Browsing by Subject "vertaileva tapaustutkimus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Lehikoinen, Tero (2003)
    Helsingin kaupunki on hallinnollisesti jakautunut seitsemään terveyskeskusalueeseen. Tutkimuskohteena on erään terveyskeskuksen alaisuudessa toimiva mielenterveysyksikkö, josta on valittu vertailevaan tapaustutkimukseen avoterveydenhoidon yksikkö sekä suljettu psykiatrinen akuuttiosasto. Valittujen yksiköiden valintakriteerinä on ollut juuri niiden erilaisuus. Tutkimuskohteiden ja haastateltujen henkilöiden anonymiteetti on luvattu säilyttää. Tarkoituksena on verrata valittujen yksiköiden organisaatiokulttuurin keskeisiä piirteitä. Lahtökohtana tutkimuksen rajauksessa on ollut keskittyminen yksiköiden johtamisulottuvuuteen sekä katsoa, miten terveydenhoidon alueella vallitseva kaksoishierarkia johtamisessa vaikuttaa organisaatioiden kulttuuriin valituissa yksiköissä. Viitekehykseksi on valittu Edgar. H. Scheinin organisaatiokulttuurin määritelmä. Scheinin määritelmä organisaatiokulttuurista mahdollistaa yksiköiden organisaatiokulttuurin kuvauksen konkreettisella tavalla, samalla huomioiden kattavasti johtamisulottuvuuden. Viitekehyksen sisältyvä organisaatiokulttuurin muuttamisen ja muuttumisen käsittely on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, sillä viitekehystä kaytetään nimenomaisesti poikittaisessa tapaustutkimuksessa kuvaamaan kahta valittua yksikköä tiettynä ajankohtana. Pääpaino tutkimuksessa on yksiköiden vertailuasetelmassa.