Browsing by Subject "verrannolisten hasardien malli"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Luukkainen, Pekka (2003)
    Sydän- ja verisuonitaudit nousivat teollisuusmaissa suurimmaksi julkisen terveydenhuollon ongelmaksi 1940-luvulla, tartuntatautien hävittyä lääketieteen kehityksen seurauksena. Suomi saavutti jopa kyseenalaista kunniaa 1950- ja 1960-luvuilla korkeimmilla mitatuilla sydän- ja verisuonitautikuolleisuusluvuilla maailmassa. Kuolleisuudessa on kuitenkin havaittu selviä alueellisia eroja, ja varsinkin Itä-Suomi on kärsinyt erittäin korkeasta sydän- ja verisuonitautikuolleisuudesta. Useissa tutkimuksissa on todettu kohonneen verenpaineen, korkean kolesterolin, ylipainon ja tupakoinnin olevan tärkeimpiä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Näihin tekijöihin yksilö voi kuitenkin helposti vaikuttaa muokkaamalla elintapojaan ja ruokavaliotaan. Tässä tutkielmassa on seurattu vuodesta 1959 lähtien kahta vuosina 1900-1919 syntyneiden miesten kohorttia Itä- ja Länsi-Suomesta. Tarkoituksena oli selvittää eroja alueiden kuolleisuudessa ja riskitekijöiden kehityksessä kilpailevien kuolinsyiden näkökulmasta käyttäen Coxin verrannollisten hasardien mallia. Tutkimuksen kuluessa huomattiin sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden alueellisten erojen vähentyneen, sekä kolesterolin ja tupakoinnin olevan merkittävimpiä riskitekijöitä ikääntyneiden ihmisten joukossa.