Browsing by Subject "viheralueet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-8 of 8
 • Gonçalves, Paula; Vierikko, Kati; Elands, Birgit; Haase, Dagmar; Catarina Luz, Ana; Santos-Reis, Margarida (Elsevier BV, 2021)
  Environmental and Sustainability Indicators 11: 100131
  Cities face growing challenges and urban greenspaces (UGS) play a key role in improving cities liveability. UGS are complex socio-ecological systems and evidence-based and context-sensitive tools are needed to assist planning and manage environmentally sound and socially inclusive UGS. In this paper, we propose an innovative indicator-based tool to operationalize the biocultural diversity (BCD) framework in urban contexts, deriving from its three conceptual layers – materialized, lived and stewardship. Indicators proposed are bundled in themes representing essential components when assessing and analyzing urban BCD from a contextual and sensitizing perspective. The set of indicators highlight key features of socio-cultural and ecological systems, theirs links and interactions, both material and non-material, to capture the essence of biocultural diversity at site-level. By offering a uniform scoring system with the possibility to set site-specific benchmarks, these can be used in any type of greenspace of any city, while allowing different communities/neighborhoods/city councils to embrace different approaches to meet their objectives towards larger scale goals. Twelve urban parks in Lisbon were used as a test-bed for the indicator-based tool and proved its feasibility to gather an overall snapshot of all parks and to demonstrate the possibility to deepen the study to only two parks uncovering self-exclusion processes that otherwise would have remained hidden. The BCD tool brings together essential information scattered over several quality and good practices assessment tools and protocols and, by including indicators specifically addressing governance and stewardship, offers a policy-driven instrument able to capture trade-offs and/or synergies between ecological, social and political domains.
 • Ojala, Eeva Anna Kaarina; Niemelä, Jari Kalevi; Yli-Pelkonen, Vesa Johannes (Routledge, 2017)
  Routledge studies in modern European history
 • ViherKARA-verkosto (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 39/2013
  Raportissa on määritelty keskeisiä käsitteitä, joita tarvitaan kuvailtaessa kaupunkiseutujen vihreää infrastruktuuria eri näkökulmista. Vihreä infrastruktuuri tarkoittaa strategisesti suunniteltua verkostoa, johon kuuluu niin luonnollisia kuin ihmisen luomiakin viheralueita, pihojen kasvullisia osia, pienvesiä ja vesialueita ja muita fyysisiä luonnon elementtejä, ja joka on suunniteltu tuottamaan erilaisia ekosysteemipalveluja ja jota hoidetaan tässä tarkoituksessa. Käsitteet on jaettu yleiskäsitteisiin, rakennekäsitteisiin, kaavamerkintöihin ja alueiden luonnehdintoihin. Raportti on suunnattu kaupunkiseutujen suunnittelun ja viheralueiden kanssa työskenteleville ammattilaisille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille, esimerkiksi elinympäristönsä suunnitteluun osallistuville kansalaisille.
 • Söderman, Tarja; Yli-Pelkonen, Vesa; Kopperoinen, Leena; Saarela, Sanna-Riikka; Väre, Seija; Shemeikka, Petri; Oinonen, Kari; Niemelä, Jari (Suomen ympäristökeskus, 2012)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 27/2012
 • Lavonen, Tanja (Helsingfors universitet, 2008)
  Weeds cause hard surfaces and pavements in cities to break down more quickly than they naturally would. Weed control on hard surfaces is mainly based on herbicides, of which glyphosate is the most effective and also most widely used. However, the use of glyphosate on paved areas has been restricted in some countries because of the risk of leaching in to groundwater and watercourse. Alternative methods for weed control on urban areas include mechanical, physical and biological methods and natural product herbicides. Many of the physical methods are based on thermal effect, and the most suitable on hard surfaces are flaming, hot water and hot steam. Vinegar is an alternative herbicide that is commonly in use. Oils have been used as adjuvants in herbicides, but many plant originated oils have phytotoxic effects of their own. Herbicides based on vegetable oils are available in several countries. Steaming and vinegar were tested on hard surface weed control during three growing seasons 2005-2007. The purpose of the study was to investigate whether steaming and vinegar have an effect on the number of weeds on hard surfaces, and how many applications are required to provide adequate control. The aim of the greenhouse experiment was to compare the effects of 12 % vinegar and different concentrations of pine oil and birch oil distillate on two weed species in two different developmental stages. The aim of the third experiment was to test pine oil, birch oil distillate and vinegar for weed control in practice on the bases of ornamental trees. The experiment was carried out during summer 2007. Vinegar and steaming controlled vegetation on hard surfaces, and the best result was obtained by three applications during one growing season. In this experiment vinegar provided better control than steaming. The greenhouse experiment proved the largest concentrations of pine oil and birch oil distillate to control weeds as well as or even better than vinegar. In the field experiment birch oil distillate and pine oil were slightly more effective than vinegar. Reducing the use of herbicides in cities is an important task, and successful weed control requires careful planning. Herbicides should be used only when other means are insufficient.
 • Kopperoinen, Leena; Itkonen, Pekka; Rinne, Janne (Suomen ympäristökeskus, 2014)
  SYKE Policy Briefs
 • Kurkela, Marja (Helsingfors universitet, 2016)
  Tässä Pro Gradu –työssä perehdyttiin kaupunkien viheralueiden terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin ja niiden taloudelliseen arvottamiseen. Tutkielman teoriaosiossa tarkastellaan markkinattomien hyödykkeiden taloudellista arvottamista ekosysteemipalveluiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu luonnonvara- ja terveystaloustieteeseen, mutta tutkimuksen taustana on kaupunkirakennetta tiivistävän maankäyttösuunnittelun problematiikka. Tutkimuksen empiirinen osa käsittelee Helsingin Meri-Rastilan ulkoilumetsän virkistyskäyttöä. Meri-Rastilaa koskeva uusi osayleiskaava mahdollistaa asuntorakentamisen osittain nykyisen ulkoilumetsän alueelle. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää paitsi ulkoilumetsän nykyistä virkistyskäyttöä, myös ennakoida tulevan maankäytön muutoksen vaikutuksia kohdealueella ulkoiluun. Tavoitteena oli lisäksi estimoida, miten mahdolliset ulkoilutottumusten muutokset vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin ja edelleen mahdollisen hyvinvointimuutoksen taloudellista arvoa. Tutkimuksen empiirisen osan aineisto kerättiin ulkoilumetsän lähialueen asukkaille postitetulla lomakekyselyllä kesällä 2015. Tuloksissa korostui alueen huomattava merkitys asukkaiden fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille. Tulosten perusteella rakennushanke tulee vähentämään jonkin verran lähialueen asukkaiden ulkoilua Meri-Rastilan ulkoilumetsässä sekä kokonaisliikuntamäärää, sillä kohdealueella vähenevä liikunta tulee korvautumaan vain osittain sisäliikunnalla ja ulkoilemalla muualla. Ennakoitavat muutokset jäävät siinä määrin vähäisiksi, että asukkaiden hyvinvoinnin muutokselle ei voitu tulosten perusteella määritellä taloudellista arvoa tutkimukseen valittujen menetelmien avulla.