Browsing by Subject "vernacular"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Huerta Jiménez, Diego Alonso (Helsingfors universitet, 2015)
    The purpose of this thesis is to problematize the complexity and the variety of voices that dialogued by the end of the third century a.D. in Rome in order to contribute to shape the phenomenon we have come to know as Christianity. The research question is:as opposed to using just a source associated with the Church, what additional perspectives are provided by the juxtaposition of more voices in order to conceptualise alterity within Christianity in this foundational moment? In order to answer it, I use three sources (Eusebius’ Historia Ecclesiastica, Lactantius’ De Mortibus Persecutorum and the Memoria Apostolorum graffiti in Via Appia, Rome), which provide a variety of voices associated with a range social actors. The objective is to give a broader account of Christian alterity in late antiquity by means of applying a dialogic approach. Originally proposed by Mikhail Bakhtin, this hermeneutic paradigm seeks to juxtapose the voices of all the social actors implied in order to show the conflict between. Given that it would not be possible to juxtapose all the possible sources, I base my analysis in a historical framework grounded on secondary literature that also acts as a metadiscursive context to interpret the sources. I make use of mixed methods based on content analysis, using MaxQDA to code segments in all three sources and then analyse their frequencies in order to delineate which variables are more relevant to analyse. I thereafter present comments; first analysing only Eusebius’ text, then analysing all three together and showing the conflict between them. Finally, I contrast both conceptualisations. My main conclusion is that an open ended account of history represents alterity in a more complex way that allows researchers to make folk discourses visible, as was the case for these three sources, despite having the risk of being more chaotic.
  • Kasala, Katariina (Helsingfors universitet, 2016)
    Pro gradu -tutkielmassani analysoin HBO-tuotantoyhtiön Baltimoreen sijoittuva The Wire -televisiosarjan kahden hahmon, Omar Littlen ja Felicia “Snoop” Pearsonin, murteellista kielenkäyttöä tyylillisen analyysin keinoin. Tutkimani hahmot ovat alaluokkaisia mustia homogangstereita, jotka ovat mukana huumejengeissä ja katukulttuurissa. Tarkastelen näiden hahmojen puheessa esiintyviä diskurssipartikkeleita yo ja man ja niiden eri käyttötapoja, kirosanojen diskursiivista käyttöä sekä muita “mustien käyttämälle englannille” (African American Vernacular English eli AAVE) tyypillisiä tyylikeinoja. Pääasiallinen metodini on Baugh'n (1983) kehittämä puhetilannetyyppien luokittelumalli, jonka pohjalta puhetyylin muodollisuutta analysoidaan tilanteen osanottajien keskinäisen suhteen perusteella. Lähestymistapani on intersektionaalinen, mikä tarkoittaa useiden eri sosiaalisten ja yhteiskunnallisten muuttujien samanaikaisen vaikutuksen huomioonottamista yksilön asemaa ja toimintaa tarkastellessa. Esittelen teoriaosiossa sukupuolen, rodun ja luokan yhteenkietoutumista käsitteleviä teorioita sekä Butlerin (1990) teorian sukupuolen performatiivisesta luonteesta. Tarkastelen erityisesti maskuliinisuuden performoimista ja sitä, kuinka se kytkeytyy rotuun ja luokkaan. Tutkimuksessani keskityn murteelliseen kielenkäyttöön (AAVE) yhtenä tärkeimmistä mustan rodullisen identiteetin ja luokkataustan merkitsijöistä tv-sarjassa, jossa mustia henkilöhahmoja esiintyy kaikkien yhteiskunnan kerroksien edustajina. Sidon tyylillisen analyysin aineistoni – käsikirjoitetun dialogin – muotoon. Teoretisoin sarjan tuottajien ja käsikirjoittajien tekemien murteellisten valintojen merkitystä sukupuolen, luokan ja rodun esittämiselle populaarikulttuurissa ja otan pohdinnassani huomioon tarkastelemieni hahmojen paikantumisen amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Eräs havainnoistani on, että koska tarkastelemani hahmot eivät rakenna maskuliinisuuttaan valtavirtaisen maskuliinisuuden representaatioiden peruselementin eli heteromieheyden varaan, merkittäväksi tekijäksi näiden hahmojen maskuliinisuuden performoimisessa nousee alempiin luokkiin yhdistetty ja rodullistettu kielenkäyttö.