aikana paikannettiin Suomen alueella noin 118 500 maasalamaa, mikä on 86 % keskiarvosta. Kuukausista ainoastaan kesäkuu ylsi yli keskiarvon.
 • Mäkelä, Antti; Laurila, Terhi (Ilmatieteen laitos, 2015)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2015:1
 • Mäkelä, Antti; Laurila, Terhi; Haapalainen, Jussi (Ilmatieteen laitos, 2016)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2016:5
  Ilmatieteen laitos on koonnut ja julkaissut salamanlaskijoiden havainnot vuosilta 1960–1997. Vuodesta 1998 lähtien kaikki järjestelmälliset maasalamahavainnot perustuvat salamanpaikantimeen, jonka nykyinen malli aloitti toimintansa elokuussa 1997. Se käsitti 2015 kahdeksan anturia, pohjoisin Lokassa. Vuodesta 2002 mukana ovat olleet lisäksi Norjan ja Ruotsin anturit, joiden ansiosta koko Lappi on katettu ja suorituskyky on parantunut myös muualla Suomessa, sekä yksi anturi Virossa (mukaan vuonna 2005) ja kolme anturia Liettuassa (mukaan 2014). Laitteisto paikantaa maasalamoista erikseen jokaisen osaiskun ja ryhmittelee ne kokonaisiksi salamoiksi. Paikannettu salama voi sisältää 1-15 iskua; keskiarvo Suomessa on vajaa kaksi iskua/salama. Tilastoinnin pohjana käytetään salama- eikä iskumääriä, koska salama on ilmastollisesti edustavampi suure. Kesän 2015 aikana paikannettiin Suomen alueella ennätyksellisen vähän maasalamoita, noin 30 000, joka on vain viidennes keskimääräisestä (139 000). Suomen kesää pitkään hallinnut viileä säätyyppi ei suosinut rajuja ukkosia, ja elokuun lämmin ilmamassa estyi tuottamasta ukkospilviä korkeapainevoittoisen sään vuoksi. Kuukausista ainoastaan syyskuu ylsi hieman yli keskimääräisen.
 • Mäkelä, Antti; Laurila, Terhi K.; Haapalainen, Jussi; Halabi, Tuomas (Finnish Meteorological Institute, 2017)
  Raportteja - Rapporter - Reports ; 2017:8
  Ilmatieteen laitos on koonnut ja julkaissut salamanlaskijoiden havainnot vuosilta 1960–1997. Vuodesta 1998 lähtien kaikki järjestelmälliset maasalamahavainnot perustuvat salamanpaikantimeen, jonka nykyinen malli aloitti toimintansa elokuussa 1997. Se käsitti 2016 kahdeksan anturia, pohjoisin Lokassa. Vuodesta 2002 mukana ovat olleet lisäksi Norjan ja Ruotsin anturit, joiden ansiosta koko Lappi on katettu ja suorituskyky on parantunut myös muualla Suomessa, sekä yksi anturi Virossa (mukaan vuonna 2005) ja kolme anturia Liettuassa (mukaan 2014). Laitteisto paikantaa maasalamoista erikseen jokaisen osaiskun ja ryhmittelee ne kokonaisiksi salamoiksi. Paikannettu salama voi sisältää 1-15 iskua; keskiarvo Suomessa on vajaa kaksi iskua/salama. Tilastoinnin pohjana käytetään salama- eikä iskumääriä, koska salama on ilmastollisesti edustavampi suure. Kesän 2016 aikana paikannettiin Suomen noin 115 000 maasalamaa, joka on hieman alle keskimääräisen (138 000). Suurin osa salamoista esiintyi heinäkuussa (80 000), ja touko-, kesä- ja elokuussa määrät olivat noin puolet keskimääräisestä.
 • Van Mai, Khiem; Laurila, Terhi K.; Hoang, Lam Phuc; Duc Du, Tien; Mäkelä, Antti; Kiesiläinen, Sami (MDPI AG, 2022)
  Climate
  Within a meteorological capacity building project in Vietnam, lightning location data and manual (human-observed) thunderstorm day observations were analyzed for the period 2015–2019. The lightning location dataset, based on the global lightning detection system Vaisala GLD360, consists of a total of 315,522,761 lightning strokes. The results indicate that, on average, 6.9 million lightning flashes per year occur in the land areas of Vietnam; this equals a lightning flash density of 20 flashes km−2 yr−1. The largest average annual flash density values occur in three regions in North, Central and South Vietnam. The majority of lightning occurs in the monsoon season (April–September), peaking in May, while in October–March, the lightning activity is very modest. During individual intense thunderstorm days, the flash density may exceed 12 flashes km−2 day−1. Thunderstorms in Central Vietnam are generally more intense, i.e., more lightning is expected on average per one thunderstorm day in Central Vietnam than in other regions. This study is a continuation of several years of meteorological capacity building in Vietnam, and the results suggest that large socio-economic benefits can be received by understanding the local thunderstorm climatology in high detail, especially in a country such as Vietnam, where lightning causes substantial socio-economic losses annually.
 • Tuomi, Tapio J. (2009)
  Ursan julkaisuja ; 46
 • Karlsson, Karl Pekka Juhani (Helsingfors universitet, 2016)
  Tutkielmani tarkoituksena on löytää kehittyvässä yhteiskunnassa ilmeneviä muutoksen merkkejä. Hedelmällisen näkökulman tuo modernisoituvan yhteiskunnan tutkiminen suhteessa muuttumattomiin sääilmiöihin. Haluan löytää muutoksia niissä reaktioissa, joita ukkonen kehittyvässä ympäristössä herättää. Tutkimukseni pääasiallinen aineisto on Kansalliskirjaston digitoima sanomalehtikokoelma, jonka artikkelihaulla olen kerännyt ukkoseen liittyvää aineistoa. Aineisto koostuu 305 artikkelista, joiden tietoja olen täsmentänyt tarvittaessa pöytäkirjaottein. Aineiston artikkelit alkavat vuodesta 1834 ja päättyvät vuoteen 1910. Oletuksenani on, että suhtautuminen modernisaatioon on luettavissa sopivassa aineistossa. Tutkimuksessa sovellan grounded theory-menetelmää, joka jättää lopullisen teorian muotoutumisen aineiston varaan. Aineiston analysointiin olen käyttänyt diskurssianalyysin menetelmiä. Olen lukenut ja jaotellut ensin tekstin ulkoisiin ominaisuuksiin, kuten julkaisuajankohtaan tai genreen liittyvin havainnoin, jonka jälkeen olen nostanut esiin artikkelien muutamia tärkeimpiä teemoja. Ukkonen ja ukkoselta suojautuminen ovat olleet toisaalta vitsien ja neutraalin uutisoinnin, mutta myös lukijain kirjeiden ja paikalliskirjeenvaihdon dialogin aiheina. Aineistosta käy ilmi ukkoseen liittyvien uskomuksien vähittäinen häviäminen sekä uskonelämän maallistuminen. Artikkeleissa käydään keskustelua ukkoselta suojautumisen eri keinoista sekä näiden keinojen oikeutuksesta ilmentäen lähinnä modernien näkökulmien suosimista, mutta nimeten myös innovaatioiden vastustuksen prosesseja. Havaittavissa on modernisaatioon liittyvää muutosvastarintaa, joka keskittyy nimenomaan kirkkorakennusten suojeluun ukkostuhoilta ja kietoutuu näin maallistumiseen mutta joka on toisaalta selitettävissä varojen taloudellisen käytön perusteella.