Consolidation in Humanitarian Logistics

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/155629
Title: Consolidation in Humanitarian Logistics
Author: Vaillancourt, Alain
Contributor: Hanken School of Economics, Department of Marketing, Supply Chain Management and Social Responsibility
Belongs to series: Economics and Society – 291
ISSN: 0424-7256 (printed)
2242-699X (PDF)
ISBN: 978-952-232-287-6 (printed)
978-952-232-288-3 (PDF)
Abstract: Major disasters, conflicts and poverty afflict many millions of people around the world. To address the needs of these people, humanitarian organizations deploy a vast array of resources supported by material, financial and information flows. Some of these resources need efficient logistics support to achieve their goals and through vertical or horizontal coordination, humanitarian organisations can improve the way to respond to a situation. A specific approach to coordination is consolidation which this thesis explores in depth. The thesis and its articles aim to understand the competence and underlying resources for consolidation of materials in supply chains. This thesis covers material consolidation concepts and humanitarian logistics activities such as warehousing consolidation, procurement consolidation and transportation consolidation. The research presented in the thesis is composed of three individually authored articles, the first one is a conceptual paper based on a literature review entitled “A Theoretical Framework for Consolidation in Humanitarian Logistics”. The second article is entitled “Procurement Consolidation in Global Humanitarian Supply Chains” and the third article is entitled “Kit Management in Humanitarian Supply Chains”; both these two articles are based on empirical case studies. This thesis further contributes to dynamic capabilities as it identifies a result that can be expected from the lower supply chain competition and interest in coordination and cooperation by humanitarian organizations: facilitating access to competencies in between organizations through specific consolidation activities. Humanitarian organizations do not seek profit neither do they compete through their supply chains and instead sometimes cooperate and coordinate to improve aid delivery.Katastrofer, konflikter och fattigdom plågar miljoner människor över hela världen. Humanitära organisationer möter dessa människors behov genom att använda en omfattande uppsättning resurser som stöds av material-, penga- och informationsflöden. För att kunna optimera insatsen av sina resurser behöver humanitära organisationer effektivt logistiskt stöd. Med hjälp av vertikal eller horisontell samordning kan organisationerna bättre reagera på olika situationer. En specifik metod inom samordning är konsolidering, ett tema som utforskas på djupet i Alain Vaillancourts avhandling “Consolidation in Humanitarian Logistics” (konsolidering inom humanitär logistik). Vaillancourt strävar efter att förstå den kompetens och de bakomliggande resurser som krävs för konsolidering av material i leveranskedjor. - Genom att konsolidera de materiella resurserna får humanitära organisationer bättre tillgång till kunnande över organisationsgränserna, vilket stödjer dem i att genomföra sitt uppdrag, påpekar Vaillancourt. Avhandlingen behandlar begrepp relaterade till materiell konsolidering samt humanitär logistik som till exempel samordnad lagerhantering, upphandling och transport. Forskningsresultaten visar på förbättrade möjligheter för humanitära organisationer att förvärva olika slags nya färdigheter genom specifika samordnade verksamheter. Resultaten ger ledningen för humanitära organisationer insikter i konsolidering och hur de kan organisera lämpliga resurser, öka det interna kunnandet och därigenom förbättra sin verksamhet i leveranskedjorna.
URI: http://hdl.handle.net/10138/155629
Date: 2015-07-02
Subject: supply chain
humanitarian logistics
consolidation
kitting
procurement


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
291_978-952-232-288-3.pdf 1.836Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record