Browsing by Subject "yhteismarkkinat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Aalto-Setälä, Ville; Nikkilä, Marita (Kuluttajatutkimuskeskus, 2007)
    Kuluttajatutkimuskeskus. Julkaisuja 5/2007
    Euroopan yhdentymisen yksi tärkeä tavoite on muodostaa yhtenäinen markkina-alue, jolla tavaroiden ja palveluiden liikkuminen on vapaata. Useissa selvityksissä on kuitenkin todettu suuria hintaeroja maiden välillä. Hintaerot on nähty osoituksena yhtenäisen markkina-alueen toimimattomuudesta - pitäisihän maiden välisen kaupan poistaa tai ainakin pienentää hintaeroja. Tämä tutkimus tarkastelee elintarvikkeiden hintaeroja Helsingin ja Tallinnan välillä. Kyseessä on yksittäinen esimerkki EU:n sisämarkkinoiden toimivuudesta, mutta sillä on useita mielenkiintoisia erityispiirteitä. Ensinnäkin Helsinki ja Tallinna ovat lähellä toisiaan ja ihmiset liikkuvat paljon kaupunkien välillä. Toiseksi tiedämme Suomen ja Viron hintaerojen olevan suuria. Kolmanneksi suomalaiset kaupparyhmät ovat merkittävässä asemassa Viron päivittäistavaramarkkinoilla. Voimme siis tarkastella saman yrityksen myymän saman tuotteen hintaa kahdessa hintatasoltaan selvästi toisistaan poikkeavassa maassa. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä elintarvikkeiden suuresta hintaerosta Viron ja Suomen välillä. Hintaerot kuitenkin vaihtelevat eri elintarvikkeiden välillä paljon. Suomalaiset merkkituotteet maksavat Virossa 12 prosenttia vähemmän kuin Suomessa. Jossain kolmannessa maassa valmistetut merkkituotteet maksavat Virossa noin 20 prosenttia vähemmän kuin Suomessa. Omassa maassa valmistettujen kotimaisten tuotteiden hinnat ovat Virossa keskimäärin peräti 44 prosenttia alemmat kuin kotimaisten tuotteiden hinnat Suomessa. Tulkintana näiden ryhmien hintavaihteluille on se, että vähittäiskaupan kustannusrakenne tai kilpailutilanne eivät vaikuta ratkaisevasti hintaeroihin maiden välillä. Sen sijaan alkutuotannosta lähtien koko elintarvikeketjussa muodostuvat hintaerot nousevat hyvinkin suuriksi. Tutkimuksen tulokset nostavat useita mielenkiintoisia kysymyksiä Euroopan sisämarkkinoiden toimivuudesta. Tulokset esimerkiksi osoittavat kuluttajien preferenssien olevan merkittävä este maiden väliselle kaupalle. Suomalaiset ja virolaiset tuotteet eivät ilmeisesti ole keskenään identtisiä, sillä virolaisten elintarvikkeiden puuttuminen Suomen markkinoilta lähes kokonaan antaa ymmärtää, että suomalaiset kuluttajat eivät pidä virolaisia tuotteita suomalaisten tuotteiden veroisina. Tulokset ovat mielenkiintoisia myös maiden välisten hintavertailujen menetelmän kannalta. Mitä elintarvikkeiden hintaero Suomen ja Viron välillä kuvaa? Kuvaako se samanmerkkisten ja samassa maassa valmistettujen tuotteiden hintaeroa, vai kuvaako se kummankin maan kotimaisten tuotteiden hintojen välistä huomattavasti suurempaa eroa?