Årsberättelse 2005

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/165328
Title: Årsberättelse 2005
Abstract: Enligt vår vision har Svenska handelshögskolan år 2015 stärkt sin position som en ledande, ackrediterad handelshögskola med internationell dragningskraft. Verksamhetsåret 2005 var ett viktigt år i vårt arbete att förverkliga denna vision. Vi levde upp till de målsättningar som vi tillsammans ställt upp för verksamheten. Vi lyckades uppnå våra mål samtidigt som förändringstrycket inom högskoleväsendet åter en gång upplevdes större än någonsin förr. Det gångna året var viktigt framför allt därför att vi kunde knyta allt flera till arbetet att uppnå vår gemensamma vision. Bland dessa märks speciellt Hanken alumnerna, våra nya allianser, rekryteringen av nya forskare och lärare, våra utländska studerande, och alla de som deltog i högskolans EQUIS-ackreditering. Vi kunde också förnya vårt sätt att arbeta. Det skedde bland annat via positiva erfarenheter av intern ledarskapsutbildning och nya samarbetsformer med näringslivet inom ramen för Tekes-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Alla, som engagerades, bidrog och bidrar i framtiden på sitt sätt till att förbättra möjligheterna att leva upp till vår vision. Högskolans internationella prägel stärktes på många fronter. Den europeiska kvalitetsstämpeln, EQUIS, förnyades under året. Enligt internationella förebilder förverkligade högskolan tillsammans med sina alumner den första Hankendagen. Uppslutningen var stor och stämningen bland alumnerna oförglömlig. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm skapades Hanken & IFL Corporate Development. Syftet är att utveckla internationellt högtstående företagsintern ledarskapsutbildning. Som första universitet i Finland införde Hanken ett tenure track-system. Avsikten med detta är att rekrytera och hålla kvar toppforskare som nyligen doktorerat och som har ambitionen att forska och utbilda för ett globalt näringsliv och ett internationellt forskarsamfund. Högskolans fokusering på profilområden stärks kännbart genom tenure track-systemet. Under årtionden har internationaliseringen av högskolan starkt förknippats med vår högklassiga språkutbildning och hankeiternas utmärkta språkkunskaper. Så är fallet också idag. Men en märkbar förändring står att finna i att högskolans internationella prägel i dag vilar på en mycket bredare bas än förr. Det är en grundförutsättning för att kunna konkurrera med andra ledande handelshögskolor i världen. Ambitionerna finns, liksom förutsättningarna för det. Högskolan kan idag vara tacksam för att det finns ett så påtagligt, så starkt, ja egentligen gränslöst engagemang för den. Det bådar gott för framtiden. Rektor Marianne Stenius
URI: http://hdl.handle.net/10138/165328
Date: 2016-08-08


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hanken_arsberattelse_2005.pdf 2.396Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record