Browsing by Subject "ulkomaanmatkailu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Kinnunen, Laura (2007)
    Tutkimuksessa tarkastellaan Thaimaassa kausisiirtolaisina asuvia suomalaiseläkeläisiä ja sitä, millaisia merkityksiä koti saa eläkeläisten asuessa osan vuodesta Thaimaassa ja osan vuodesta Suomessa, mistä koti syntyy ja missä eläkeläiset kokevat kotinsa olevan. Kotia käsitellään sekä fyysisenä tilana, sosiaalisten suhteiden solmukohtana että identifioitumisen paikkana. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka aikaisemmat kokemukset turistina ja elämänvaihe vaikuttavat eläkeläisten muuttoon ulkomaille ja paikan valintaan. Tutkimuksen yhtenä motiivina on halu tarkastella ennen tutkimatonta Suomesta Thaimaahan suuntautuvaa kausisiirtolaisuutta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu siirtolaisuuteen, transnationaalisuuteen, kotiin ja liminoidisuuteen liittyvistä teorioista sekä kolmannen iän käsitteestä. Laadullinen aineisto on hankittu kenttätyöllä Pattayalla Thaimaassa suomalaiseläkeläisten parissa. Aineisto koostuu osallistuvasta havainnoinnista, 18 puolistrukturoidusta haastattelusta sekä vapaamuotoisista haastatteluista ja muistiinpanoista. Eläkeläisten muuttokohteen valintaan on vaikuttanut voimakkaasti aikaisemmat turistina koetut vapauttavat liminoidikokemukset. Nämä kokemukset ovat saaneet aikaan sen, että eläkeläiset ovat halunneet rakentaa yhden heidän kodeistaan paikattomaan turistikohteeseen. Koti ei ole kuitenkaan eläkeläisille vain konkreettisia paikkoja, vaan sitä, että eläkeläinen kokee kuuluvansa johonkin ja olevansa kotonaan maailmassa. Eläkeläisille merkitsee paljon, että he pääsevät tekemään itselleen merkittäviä asioita ja toteuttamaan tärkeitä identiteetin ja kuulumisen malleja sekä sosiaalisia suhteita ovatpa ne toisella puolella maailmaa tai Thaimaassa. Mielekäs eläkkeellä olo merkitsee paljolti myös näitä samoja tekijöitä. Kolmas ikä on eläkeläisille aikaa, jolloin velvollisuudet ovat vähentyneet ja irrottautuminen arjesta ja vallitsevista rakenteista käy helpommin. Asuminen Thaimaassa edustaa myös tätä irtiottoa. Thaimaahan ei kuitenkaan tulla tavoittelemaan vain ikuista lomaa, vaan myös parempaa elämänlaatua, jonka Pattayalla olevat olosuhteet mahdollistavat.
  • Eld, Heidi (2010)
    Tutkimus käsittelee suomalaisia matkakertomuksia 1960-ja 1970-luvuilta. Tarkastelu sijoittuu suomalaisen massamatkailun ekspansion vuosikymmenille, jolloin ulkomaanmatkailusta lähes kaikille mahdollinen vapaa-ajan vieton ja kulutuksen kohde. Matkailu arkipäiväistyi ja menetti elitistin maineensa. Massojen matkailusta syntyi samalla suomalaiseen matkailuhistoriaan käsitteitä, kun Kalevi Keinänen lennätti turisteja "seivästelemään" etelän lomakohteisiin. Neuvostoliittoon, erityisesti Leningradiin, suuntautuneet edulliset kaupunkimatkat synnyttivät puolestaan käsitteen "vodkaturistista", joka laittomalla kaupustelulla ja reippaalla alkoholinkäytöllään aiheutti keskustelua. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä turistit lähtivät hakemaan kohteesta, sekä konstruoida tyypillinen turisti ja tyypillinen suomalainen matkakertomus Espanjaan, Mustanmeren rannikolle ja Neuvostoliittoon suuntautuneista lomamatkoista. Tutkimusmenetelmänä käytetään kertomusanalyysia, jonka avulla pyritään löytämään kohderyhmittäin matkakertomuksista perustapahtumia ja niiden yhdistelmiä. Tapahtumarakenteiden tarkastelun lisäksi tutkimuksessa käytetään apuna Greimasin aktanttimallia kuvamaan kertomuksen toimijoiden vaihtuvia rooleja. Kertomuksissa esiintyy juonirakenteiltaan samanlainen kaava, joka toimii tutkimuksen runkona. Ensin tarkastellaan matkapäätöksen tekemistä ja matkalle lähtöä, sitten turistisen roolin syntyä kohteessa ja matkaa jäsentäviä toimintoja. Lopuksi tarkastelun kohteena on matkan anti, paluu kotiin ja arkirooliin. Turistien roolit ja matkoja jäsentäneet toiminnot ovat lopulta melko samankaltaisia kohteesta riippumatta. Matkustusmotivaatio ja lomalla harjoitetut aktiviteetit luovat käsitystä turistien samankaltaisista ulkoisesti ja sisäisesti orientoituneista tarpeista matkakohteesta huolimatta. Rentoutuminen, nautiskelu, uteliaisuus, jännitys ja pois pääsy arjesta ovat tärkeimpiä motivaation lähteitä. Tutkimuksen aineisto koostuu Museoviraston kansanperinteen keruukilpailun vastauksista, joista 52 matkakertomusta on valittu lähempään tarkasteluun.