Årsberättelse 2010

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/165530
Title: Årsberättelse 2010
Abstract: Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt ackrediterad handelshögskola i Finland. Hanken grundades för mer än hundra år sedan och är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. Idag är Hanken en handelshögskola med klart uttalade styrkeområden som är; finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, företagsledning och organisation, immaterialrätt samt tjänste- och relationsmarknadsföring. Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola och all utbildning - grund-, forskar-, och fortbildning är forskningsbaserad. Hanken är en internationellt inriktad handelshögskola, där internationaliseringen och flerspråkigheten i ökande grad genomsyrar alla verksamhetsområden. Hanken erbjuder akademiska examina på alla nivåer och fortbildning på två Campus. För att behålla den praktiska relevansen i all verksamhet är våra kontakter till företagsvärlden i centrum för vår verksamhet. Kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internationella forskarsamfundet. Inom utbildningen har högskolan en lång tradition av både intern och extern internationalisering, med ett omfattande nätverk av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt sett hög andel internationella examensstuderande och en tilltagande internationalisering av forskar- och lärarkåren. Högskolans medvetna val att i likhet med många internationellt ledande handelshögskolor fungera som en fristående handelshögskola innebär utmaningar, men ger samtidigt också flexibilitet att anpassa verksamheten snabbt till den tilltagande internationella konkurrensen inom forskning och utbildning och till de utmaningar som en växande samverkan med näringslivet ställer på högskolan. I detta avseende är Hanken unik i Finland. Sedan år 2000 är Hanken en internationellt ackrediterad handelshögskola (EQUIS). Hankens MBA-program ackrediterades 2008 av internationella Association of MBAs (AMBA). Högskolan undertecknade år 2007 som den första handelshögskolan i Finland de internationellt överenskomna PRME värderingarna och principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME, Principles for Responsible Management Education, www.unprme.org).
URI: http://hdl.handle.net/10138/165530
Date: 2016-08-10


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hanken_arsberattelse_2010.pdf 2.150Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record