Årsberättelse 2009

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/165526
Title: Årsberättelse 2009
Abstract: År 2009 hade hundra år förflutit sedan Hankens föregångare – Högre Svenska Handelsläroverket – grundades. Hundraårsjubileet firades hela året under devisen ”100 år av framtid” med en serie evenemang på högskolan. Jubileumsåret kulminerade i den solenna doktorspromotionen och utgivningen av högskolans hundraårshistorik. Jubileumsåret inleddes i januari samtidigt på Hankens campus i Helsingfors och i Vasa med de för allmänheten öppna evenemangen Hanken Focus Forum. I Helsingfors ordnades en paneldebatt där den vid tidpunkten högaktuella finanskrisen lades under lupp medan evenemanget i Vasa handlade om tjänsteföretag. Sammanlagt ordnades fem Hanken Focus Forum-evenemang som nådde en bred publik både i Helsingfors och i Vasa. Övriga teman som behandlades på dessa evenemang var olika aspekter av globaliseringen, immaterialrättens betydelse för affärsstrategin samt Corporate Governance i bankbranschen. Ur akademisk synvinkel innebar promotionen som ordnades den 30 oktober höjdpunkten på jubileumsåret. Vid promotionen promoverades ett rekordantal doktorer: sedan den förra promotionen 2004 hade 71 personer disputerat för doktorsgraden vid Hanken. Jubileumsåret till ära promoverade Hanken därtill tio hedersdoktorer.
URI: http://hdl.handle.net/10138/165526
Date: 2016-08-10


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hanken_arsberattelse_2009.pdf 19.83Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record