Browsing by Subject "veneet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-15 of 15
 • Pajala, Jukka (Finlands miljöcentral, 2012)
  Miljöförvaltningens anvisningar 2sv/2011
  Den här anvisningen har utarbetats som ett hjälpmedel vid anskaffningen av oljebekämpningsbåtar för att nya båtar också ska motsvara framtida behov av oljebekämpning och för att anskaffningarna ska utfalla väl i såväl tekniskt som ekonomiskt hänseende. Syftet med anvisningen är också att främja utveckling och ibruktagande av nya lösningar i oljebekämpningsbåtar. Ämnen som behandlas i anvisningen: - mångsidig användning av båtarna - båtklasser och klasspecifika krav - principen för hållbar utveckling och båtens livscykel - behörighetsvillkor för besättningen - anskaffningens olika skeden - bestämmelser och anvisningar - besiktningar och godkännanden.
 • Unknown author (Miljöministeriet, 2006)
  Miljöförvaltningens anvisningar 9sv/2006
  Syftet med anvisningen är att framhäva betydelsen av förhandsplanering och förebyggande arbetarskydd samt lämplig utrustning och tillräckliga kunskaper om hur man rör sig till sjöss vid användningen av båtar i uppgifter inom miljöförvaltningen. I anvisningen behandlas också övriga uppgifter inom miljöförvaltningen som utförs till sjöss, såsom selektivt fiske, dykning och slåtter av vattenväxter.
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2004)
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2004)
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2004)
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2004)
 • Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka; Suomen Akatemian projekti (Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, folkloristiikka, 2004)
 • Viikki Science Library; Viikin tiedekirjasto; Vetenskapliga biblioteket i Vik (1910)
 • Kosola, Marja-Leena; Ruuska, Suvi; Tuomainen, Jouko; Mäenpää, Milla (Suomen ympäristökeskus, 2004)
 • Unknown author (Vesihallitus, 1972)
  Vesihallitus. Tiedotus 32
 • Linnakangas, Esko (Esko Linnakangas, 2017)
  Tämän kirjan alkuosassa selvitetään kulutusverotuksemme kehitys Ruotsin ja Venäjän vallan ajoista Suomen itsenäisyyteen ja EU-aikaan. Tullista ja erityisistä kulutusveroista painopiste on tänä aikana siirtynyt yleiseen kulutusverotukseen. Ajatusta ylellisyys- ja muista pisteveroista ei ole kuitenkaan haudattu. Sitä osoittavat veneveron sisällyttäminen vuonna 2015 hallitusohjelmaan ja asianvalmistelu valtiovarainministeriössä. Kirjassa muun muassa selostetaan ja analysoidaan veneveroluonnoksesta ministeriölle annettuja lausuntoja. Lausuntoja annettiin noin 50, joista vain yhdessä osoitettiin jonkinasteista ymmärtämystä esitystä kohtaan. Veneverohankkeesta luovuttiin, mutta valtion verotarve säilyi. Kirjan lopussa tarkastellaankin veneveron tilalle ehdoteltuja erilaisia varoihin, tuloihin ja kulutukseen kohdistuvia veroja.
 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 2006)
  Ympäristöhallinnon ohjeita 9/2006
  Oppaan tarkoituksena korostaa ennakkosuunnittelun ja ennaltaehkäisevän työsuojelun sekä asiamukaisen kaluston ja riittävien vesilläkulkemistaitojen merkitystä käytettäessä veneitä ympäristöhallinnon tehtävissä. Oppaassa on käsitelty myös muita vesillä tapahtuvia ympäristöhallinnon tehtäviä, kuten hoitokalastusta, sukellustoimintaa ja vesikasvien niittoa.
 • Pitkäranta, Paula (Uudenmaan ympäristökeskus, 2008)
  Suomen ympäristö 16/2008
  Venetelakat tarjoavat veneilijöille alusten korjaus-, huolto- ja telakointipalveluita sekä usein myös moottoreiden korjaus-, huolto- ja säilytyspalveluita. Veneveistämöt ovat sen sijaan keskittyneet veneiden rakentamiseen. Venetelakat ja -veistämöt sijaitsevat usein vesistöjen äärellä ja erityisen paljon veistämötoimintaa on keskittynyt eräiden rannikkopaikkakuntien, kuten Porvoon alueelle. Venetelakoilla käytetään monenlaisia kemikaalituotteita, kuten maaleja, öljytuotteita, lahonsuoja-aineita, pesuaineita, liimoja ja kittejä. Nämä kemikaalituotteet sisältävät hyvin erityyppisiä orgaanisia ja epäorgaanisia haitta-aineita. Antifouling-maalit sisältävät ympäristölle haitallisia aineita, kuten raskasmetalleja, orgaanisia tinayhdisteitä, PCB-yhdisteitä ja orgaanisia liuottimia. Kemikaalituotteita ja niiden sisältämiä haitta-aineita päätyy ympäristöön veneen pintakäsittelyn yhteydessä maaliroiskeina, rungon hiomisen yhteydessä maalilastuina ja -pölynä, veneen pesun ja pilssiveden tyhjentämisen yhteydessä, moottorin huoltotoimenpiteissä, liukenemalla vesille laskettujen alusten pinnoista sekä huolimattoman jätteenkäsittelyn seurauksena. Venetelakoilla ja -veistämöillä on tehty Suomessa hyvin vähän ympäristötutkimuksia, runsaammin tutkimuksia on toteutettu laivatelakoilla ja satamissa. Tehdyissä ympäristötutkimuksissa telakoiden ja talvisäilytysalueiden maaperän on todettu pilaantuneen paikoitellen raskasmetalleista, kuten lyijystä, kuparista ja sinkistä, sekä orgaanisista haitta-aineista, kuten tributyylitinasta ja PCB-yhdisteistä. Paikoitellen maaperästä on mitattu myös kohonneita öljyhiilivetyjen ja liuottimien pitoisuuksia. Sedimenttitutkimuksissa telakoiden ja satamien edustoilta on mitattu kohonneita raskasmetallien, orgaanisten tinayhdisteiden ja PCB-yhdisteiden pitoisuuksia. Ympäristötutkimusten kohteena olleen esimerkkitelakan maaperä on lähes sata vuotta kestäneen venetelakka- ja veistämötoiminnan aikana pilaantuntunut erityisen voimakkaasti niin orgaanisista kuin epäorgaanisista haittaaineista. Esimerkkikohteena ollut venetelakka sijaitsee Porvoossa Porvoonjoen varrella ja aiemmissa sedimenttitutkimuksissa telakan edustan rantasedimentin on todettu pilaantuneen voimakkaasti raskasmetalleista ja TBT:stä. Muualla Porvoonjoessa haitta-aineiden pitoisuudet ovat hieman koholla.
 • Pajala, Jukka (Suomen ympäristökeskus, 2012)
  Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2011
  Tämä hankintaohje on laadittu öljyntorjuntaveneen hankintatyön avuksi sillä ajatuksella, että uudet veneet vastaisivat öljyntorjunnan tulevia tarpeita ja hankinnat tulisivat teknisesti ja taloudellisesti hyvin suoritetuiksi. Ohjeen tarkoituksena on myös kannustaa uusien ratkaisujen kehittämisen edistämiseen ja käyttöönottoon öljyntorjuntaveneissä.Tässä hankintaohjeen aiheita ovat: veneiden monikäyttöisyys, veneluokat ja luokkakohtaiset vaatimukset, kestävän kehityksen periaate ja veneen elinkaari, miehistön pätevyysvaatimukset, hankinnan vaiheet, säädökset ja ohjeet, tarkastukset ja hyväksynnät.