Browsing by Subject "yritystoiminta - verkostot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Erkkilä, Mattias Kullervo (2001)
    Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä yritysten verkostoituminen ja verkostoyhteiskunta merkitsevät työn kannalta. Pääasiallisena tutkimuskohteena on Manuel Castellsin The Information Age -trilogia (1988) ja konkreettisena tutkimusongelmana on selvittää miten työ ja työn muutokset on trilogiassa esitetty ja käsitteellistetty. Tutkimusote on käsiteanalyyttinen. Castellsin holistisen teorianäkemyksen takia tarkastelun kohteeksi tulevat myös trilogiassa esitetyt laajemmat väitteet informationaalisesta kapitalismista ja verkostoyhteiskunnasta. Tutkielman aluksi luodaan katsaus suomalaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden yritysverkostoja ja verkostotyötä koskeviin kirjoituksiin. Yritysverkostoja käsittelevä suomalainen kirjallisuus kykenee tarjoamaan kuitenkin vain jokseenkin yksisilmäisen käsityksen työstä ja työntekijöistä. Verkostoissa työskentelevät ihmiset nähdään lähes automaattisesti yrittäjinä, ja samalla unohdetaan työn yhteiskunnallinen ulottuvuus. Laajemman näkökulman saamiseksi selvitetään miten työ ja työn muutokset on esitetty verkostoyhteiskuntaa käsittelevässä The Information Age -trilogiassa. Tämä edellyttää myös Castellsin verkostoyhteiskuntaa koskevan kokonaisrakennelman tarkastelemista. Castellsin trilogian ongelmaksi osoittautuu viitekehyksen epämääräisyys sekä sen ylikorostaminen tutkittavien ilmiöiden suhteen, jonka seurauksena työtä koskevat määritelmät jäävät epäselviksi. Trilogian arviointia laajennetaan luomalla katsaus tieteellisissä julkaisuissa julkaistuihin The Information Age -trilogiaa käsitteleviin arvioihin ja artikkeleihin. Arvioiden kirjoittajat kritisoivat voimakkaasti työn teoriapohjaa ja käsitteiden analyyttista heikkoutta. Erityisesti kritiikkiä kohdistetaan Castellsin verkosto- ja verkostoyhteiskunta-käsitteisiin sekä hänen esittelemäänsä uuteen kehitysmuotoon - informationalismiin. Toisaalta moni arvioija pitää Castellsin työtä erinomaisena kuvauksena vuosituhannen vaihteen kehityskuluista. Rakentavan kritiikin määrä jää kuitenkin vähäiseksi. Tutkimuksen tulos ei vastaa odotuksia siinä mielessä, ettei kelvollista verkostotyön käsitteellistystä löydy tutkituista teksteistä. Castells nostaa The Informatio Age -trilogiassa kuitenkin esille monta näkökulmaa, jotka olisi otettava suuremmassa määrin huomioon myös suomalaisessa verkostoja koskevassa keskustelussa. Näistä merkittävin on verkostojen aiheuttama yhteiskunnallisen ja sosiaalisen rakenteen pirstoutuminen. Työn lähteitä ovat Suomessa julkaistut yritysverkostoja koskevat tutkimukset ja artikkelit, sekä tieteellisissä julkaisuissa julkaistut The Information Age -trilogiaa käsittelevät arviot ja artikkelit.