Commercial law

 

Recent Submissions

 • Wessman, Canelia (Hanken Svenska handelshögskolan, 2021-12-07)
  Jämställdhetslagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av kön, bestämmelser som föreskriver främjande av jämställdheten samt bestämmelser om tillsyn över lagen. Vid lagens ikraftträdande uppfattades diskrimineringsförbuden som lagens viktigaste bestämmelser. Dessa regler är viktiga för att garantera den formella jämställdheten. Jämställdhetsmål och faktisk jämställdhet kan dock inte uppnås utan aktiva åtgärder för att utjämna brister i jämställdheten. Därför har tendensen både inom vår nationella lagstiftning och inom internationell rätt varit att man allt mer erkänner den främjande verksamhetens betydelse och definierar olika aktörers skyldighet att verka för ökad jämställdhet. Därför har också arbetsgivarnas skyldighet att utarbeta jämställdhetsplaner under jämställdhetslagens historia utvecklats och blivit allt mer detaljerad. Enligt den gällande jämställdhetslagen ska arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda minst vartannat år utarbeta en jämställdhetsplan. Men hur väl fungerar jämställdhetsplanen som ett redskap för att främja jämställdheten och för att uppnå jämställdhetslagens mål? Ett centralt syfte med denna avhandling är att utreda hur de på arbetsmarknaden förekommande jämställdhetsproblemen behandlas i jämställdhetsplanerna. I avhandlingen behandlas problem som gäller inkomstnivåskillnader mellan kvinnor och män, vertikal segregation, horisontell segregation, svag arbetsmarknadsposition som beror på kön, diskriminering till följd av graviditet och familjeledigheter, svårigheten att sammanjämka arbete och familj samt trakasserier på grund av kön. Vidare undersöks vilka problem som eventuellt förekommer vid förverkligandet av jämställdhetsplaner med tanke på lagstiftningens krav och målsättningar. Dessutom görs också en jämförande analys av hur jämställdhetsplanerna ser ut i Sverige och hur de skiljer sig från de finländska planerna. Analysens syfte är att svara på frågan hur man i de svenska och finländska jämställdhetsplanerna ser på vad som krävts enligt lagstiftningen, dvs. hur planeringsskyldigheten upplevts. Analysen utmynnar i en diskussion om ”de lege ferenda”, dvs. om och i så fall hur lagen borde ändras för att främja jämställdhetsmålet och för att i praktiken uppfylla de skyldigheter som Finland förbundit sig till.
 • Antikainen, Mikko (Hanken School of Economics, 2021-10-18)
  A wave of disruptive technologies, in the form of technologies such as 3D printing technologies, 3D modeling and scanning technologies, and AI technology, are changing the playing field for the creative industries, creators, and right holders. Underlying these technologies, there are two fundamental transformations, whose effects are important for the creative industry and the legal community– namely, the digitalization of physical objects and designs, and the digitalization of human creativity. These two technological shifts are increasingly blurring the line between the physical and digital world. For the proper function of IP law, the law should be able to regulate both worlds. The problem is: How we can fit digital designs and digital creativity into our current regulative framework, which is still in some cases built on the assumption that creation is done by a human being using physical tools and that protected objects exist only in the physical world. This raises the question whether current intellectual property law in the EU, especially copyright and design law, can adequately regulate digital designs as well as properly incentivize and protect digital creativity. To answer this question, the dissertation provides an in-depth analysis of some of the major challenges that the digitalization of design and design process creates, mainly within the European copyright and design law system. It does so by taking a legal dogmatic approach and analyzing the problem against the background of theories regarding law and technology and traditional justifications of IP law. The examination focuses on three specific technologies: 3D printing, AI technologies, and video games. The dissertation argues that, in most cases, EU copyright and design law are able to regulate digital designs and seem to be ready to deal with the challenges caused by the digitalization of design and creativity. This dissertation makes several recommendations towards a more coherent and technologically neutral approach regarding digital designs and digital creativity in the context of EU copyright and design law. In many cases, digital designs depicting purely functional objects and AI generated works should not receive copyright protection due to the lack of originality. However, despite the normative arguments against giving protection, there is a possibility that the technological change in the form of digital designs and creativity will broaden the normal scope of copyright protection, making it overinclusive. The dissertation suggests that if protection is seen as necessary, it should be sought through other means than copyright protection, such as design protection. This avoids fundamentally changing and distorting the concept of originality and the purpose of copyright law to protect human creations.
 • Jongsma, Daniël (Hanken School of Economics, 2020-01-14)
  As a result of extensive, if incomplete, harmonization efforts in the area of copyright law most of the rights granted to authors and related rights holders now originate in EU law. This makes the Court of Justice of the European Union (CJEU) an important authority with regard to the construction of copyright law in the EU. It appears the CJEU has accepted this role with great enthusiasm, achieving ever greater harmonization through an expansionist interpretation of the acquis communautaire. Increasingly, the CJEU pays attention to the impact of copyright on fundamental rights, such as the right to freedom of expression, considering that copyright must maintain a “fair balance” of rights and interests. Accordingly, fundamental rights are used as interpretative arguments when defining the scope of protection offered by copyright. This begs the question about the functionality of fundamental rights arguments in the process of judicial norm-making by the CJEU. This question is at the centre of this dissertation. To answer this question, this dissertation provides a systematic and critical analysis of both the CJEU’s interpretation of copyright norms generally and its use of fundamental rights arguments specifically. It does so against a legal theoretical background of proportionality analysis and balancing. It is argued that the CJEU frequently implicitly strives to find a “balance” between the interest of right holders in an “appropriate reward” and other rights and interests, but that this approach is often clouded by confusing rhetoric that obscures the true reasons for the CJEU’s decision-making. Even where it more explicitly emphasizes the need for copyright law to preserve a “fair balance of rights and interest”, the meaning and content of this concept is left unclear. Most importantly, the CJEU does not explain the precise content of the rights and interests to be balanced. The result is that its decision-making is opaque, not always coherent and often unpredictable. This dissertation makes several recommendations for a more coherent approach to the use of fundamental rights arguments in EU copyright adjudication. Importantly, the CJEU should more explicitly and more consistently focus on copyright’s purpose to provide right holders with an appropriate reward, taking account of both the empirical and normative uncertainty about the degree to which that reward can really be justified. To give full effect to fundamental rights, it is argued that limitations and exceptions to the rights of right holders can typically be construed broadly, since the right holder’s interest in an appropriate reward can be safeguarded by assessing whether the application of those provisions “preserves a fair balance”. Finally, remedies should be applied flexibly in a way that recognizes their potential limiting effect on fundamental rights but that respects the legislative prerogative to determine the boundaries between exclusivity, remuneration, and free use.
 • Reunanen, Mika (Hanken School of Economics, 2019-05-08)
  The purpose of the research is to give understanding what is the company law background concerning the use of mezzanine financing, how mezzanine instruments are handled from accounting and taxation perspective and how they are used in the market today. On top of that is reviewed the size of mezzanine market in relevant countries. The main focus is in Finland and comparison is done to Sweden, Estonia, USA, UK and Germany. The differences of legal frameworks and markets in relation to the discussed financing form are analysed. The research objective has been to conclude what are some of the main differences of company regulation, accounting and taxation rules and local market conditions related to the topic in question. Additionally, is reviewed how mezzanine could be used in bank lending going forward in order to support functioning capital markets. In the review of legal background, the focus has been on company law solely. Reference to other legislation is made only if it is necessary to understand better the specific company law regulation in question. The analysis of applicable accounting rules has concentrated on the local GAAP and IFRS regulation. In the review of taxation rules is focused on thin capitalisation rules and deductibility of interest from the borrower´s view. When reviewing the local market conditions, the attention has been given to the size of the market in terms of amount of venture capital actors, volumes of venture capital investments, number of banks and volumes of bank loans. The research is based on academic and professional literature in company law and finance. The outcome of the research is that there are significant differences in the company law, accounting rules and taxation regulation between the observed countries. There are also significant differences in mezzanine markets between the observed countries due to variation of actors and their capacity to provide financing. This influences on the availability of the mezzanine financing in general. Additionally, it can be concluded that mezzanine is a potential bank lending form. Mezzanine financing could be used especially in situations where customer does not have collateral to offer and bank would be prepared to grant financing even with traditional debt instruments. Mezzanine instruments give also additional possibilities for a bank to price the lending to reflect better the risk of the financing transactions. However, mezzanine cannot be a tool which would allow banks to step to transactions or projects which would be riskier than those transactions or projects which are financed by banks today with traditional senior debt loan instruments. It is rather a tool which would provide to banks additional alternatives to price more accurately the risks they would take anyhow.
 • Larson, Kelli (Svenska handelshögskolan, 2017-09-15)
  The last fifteen years has witnessed major and dramatic changes in the world of patent law and patent litigation. The impetus for these changes has not only come from the usual sources - the judiciary, legislators, and administrative agencies, and from advances in technology and innovation, but also from actors operating within the patent landscape. One particular type of patent actor operating in the intellectual property (IP) realm that seemingly everyone is talking about are “Non-practicing Entities” (NPEs), or their more pejorative alternate “patent trolls”. NPEs are generally described as entities that create business models focused solely on the exploitation and enforcement of patents to generate revenues. Labelled as the “most significant problem facing the patent system today”, the NPE phenomenon has become a highly polarized debate in academia and on the political stage. Vilified by companies, academics, congresspersons, the U.S. Supreme Court, and even former U.S. President Barack Obama, NPEs are at the center of a contentious patent law and policy debate focused on vexatious patent exploitation and enforcement related to alleged abusive behaviours of patent owners demanding “excessive” patent licensing fees, creating an “explosion” of unwarranted patent litigation, imposing undue burdens on industry, and thereby stifling innovation. However, there is very little empirical evidence to substantiate such claims made about NPE patent enforcement. Even more unfortunate is the fact that it is headline catching terms like “patent troll” that appear to have captured much of the public’s imagination and policymakers’ attention of such pure patent licensing entities. The “patent troll” rhetoric has arguably itself contributed to much of the misunderstanding and disapproving perceptions of such entities operating in the patent marketplace, and to a greater extent, negative perceptions being formed of the patent system overall. This dissertation discusses these issues and provides new insights into the NPE phenomenon by empirically exploring and examining the exploitation and enforcement of patents by NPEs in three major patent jurisdictions, namely the U.S.A., Europe, and China. The dissertation adds to patent literature by providing a more balanced academic discussion on the highly polarized NPE debate, and contributes to the scarce knowledge on the NPE phenomenon through the presentation of its substantial introduction covering four chapters, followed by a compilation of three published research papers. At the core of the dissertation is the proposition that argues despite some of their drawbacks, NPEs effectively contribute to the patent ecosystem and play an integral role in the enforcement of patents, which is a key element in any well-functioning patent system.
 • Günther, Petteri (Svenska handelshögskolan, 2016-11-18)
  Technology has upended the music industry. ‘Digital’ has changed the mechanics of music distribution; first, CDs were replaced by downloads such as mp3 files, and today, the share of access-based distribution such as streaming services of total recorded music sales is growing globally. However, ‘piracy’ still remains perceived as a problem. The technological disruption has given rise to challenges for copyright in an increasingly digital world – the ‘information society’. Copyright law has generally changed in response to external pressures – societal changes such as technological changes. And today copyright law is typically applied to rapidly changing technologies and services facilitated by those technologies. This in turn necessitates taking a broader view to understand how copyright legislation has evolved to respond to those changes affecting music distribution, as well as whether the European copyright framework has managed to support growth in the digital music markets in Europe, and to develop a European digital single-market. Looking at the digital music markets of today, there appears to be an ongoing shift in music consumption habits toward access-based offerings such as streaming services. And while illegal activities remain perceived as a problem, subscription streaming services have shown potential for decreasing piracy. Therefore, with a view to improving the functioning of the digital music markets, focusing on measures that aim to support increasing the demand for legitimately available content might be effective – as suggested by the potential that subscription streaming services have demonstrated. Ultimately, control over content may not alone be sufficient: if online music services do not live up to consumers’ expectations, the level of intellectual property protection alone might prove to be an insufficient answer to the challenges faced by the music industry. Instead, incentivizing consumers to use legitimate offerings by increasing the relative attractiveness of online music services in relation to unauthorized channels should be factored in. Overall, despite for instance the potential that subscription streaming services have shown, reducing infringement on the internet requires also appropriate measures for keeping illegal activities at bay, and understanding that there might be no one-size-fits-all solution to combating piracy. Reducing online piracy, to be effective, might well require different types of anti-piracy measures, like involving intermediaries and using ‘follow the money’ approach to ad-funded sites offering unauthorized copyrighted content. To support growth in the digital music markets in Europe the focus should be on developing a market-oriented approach with a combination of appropriate measures that both target supporting growth of legitimate sales of digital music and decreasing piracy by having available effective online copyright enforcement measures.
 • Torkkeli, Anu (Svenska handelshögskolan, 2016-06-07)
  This study examines the corporate capital gains taxation in Nordic countries, European Union and Finland. The main perspective is in the corporate income tax law, but because of the multidisciplinary subject of the corporate capital gains taxation, this study also has an economic perspective. Before analyzing the taxation itself, the basic concepts for the study are introduced such as the concept of capital, income and capital gain. Also the tax framework of this study is introduced by describing the most significant features and issues in corporate income taxation and in corporate capital gains taxation. Corporate capital gains taxation is discussed by starting with Nordic countries, continuing with European Union member states and finally ending up with Finland. A rough comparative summary is created at the end of each of these sections. Recent changes having taken place until January 2015 in the corporate capital gains taxation are also included in the study. Taxation is investigated based on the existing tax law literature, and the analysis is fulfilled with the help of the selected case law. After the international tax system analysis, the future options for corporate capital gains taxation are discussed as well as challenges related to the changes in the corporate income taxation such as correct level of harmonization so that individual countries still have their own fiscal policy. This study offers the value-added to the society in a couple of different ways. The study extensively analyzes the international corporate capital gains taxation models. In addition, the study not only discusses the corporate capital gains purely from the legal point of view but also has a strong focus on the underlying features behind the corporate capital gains taxation system: features of the good taxation system, economics and competitiveness, significance and role of the corporate capital gains in the economics. The conclusions of the study are made in a concrete way, because a proposal for the focus of future development of the corporate capital gains taxation at the EU level and the proposal for a future corporate capital gains taxation model in Finland as an individual Nordic country and EU member state is developed.
 • Salonaho, Harry (Svenska handelshögskolan, 2015-11-16)
  Avhandlingens syfte är att presentera ett antal förändringsförslag för att förbättra arbetslagstiftningens och arbetsmarknadsmekanismernas funktion, och därmed förstärka Finlands konkurrenskraft. Ett centralt tema i avhandlingen är skyddsprincipens omfattning och struktur. I avhandlingen ställs frågan huruvida skyddsprincipen borde utvidgas till att också gälla skyddet av arbetsplatser för att samtidigt bättre än hittills skydda den enskilda arbetstagaren. Avhandlingen innehåller dessutom en jämförelse av arbetsmarknadsförhållandena i Tyskland, Sverige och Finland. Målsättningen är att beskriva förhållandena i två för Finland viktiga konkurrentländer, och presentera vilka förändringar Tyskland och Sverige har genomfört i arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna för att förbättra sin internationella konkurrenskraft. För att visa hurudana fall som inte kunnat lösas mellan arbetsmarknadsparterna och där någondera parten väckt talan i arbetsdomstolen, har alla tvistemål från åren 2001, 2004, 2007 och 2010 analyserats. Fallen analyseras med hjälp av 9 variabler. Av undersökningen framgår att arbetsfredsfallen var den största kategorin av fall (48 %), åtföljd av avlöningsfrågor (23 %), och permitteringar och uppsägningar (18 %). Därefter presenteras svaren från intervjuerna som gjorts med 24 ledande aktörer på arbetsmarknaden, representerande arbetstagare, arbetsgivare och specialister. Frågorna som ställdes berörde arbetslagstiftningens och arbetsmarknadsmekanismernas funktion samt förändringsbehov, och de intervjuade ombads att gradera sin tillfredsställelse med situationen i dag och också gradera behovet av nödvändiga förändringar. Arbetsgivarna verkar vara missnöjdare och ser ett större förändringsbehov föreligga än arbetstagarna och specialisterna. Till slut presenteras ett antal förändringförslag baserade på jämförelsen mellan förhållandena i Tyskland, Sverige och Finland, analysen av arbetsdomstolens domar samt intervjusvaren. Avhandlingen visar att såväl arbetstagarna som arbetsgivarna måste vara beredda att acceptera att omfattande förändringar i både arbetslagstiftningen och arbetsmarknadsmekanismerna borde genomföras.
 • Cadillo Chandler, Dhanay María (Svenska handelshögskolan, 2014-08-07)
  The Role of Patents in the Latin American Development: ‘Models of Protection’ of pharmaceutical patents and access to medicines in Brazil, Chile and Venezuela Access to medicines, pharmaceutical patents, and public health are topics often addressed in the news. On the one hand, there is an imperative need to tackle pressing health concerns, and on the other hand, it is also important to provide adequate incentives to carry out research and development. Even though common health concerns exist within the developing world, each country has a different set of needs. The approach to solve or the strategies to balance intellectual property rights and access to medicines vary at large. Latin American countries i.e. Brazil, Chile and Venezuela, even though geographically located in the same continent, deal with the challenges in a different and unique manner. Before the TRIPS Agreement countries had the freedom to decide on whether or not to grant patent protection for medicines. Thus, most of the developing and least developed countries, now WTO member countries, did not provide patent protection for pharmaceuticals because they feared that patent protection would increase the price of pharmaceuticals, and hence, become an obstacle for the access to medicines. On the one hand, patent protection represents an incentive for the pharmaceutical industry to carry out R&D for new and needed drugs. But on the other hand, patents, as the system of financing R&D, has been regarded as a flawed system due to the high costs transferred to the finalised product (medicine) thus deterring access to medicines. Patent protection allows the inventor to prevent others from making use, selling, producing or distributing the invention without his consent for a period of no less than 20 years. Moreover, these rights conferred by the patent grant seem to constitute the pharmaceutical industry’s incentive to recoup the high costs associated with the R&D of a new drug. This book reviews the strategies or models of protection used in Brazil, Chile and Venezuela to balance both intellectual property rights (pharmaceutical patents) and access to medicines. Each country seems to have shaped their policies in accordance with their national priorities, whether these are motivated by health, political or commercial issues. This study portrays the different approaches followed in different national contexts despite all three having to implement the minimum standards of intellectual property protection according to the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). The outcome of the comparison of the policy implementations and the patterns followed by each of the analysed countries is without a doubt the main contribution of this academic study.
 • Ballardini, Rosa Maria (Svenska handelshögskolan, 2012-07-30)
  This book is a study of how computer programs have challenged the thinking about and the actual use of intellectual property rights (IPRs) around the world. In general, the intellectual property (IP) system is governed by the same rules and applies equally to all fields of developments. However, the particular nature of computer software has challenged these fundamentals. Software is a pluralistic product that contains several elements, each of which could fall into different categories of IP laws. Currently, several protection mechanisms are available for software, including copyright, patents, trademarks, contracts, licensing agreements, and technical measures of protection. However, it has been suggested that none of these mechanisms successfully provide an adequate level of protection to computer programs. This thesis provides an in-depth analysis of some of the major failures within the current European and American software IP ecosystems while focusing mainly on copyright and patent rules. Overall, this book provides a valuable contribution to the literature by revising the most relevant aspects of the IP software framework and by suggesting a number of innovative approaches to shaping the IP laws and facilitating their interpretation. The results of this book provide tools that could be used by scholars, lawyers, and policymakers around the world.
 • Jonasson, Hans (Svenska handelshögskolan, 2006-10-03)
  Samarbetslagen är en omstridd lag. Innan lagen trädde i kraft i början av år 1979 fanns på arbetstagarsidan förhoppningar om att skapa en lag om reell företagsdemokrati medan man från arbetsgivarhåll var rädd att personalen skulle få ett alltför stort inflytande på beslutsfattandet. En oro fanns också att medbestämmandet skulle byråkratisera beslutsfattandet inom företagen. I dag anser många arbetstagare att samarbetsförfarandet endast används vid massuppsägningar, nedskärningar och rationaliseringar men i övrigt glömts bort. Samarbetsförfarandet och regleringen av det är en viktig och aktuell fråga, eftersom samarbetsförfarandet utgör det forum i samarbetet mellan arbetsgivare och personal där nedskärningar och massuppsägningar diskuteras. Avhandlingens syfte är att analysera hur samarbetsförfarandet fungerar utifrån samarbetslagen. Målet är att granska samarbetsförfarandet ur ett perspektiv där samarbetsförfarandet ses som en potentiell möjlighet och ett verktyg till framgångsrik företagsverksamhet och personalledarskap. I analysen utgår författaren från samarbetslagens 1 §. Syftet med samarbetsförfarandet är att utveckla företagets verksamhet och arbetsförhållanden, att effektivera samarbetet mellan arbetsgivare och personal samt personalens interna samverkan. Samarbetsförfarandet skall utöka personalens möjligheter att påverka behandlingen av ärenden som gäller deras arbete och arbetsplats i enlighet med lagen. Enligt samarbetsförfarandet skall arbetsgivaren rådgöra med arbetstagarna och deras företrädare om de viktigaste ärendena som påverkar personalens ställning och arbetsförhållande innan besluten fattas. Avhandlingen granskar hur lagen tillämpas i dag och hur lagstiftningen kan utvecklas för att effektivera samarbetet i framtiden.
 • Aspholm, Ingalill (Svenska handelshögskolan, 2002-02-15)
  Revisorn utför ekonomisk kontroll inom sitt uppdrag. Ett vållande av ekonomisk skada när revisorn utför uppdraget innebär att han kan åläggas skadeståndsansvar. På senare tid har revisors vållande vid ekonomisk kontroll prövats av de högsta rättsinstanserna i de nordiska länderna. De högsta rättsinstanserna tenderar att gå långt i sina bedömningar om revisors vållande av ekonomisk skada. De ställer ofta aktsamhetskravet högt då de ålägger revisorerna skadeståndsansvar. I avhandlingen testas revisors skadeståndsansvar enligt en i undersökningen uppbyggd ekonomisk modell. Målsättningen är att vållanderegeln skall leda till ekonomisk effektivitet. Ekonomisk effektivitet prövas genom att en ekonomisk avvägning mellan nyttan och kostnaden med att företa skadeförebyggande åtgärder görs. I den ekonomiska analysen beskrivs revisors vållande i termer av revisors bristande omsorg, medan revisors grova vållande beskrivs som uppenbar försummelse. För undersökningen utgör det nordiska rättsfallsmaterialet ett material där strukturen är likadan, vilket gör det möjligt att pröva ekonomisk effektivitet. Resultatet av den ekonomiska analysen visar att ersättning för förmögenhetsskador inte skall utgöra den egentliga målsättningen. För att kunna begränsa omfattningen av revisors ersättningsansvar så att det ur en samhällsekonomisk synvinkel är ekonomiskt effektivt, bör det formuleras en snäv bedömningsgrund för revisors bristande omsorg. Den ekonomiska analysen påvisar att revisorerna vid bristande omsorg bör åläggas ett administrativt ansvar i form av disciplinära åtgärder. Revisorer skall åläggas skadeståndsansvar endast vid uppenbar försummelse. Genom uppenbar försummelse underlåter revisorerna att förebygga uppenbar förutsebar skada och åsidosätter sitt professionsansvar på ett medvetet sätt.
 • Enkvist-Gauffin, Joachim (Svenska handelshögskolan, 2006-05-15)
  I boken behandlas nya kommunikationstekniker och olika marknadsföringsmetoder som har uppkommit till följd av den tekniska utvecklingen. Marknadsföring via de nya kommunikationskanalerna har givit upphov till vissa olägenheter för mottagarna. Olägenheterna som mottagarna förorsakas vid marknadsföring via de nya teknikerna kan delas in i tre kategorier; 1) meddelandet förorsakar kostnader för mottagaren, 2) meddelandet hindrar mottagaren samt 3) meddelandet upplevs vara påträngande och utgöra ett intrång i mottagarens privatliv. Under de senaste åren har det förekommit hektiska lagstiftningsåtgärder på många håll i världen. Såväl enskilda stater, nationella myndigheter samt internationella organisationer har utarbetat regler om marknadsföring via de nya teknikerna. En av kärnfrågorna i regleringen är huruvida man skall ha ett system med ”opt-in” eller ”opt-out”. En opt-in-lösning innebär att marknadsföraren måste inhämta mottagarens samtycke på förhand, medan en opt-out-lösning innebär att det är tillåtet att sända marknadsföring om inte mottagaren motsatt sig detta. Enligt gällande lagstiftning faller marknadsföring via följande tre tekniker under opt-in: automatiserade uppringningssystem, telefax samt e-post. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att utreda om nuvarande opt-in-lista är tillräckligt omfattande med beaktande av de olägenheter som marknadsföring via de nya teknikerna förorsakar, eller om den bör utvidgas. I genomgången av marknadsföring via nya tekniker har marknadsföring via bl.a. följande tekniker undersökts: Internet (www-sidor), reklamfönster, reklambanner, e-post, mobiltelefon, telefax, bloggar, RSS, Instant Messaging samt Internettelefoni. Vid sidan av nya tekniker har även vissa ”traditionella” marknadsföringsmetoder undersökts, i syfte att utreda huruvida även de bör falla in under en opt-in-lösning. De traditionella marknadsföringsmetoder som ingår i avhandlingen är hemförsäljning, telemarketing, TV- och radioreklam samt adresserad och oadresserad direktreklam. En annan central del i avhandlingen är frågan hur påföljdssystemet vid överträdelser av opt-in-bestämmelserna bör utformas. Hur skall de enskilda mottagarna få ersättning för de kostnader de åsamkats av marknadsföringen? Är det dags att införa straffskadestånd i Finland? Hög tid att även Finland får grupptalan? Kan tvisterna avgöras virtuellt via domstolar on-line eller ODR?
 • Björkwall, Pia (Svenska handelshögskolan, 2009-06-02)
  Nyttighetsmodellskydd är avsett för sådana tekniska uppfinningar som inte har den uppfinningshöjd som förutsätts för patentskydd. Samtidigt är en av lagstiftningens målsättningar att skyddet tack vare en förenklad registreringsprocess skall fungera som ett ”snabbare, billigare och enklare” alternativ till patentskyddet. Skyddsformen anses kunna ha flera viktiga funktioner i dagens kunskapsbaserade samhälle. Samtidigt är den dock kontroversiell. För det första erbjuder den skydd för uppfinningar som, enligt principerna bakom patenträttens uppfinningshöjd, faller inom området för normal teknikutveckling och följaktligen inte skall skyddas med ensamrätter. För det andra innebär det förenklade registreringsförfarandet att en ansökan om nyttighetsmodellskydd inte är föremål för samma ingående prövning som en patentansökan. Oprövade rättigheter anses skapa osäkerhet på marknaden, eftersom man inte med säkerhet kan veta vad som är skyddat. Syftet med avhandlingen är att kritiskt utvärdera huruvida nyttighetsmodellskyddet i sin nuvarande utformning utgör ett ändamålsenligt innovationsskydd. Argumentationen förs med stöd av den kunskap som erhålles genom att analysera skyddsformen ur olika perspektiv.
 • Erä-Esko, Ensio (Svenska handelshögskolan, 2009-05-19)
  Inom rättsvetenskap saknas grundforskning om kyrkoskatt. Det kan ha många orsaker. En renodlad skatterättslig forskning utan exkurser till andra vetenskaper är minst sagt otänkbar. Forskning inom ett gränsområde mellan teologi och rättsvetenskap måste inkludera drag av sociologi, politologi och ekonomi. Etik från teologi och moral genom lag kan vara självklart. Förankrad i liberal rättsfilosofi kan också beskattningen förstås på ett annat sätt om en förankring i ett historiskt perspektiv tas med. Den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan har skatterätt i Finland. Hur har det kommit sig och vilken rätt har andra trossamfund? Detta försöker vi här belysa genom skilda infallsvinklar. Laglig reglering av offentligrättsliga samfunds skatteintag, med kyrkans uppgifter med tydligt mindre lagbundenhet som utgiftsfält, ger de sociala aspekterna och barmhärtighet stort inflytande. En tidvis sekulär stat och de nationella bindningarna med historisk förankring ger ett konglomerat av skilda lösningsmodeller. Genom olika förankringar i skilda kulturer och språk kan en nationell kutym uppstå som skiljer sig mycket från andra. Dessutom kan speciella juridiska egenheter upptäckas. Vilken nationell modell man i en demokrati väljer, styrs av de politiskt stadfästa lagarna. Oberoende av kyrkans nationella ställning, ökar en större liberalism och fördragsamhet i en demokrati behovet av anpassning och nationell acceptans av andra religioner, vilket kan leda till ett behov av nya finansieringsmodeller för trossamfund.