Browsing by Subject "vaihtoehdot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Lähteenmäki-Uutela, Anu; Rahikainen, Moona; Lonkila, Annika; Yang, Baoru (Butterworth Scientific, 2021)
  Food Control 130: 108336
  We ask how European food law impacts the transformative potential of alternative proteins, including single-cell proteins, plant-based novel proteins, cultured meat,macroalgae, and insects. The Novel Food Regulation may prove insurmountable for small companies, and it is demanding and time-consuming even for larger companies,dampening the transformative potential of all novel foods and traditional foods from third countries. Several microalgae and macroalgae are non-novel in the EU, which eases their way into the markets. The unclear novel food status of some potential green macroalgae species is a hindrance. All insects are novel, and none has EU-level authorization yet, although some Member States allow insect food. The GM Food Regulation is procedurally and scientifically demanding, and it forces GM labelling. The Regulation dampens the transformative potential of food GM technology. In addition to crops and fruit, GM Food Regulation applies to genetically modified or edited microbes,microalgae, cultured meat, and insects. The naming and labelling rules of plant-based products have caused controversy. From the business perspective, the health claims process is similarly challenging as the novel food process. EU food law must guarantee food safety and consumer rights while applying the principles of nondiscrimination and proportionality.
 • Lonkila, Annika; Kaljonen, Minna (Springer Netherlands, 2021)
  Agriculture and Human Values 2021
  Increasing concerns for climate change call for radical changes in food systems. There is a need to pay more attention to the entangled changes in technological development, food production, as well as consumption and consumer demand. Consumer and market interest in alternative meat and milk products—such as plant based milk, plant protein products and cultured meat and milk—is increasing. At the same time, statistics do not show a decrease in meat consumption. Yet alternatives have been suggested to have great transitional potential, appealing to different consumer segments, diets, and identities. We review 123 social scientific journal articles on cell-based and plant-based meat and milk alternatives to understand how the positioning of alternatives as both same and different in relation to animal-based products influences their role within the protein transition. We position the existing literature into three themes: (1) promissory narratives and tensions on markets, (2) consumer preferences, attitudes, and behavioral change policies, (3) and the politics and ethics of the alternatives. Based on our analysis of the literature, we suggest that more research is needed to understand the broader ethical impacts of the re-imagination of the food system inherent in meat and milk alternatives. There is also a need to direct more attention to the impacts of meat and milk alternatives to the practices of agricultural practices and food production at the farm-level. A closer examination of these research gaps can contribute to a better understanding of the transformative potential of alternatives on a systemic level.
 • Selinheimo, Sanna; Vuokko, Aki; Juvonen-Posti, Pirjo (Kela, 2019)
  Kuntoutusta kehittämässä
  Toiminnalliset häiriöt ovat pitkäaikaisia ja sinnikkäitä somaattisia oireita, jotka heikentävät toimintakykyä ja elämänlaatua. Lisäksi ne lisäävät sairauspoissaoloihin ja terveydenhuoltopalveluihin sekä välillisesti työn tuottavuuden menetyksiin liittyviä kustannuksia. Näitä oireyhtymiä kohdataan kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Tilanteissa, joissa tavanomaista sairausperäistä selitystä tai yhteisymmärrystä oireiden syistä ei löydy, potilaat voivat kokea, etteivät tule kuulluksi ja kohdatuksi. Tarvitaan lisää tietoa toiminnallisten häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä. Tämä kartoittava selvitys kuvaa toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskäytäntöjä ja -muotoja sekä arvioi niiden soveltuvuutta ja käyttömahdollisuuksia suomalaisessa kuntoutusjärjestelmässä. Kartoitukseen sisältyivät i) selvitys toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskäytännöistä Suomessa ja ii) vastaava selvitys otoksessa muita maita sekä iii) selvitys toiminnallisten, pitkittyvien ja monimuotoisten oireistojen kuntoutusmuodoista ja niiden vaikuttavuudesta tutkimukseen perustuen. Selvityksen perusteella toiminnallisten häiriöiden kuntoutuskäytännöt vaihtelivat kansallisesti ja kansainvälisesti. Toimivimpia näyttivät olevan hoitopolkujen portaittaiset hoito- ja kuntoutusmallit, joiden porrastus perustui oireiston vaikeusasteeseen. Riittävän varhain aloitettu kuntoutus ehkäisi tilan kroonistumista. Suomessa toiminnalliset oireistot tunnistettiin hyvin, mutta niiden hoitoon ja kuntoutukseen tarvittiin lisää valmiuksia. Näyttöä psykososiaalisten kuntoutusmallien vaikuttavuudesta toiminnallisiin häiriöihin niihin perehtyneiden asiantuntijoiden toteuttamana oli paljon. Näyttöä oli eniten erilaisista kognitiivisista ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmistä. Vaikuttavuutta vahvisti erityisosaaminen menetelmistä. Keskeisenä tavoitteena kuntoutusmallien toteutuksessa oli hyvän yhteistyösuhteen rakentuminen potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden välille. Toiminnallisten häiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen Suomessa tarvitaan laaja-alaista sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien ja kuntoutuksen yhteiskehittämistä. Ensisijaisesti tulisi soveltaa vaikuttaviksi todettuja kuntoutusmuotoja, mutta myös uusien kuntoutuspalveluiden kehittämistä ja tutkimista tarvitaan.