Browsing by Subject "unilateral"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Seppänen, Riikka (2002)
    Tutkimuksessa tarkastellaan Helms-Burton ja D'Amato nimisten sanktiointilakien aiheuttamaa ulkopoliittista riitaa Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen välisessä suhteessa vuosina 1996-1998. Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan nopeuttiko Yhdysvallat omilla ulkopoliittisilla valinnoillaan unipolaarisen asemansa heikkenemistä kansainvälisessä systeemissä vai oliko sanktioriita EU:n yritys tasapainottaa Yhdysvaltojen asemaa. Systeemitason teoreettien viitekehys koostu neorealistisesta teoriasta sekä sanktioteorioista. Yksikkötason tekijät esitellään selittävinä tekijöinä ilman teoriaa. Yleistä EU-USA suhdetta käytetään kuvastamaan tendessejä, jotka tutkimuskysymys asettaa. Aikaisemmat sanktiot sekä sanktiointimallit esitellään. Tutkimuksen johtopäätös on, että Yhdysvallat teki kaksoisvirheen päätöksessään saatta voimaan extraterritoriaaliset sanktiolait EU:ta vastaan. Ensiksi, Yhdysvallat sekoitti sanktiolakien kohteet. Sanktiot, jotka oli tarkoitettu revisionistisia valtioita vastaan kohdentuivat nyt Yhdysvaltain liittolaisia vastaan. Nämä sanktiot olivat unilateraalisia ja niillä oli extraterritoriaalisia ominaisuuksia, joita kansainvälinen laki ei yleisesti tunnusta oikeutetuksi. Toiseksi, Yhdysvallat sekoitti keskenään ulkopolittiset ja talouspoliittiset strategiat. Se käytti hyökkäävää talouspoliittista strategiaa ulkopoliittisiin päämääriin. Lopputulos oli Yhdysvaltojen sortuminen ylimielisyyteen. EU:n reaktio koostui kaksiosaisesta implisiittisestä tasapainottamisesta. EU:n ensimmäinen reaktio oli suojautua Yhdysvaltojen sanktioilta vastalailla ja yhteistoimintapäätöksellä ja näin turvata EU:n suvereenisuus sekä ylläpitää sen kyky toimia itsenäisesti samalla tasolla kuin ennen Yhdysvaltojen sanktioita.Toinen implisiittinen tasapainottamisreaktio oli tarkoitettu kurittamaan Yhdysvaltoja sen ylimielisyyttä vastaan aloittamalla riitojensovitteluproseduurin kansainvälisessä kauppajärjestössä. Lopputulos oli että sanktioriidalla oli sekä Yhdysvaltojen tulevaa positiota alentava vaikutus että mahdollisesti EU tulevaa asemaa nostava vaikutus. Silti, koska Yhdysvallat oli sanktioriidan alullepanija, antaa se suuremman selitysvoiman edelliselle. Käytetty lähdeaineisto koostuu pääasiassa neorealistisista teoriakirjallisuudesta. Tärkeimpiin teorialähtiesiin kuuluu Ethan Kapsteinin ja Michael Mastandunon toimittama 'Unipolar Politics'(1999) .Tämän lisäksi on käytetty santiokirjallisuutta. Tärkeimpänä lähteenä on ollut Ernst Preegin 'Feeling Good or Doing Good with Sanctions – Unilateral Economic Sanctions and the US National Interest' (1999)