Browsing by Subject "yhteissijoittaminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kotamies, Antti (2004)
    Tutkielmani päämääränä on ymmärtää, miten riskirahoittaja käyttäytyy ja kuinka hän allokoi niukkoja resurssejaan. Samalla vastaan, miksi riskirahoitussijoitukset ovat usein yhdistettyjä eli syndikoituja. Analyysiosuudessa tarkastelen kolmea mallia, joista kaksi ensimmäistä kuvaavat riskirahoittajan ja yrittäjän välisen riskirahoitussopimuksen syntymistä. Ensimmäisessä mallissa johdetaan yrittäjän voitto-osuudelle ehto, joka toteuduttuaan motivoi yrittäjää. Vastaavasti toisessa mallissa johdamme endogeenisesti riskirahoittajan ja yrittäjän optimaaliset työpanospäätökset. Kolmas malli käsittelee syndikaatin eli riskirahoittajien yhteissijoituksen muodostumista, jossa riskirahoittajan kyky arvioida riskillistä projektia riippuu sekä hänen omasta kokemuksestaan, tietyllä spesifisellä alallaan, että signaaleista, joita hän saa toiselta erikoistuneelta sijoittajalta. Lisäksi tarkastelemme, kuinka riskirahoittajat käyttävät syndikaatissa työpanosta. Esittelemäni mallit ovat eräällä tapaa hierarkkisia, sillä kahden ensimmäisen mallin endogeeniset tulokset (yrittäjän työpanos ja voitto-osuus) otetaan viimeisessä mallissa eksogeenisina. Kaksi ensimmäistä esittelemääni mallia ovat enemmän riskirahoitusta yleisesti kuvaavia malleja. Ensimmäisenä esittelen Jean Tirolen ”Econometrica” -lehdessä julkaisema corporate governance -mallin, jonka tarkoituksena on kuvata riskirahoitusmaailman epäsymmetrisestä informaatiosta aiheutuvaa moraalikatoa. Vastaavasti Catherine Casamatan ”The Journal of Finance” -lehdessä esittelemä malli kuvastaa riskirahoittajien ja yrittäjien työpanoksen muodostumista. Kolmas esittelemäni ”syndikaattimalli” perustuu Catherine Casamatan ja Carole Haritchabalet´n vielä julkaisemattomaan artikkeliin. Tutkielmassani johdetaan teoreettisia ennusteita koskien riskirahoittajan asiantuntemuksen, syndikaatin muodostamisen ja työpanoksen käytön vuorovaikutuksista. Kolmannessa syndikaattimallissa osoitetaan, kuinka riskirahoittajan kokemus ja työpanoksen käyttö korreloivat positiivisesti keskenään. Lisäksi malli antaa syndikoimiselle rationaalisen perustan.