Browsing Other publications by Publication Year

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 61
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2018-09-24)
  This report presents the result of the evaluation of research at the Hanken School of Economics over the period 2012- 2016. The Hanken School has eight Subject Areas, and nine research areas that have sought to be evaluated for the Area of Strength status. The latter group will be referred to as AoS throughout this report. The current evaluation is based upon self-evaluation reports provided by the nine AoS, bibliome­tric analyses, and on a two-day site visit at Hanken on May 28 and 29, 2018.
 • Günsberg, Marlene (Hanken Svenska handelshögskolan, 2018)
 • Günsberg, Marlene (Hanken School of Economics, 2018)
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2017-08-29)
  Hanken has in many respects come a long way since the early days when social responsibility and sustainability were introduced. Today, we can say that Hanken has an established role of responsibility and sustainability and that the concepts are cornerstones of the Hanken strategy. The focus on these issues is underlined by the recent establishment of two new competence centres, the Centre for Corporate Responsibility (CCR) and the Research and Development Institute on Gender, Organisation, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times (GODESS). Nevertheless, one of the big challenge over the years has been the monitoring and measuring of progress concerning the overall Hanken strategy, more specifically the implementation of PRME. Currently, the KPIs stated in the short-term strategic action plan relate to those stated in the performance agreement with the Ministry of Education and Culture in Finland. This has meant that there have not been any KPI´s to measure performance and progress on Hanken’s central theme of social responsibility. For the revised strategy, to be decided on in late 2016 and early 2017, this represents a huge challenge and will be one of the important aspects to try to address. This is not to say that there has not been attempts to do so at Hanken, that is to find performance measures relating to responsibility and sustainability. Within the Assurance of Leaning (AOL), the performance of students on the programme level have been evaluated through the use of rubrics, thereby eventually evaluating Hanken’s progress in incorporating social responsibility and responsible management education within the curriculum. However, the AOL process has been found lacking for measuring the performance of students on social responsibility issues. Social responsibility is a part of learning goals and objectives of theses on the Bachelors and Masters levels, but on the Master’s level the problem is that not all programmes include mandatory courses on sustainability or social responsibility. In order to ensure that all Hanken master’s students acquire knowledge on these issues, Hanken needs to assess their learning in specific courses, not only their M.Sc. Theses. The other challenge, mentioned in this report, is the lack of integration and knowledge sharing amongst different departments and disciplines at Hanken. Although many people within different departments at Hanken contribute towards integrating PRME at Hanken, the efforts are not always communicated nor shared. In order to enhance understanding and to communicate better between departments and personnel, knowledge-sharing platforms where faculty members and researchers can exchange ideas need to be established. This will be essential in our future endeavor to institutionalise social responsibility and sustainability at Hanken. As our strategy is now being revised, the biggest goal for the coming years is to have this strategy, HANKEN 2025 materialized, with an increased focus on the actual implementation and institutionalization of social responsibility and social impact at Hanken. In addition, KPIs to measure the progress over the years will be formulated which hopefully will also show that Hanken is at the forefront of measuring and implementing social responsibility and sustainability as set out in the strategy. RECTOR KAREN SPENS
 • Günsberg, Marlene (Hanken Svenska handelshögskolan, 2017)
 • Günsberg, Marlene (Hanken School of Economics, 2017)
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-10)
  Hanken Svenska handelshögskolan är en ledande internationellt ackrediterad handelshögskola i Finland. Hanken grundades för mer än hundra år sedan och är därmed en av de äldsta handelshögskolorna i Norden. Idag är Hanken en handelshögskola med klart uttalade styrkeområden som är; finansiell ekonomi och ekonomisk statistik, företagsledning och organisation, immaterialrätt samt tjänste- och relationsmarknadsföring. Hanken är en forskningsintensiv handelshögskola och all utbildning - grund-, forskar-, och fortbildning är forskningsbaserad. Hanken är en internationellt inriktad handelshögskola, där internationaliseringen och flerspråkigheten i ökande grad genomsyrar alla verksamhetsområden. Hanken erbjuder akademiska examina på alla nivåer och fortbildning på två Campus. För att behålla den praktiska relevansen i all verksamhet är våra kontakter till företagsvärlden i centrum för vår verksamhet. Kvalitet i forskningen nås via ett starkt engagemang i det internationella forskarsamfundet. Inom utbildningen har högskolan en lång tradition av både intern och extern internationalisering, med ett omfattande nätverk av partneruniversitet för studentutbyte, en nationellt sett hög andel internationella examensstuderande och en tilltagande internationalisering av forskar- och lärarkåren. Högskolans medvetna val att i likhet med många internationellt ledande handelshögskolor fungera som en fristående handelshögskola innebär utmaningar, men ger samtidigt också flexibilitet att anpassa verksamheten snabbt till den tilltagande internationella konkurrensen inom forskning och utbildning och till de utmaningar som en växande samverkan med näringslivet ställer på högskolan. I detta avseende är Hanken unik i Finland. Sedan år 2000 är Hanken en internationellt ackrediterad handelshögskola (EQUIS). Hankens MBA-program ackrediterades 2008 av internationella Association of MBAs (AMBA). Högskolan undertecknade år 2007 som den första handelshögskolan i Finland de internationellt överenskomna PRME värderingarna och principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME, Principles for Responsible Management Education, www.unprme.org).
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-10)
  År 2009 hade hundra år förflutit sedan Hankens föregångare – Högre Svenska Handelsläroverket – grundades. Hundraårsjubileet firades hela året under devisen ”100 år av framtid” med en serie evenemang på högskolan. Jubileumsåret kulminerade i den solenna doktorspromotionen och utgivningen av högskolans hundraårshistorik. Jubileumsåret inleddes i januari samtidigt på Hankens campus i Helsingfors och i Vasa med de för allmänheten öppna evenemangen Hanken Focus Forum. I Helsingfors ordnades en paneldebatt där den vid tidpunkten högaktuella finanskrisen lades under lupp medan evenemanget i Vasa handlade om tjänsteföretag. Sammanlagt ordnades fem Hanken Focus Forum-evenemang som nådde en bred publik både i Helsingfors och i Vasa. Övriga teman som behandlades på dessa evenemang var olika aspekter av globaliseringen, immaterialrättens betydelse för affärsstrategin samt Corporate Governance i bankbranschen. Ur akademisk synvinkel innebar promotionen som ordnades den 30 oktober höjdpunkten på jubileumsåret. Vid promotionen promoverades ett rekordantal doktorer: sedan den förra promotionen 2004 hade 71 personer disputerat för doktorsgraden vid Hanken. Jubileumsåret till ära promoverade Hanken därtill tio hedersdoktorer.
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-10)
  In many respects, 2009 was an exceptional year for Hanken School of Economics. One hundred years had passed since Högre Svenska Handelsläroverket, the forerunner of the current School, started its activities. In addition to this important anniversary, the year was also characterised by the historic reform of the Universities Act and by the global economic crisis. In June the Parliament of Finland approved the new Universities Act after several years of intensive preparation. This allowed the School to establish a new framework for its organisational structure and decision-making during the autumn. A university council consisting of faculty, staff and students elected a new board. Although at that stage the School was not yet ready to elect a board with an external majority, as allowed by the new Universities Act, it is already clear that the role of the board will change and develop to the benefit of the School. During the year a new overall strategy for the School was prepared, which was characterised both by increased international ambitions in terms of research and teaching and by greater interaction with the surrounding world in which Hanken operates. Efforts to strengthen the School’s international competitiveness continued throughout the year. Those Hanken students who began their studies in 2009 are the first to study according to degree regulations that include a period of study abroad as a course requirement. This initiative, which can now be realised after several years’ preparation, was well received by the students. In order to develop Hanken School of Economics and strengthen the conditions for recruiting researchers, teachers and students, the School initiated the process for obtaining the international AACSB accreditation. The new Universities Act creates better conditions for the School’s interaction with the business community. During the year, preparations were made for an incorporation of the successful co-operation in executive education developed by Hanken over the last few years with the Stockholm School of Economics. The new company, Hanken & SSE Executive Education, was able to begin operations at the start of 2010. In order to strengthen the universities’ financial structure, the Finnish government decided to support fundraising by universities. The School began fundraising during the year. Although the economic crisis was expected to make fundraising more difficult, the campaign rapidly gained momentum. Despite the fact that the campaign is not yet finished, it is perfectly clear that the fundraising targets set by the School will be met and indeed exceeded. This should be regarded as a sign of strong confidence in the School, while at the same time it creates some financial leeway for new initiatives. Under the motto “100 years of future”, the School celebrated its centenary with a large number of activities. The year brought with it greater visibility for the School, and at the same time it became a meeting point for Hanken alumni and target groups that had not previously been linked to Hanken. The centenary year concluded with a ceremonial conferment of doctoral degrees, the largest ever in the history of the School. The year, unforgettable in so many respects, revealed the depth and breadth of the School’s activities and of its relations with the surrounding world. The activities during the year also demonstrated that there is a readiness within the School for innovation and change. The School would like to express its heartfelt thanks for the commitment and interest shown during this centenary year.
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-10)
  In keeping with our long-term strategy of being an internationally recognised, competitive and research-intensive business school, Hanken has worked since 1999 to obtain international accreditations. In the autumn of 2015, Hanken obtained the AACSB-accreditation and achieved the long-term goal of being a so-called Triple Crown-business school. In 2015, Hanken also qualified for the Financial Times’ (FT) annual Masters in Management ranking. Hanken’s master’s programme was ranked 67th, an extremely good result considering that there are in total some 15 000 business schools in the world. This contributed to Hanken also being listed 76th in Financial Times’ ranking of the best business schools in Europe. Hanken´s investments in corporate responsibility and activities within the Principles for Responsible Management Education (PRME) were recognized as Hanken was again elected member in the PRME Champions group. Hanken´s ambition to direct research investments towards quality over quantity using different incentives, for example through rewards that the Hanken Support Foundation hands out for top publications, has been successful. The first Hanken Research Day was organised in Helsinki during the autumn in order to further develop the research environment. Researchers shared their ideas and strengthened networks across both disciplinary and unit boundaries, improving collaboration within Hanken. The Hanken Research Day will have its counterpart in an annual teaching event, Hanken Teaching Day, which will be arranged in 2016 in Vaasa. During the year, Hanken launched a renewed programme portfolio of international master’s degree programmes. There are now fewer programmes, but students can choose from different orientation possibilities. With these renewals, Hanken looks to becoming more competitive in the international market for master’s degree programmes. Hanken´s organisation has undergone changes during the year regarding decreasing the number of subjects that can be chosen as a major subject within degree education. While remaining an important support subject at Hanken, Statistics is no longer an option as a major subject for Hanken students. Through taking these measures, Hanken is aiming to create a critical mass and divide its resources wisely among its areas of strength. During 2015, negotiations concerning structural cooperation were initiated between Arcada and Hanken, leading to an agreement on concrete forms of cooperation in 2016. One of these joint ventures is support for digitalisation. Digitalisation of Hanken´s activities has progressed within both teaching and administration during 2015. The goal is to share knowledge, create courses and optimise use of resources as well as to create digitalised services. Hanken will continue to pursue collaborations that offer resource-effective solutions, without compromising Hanken´s status as a stand-alone business school. Another investment that strengthened Hanken´s position as a stand-alone business school with activities in both Helsinki and Vaasa, was to buy the properties at both locations. This increased the university´s balance sheet total, which was already strong thanks to the successful Hanken 100 fundraising campaign and the returns from investments made. Hanken´s economy was stable in 2015 and thanks to investment activities the result showed a profit. The forecast for Hanken’s funding is, however, disquieting and the need for external financing is increasing. The ongoing HANKEN RETURNS fundraising campaign is very important for Hanken´s future. It gives me great pleasure that the campaign has continued successfully in 2015 and I wish that as many as possible will be able to participate before the campaign ends in 2017. As new Rector I took over a successful business school. Hanken´s success stems from the efforts of Hanken´s dedicated personnel together with our students, alumni, partners and our friends. A warm thank-you to all who have contributed and supported Hanken and our continuous and ongoing development! Karen Spens Rector, Professor
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-08)
  Insikten om betydelsen av affärskunnande inom snart sagt alla samhällssektorer breder ut sig och fördjupas. För Svenska handelshögskolan som idag i all sin verksamhet utgår från ett internationaliserat näringsliv, en internationaliserad utbildningsmarknad och ett internationellt forskarsamfund, innebär detta en breddning av verksamhetsområdet. Betydelsen av det tvärvetenskapliga samarbetet har ökat, samtidigt som den nya kunskap som genereras via forskning på ett annorlunda sätt än tidigare förs ut till vår omgivning. Den nationella forsknings- och utbildningspolitiken präglades under år 2003 av beredningen av en ny universitetslag, examensreformen och en ny utvecklingslag för tryggande av universitetens verksamhetsmöjligheter. Osäkerheten om speciellt den kommande examensreformen präglade vårt interna utvecklingsarbete. Verksamhetsåret var för högskolan i många avseenden framgångsrikt. Vi uppnådde de kvantitativa målsättningar för magister- och doktorsexamina, som uppställts för den treåriga avtalsperioden som nu avslutades. Det engelskspråkiga MBA-programmet stärkte sin ställning på utbildningsmarknaden. Forskningen integrerades tydligare med utbildningen. De engelskspråkiga magisterprogrammens attraktionsförmåga fortsatte att öka under året. För att ytterligare höja kvaliteten inom grundutbildning gjordes satsningar på rekrytering av studerande i Norden. Beredningen av en språkstrategi för högskolan inleddes i syfte att trygga den språkliga balansen i högskolans utbildning. Vi skapar därmed bättre förutsättningar att bära vårt riksomfattande ansvar för den svenskspråkiga ekonomisk-merkantila utbildningen samtidigt som vi stärker vår position på den internationella utbildningsmarknaden och inom forskningen. Forskning och utbildning kan inte förverkligas utan kompetens, engagemang och förtroende. Rekrytering av forskare och lärare med internationell arbetserfarenhet är en grundförutsättning för kvalitet i forskningen och utbildning. Två nya professurer inrättades under året, i finansiell ekonomi och i företagsledning och organisation. Vardera representerar högskolans styrkeområden. Under verksamhetsåret gjordes satsningar på att stärka högskolan som arbetsplats. Vår samverkan med omgivningen utvecklades på många sätt. Det regionala samarbetet i Vasa inom ramen för Levón-institutet ger högskolan en ny och fastare plattform för växelverkan med näringslivet i regionen. I syfte att utveckla intresset för företagande skapades i Helsingfors ett företagarnätverk. Högskolans alumnverksamhet utvecklades och underställdes ett alumnråd. Allt detta bidrar till att ge oss bättre möjligheter att förverkliga den så kallade tredje uppgiften – att föra ut vårt kunnande till vår omgivning. Harmoniseringen av utbildningen i Europa och uppkomsten av ett europeiskt forskningsrum lyfter fram betydelsen av kvalitet i all vår verksamhet. Vår forskning och utbildning liksom även det kvalitetssäkringssystem som vi utvecklat under årens lopp kommer att utvärderas i samband med den EQUIS reackrediteringsprocess som nu inletts. På detta sätt stärker vi den plattform som all vår verksamhet bygger på och som är en grundförutsättning för fortsatt framgång. Rektor Marianne Stenius
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-08)
  Verksamhetsåret vid Svenska handelshögskolan, Hanken, präglades av utveckling på alla fronter. Satsningarna på kvalitet framom kvantitet var påtagliga. En minskning i antagningen av studerande till både grundutbildningen och forskarutbildningen initierades. Samtidigt rekryterades flera studerande än tidigare till de engelskspråkiga programmen. Den allt mer internationella studiemiljön förbereder på detta sätt bättre våra studerande för ett globaliserat näringsliv. lan vars kvalitetssäkringssystem auditerades. För en högskola med klara internationella ambitioner är det naturligt att vara bland de första och främsta i ett kvalitetsarbete som alla universitet inom den Europeiska unionen förutsätts genomgå under de närmaste åren. Vår europeiska ackreditering, EQUIS, i kombination med ett godkänt kvalitetssäkringssystem gör oss ännu starkare. Internationaliseringen genomsyrade all verksamhet. Hanken lanserade två nya engelskspråkiga magisterprogram inom sina styrkeområden. Högskolan satsade på rekryteringen av unga, framgångsrika och nyfikna forskare som har internationell erfarenhet och som vill och har förutsättningar för att växelverka med näringslivet, studenterna och forskarsamfundet. Andelen utländska studerande, som slutförde sin examen vid högskolan, hörde till de högsta bland universiteten i Finland. En liten internationell handelshögskola, med ambitionen att ha ett växande inflytande inom utbildningen och i näringslivet, måste satsa på forskning som kan vinna internationellt erkännande och är relevant för ett globaliserat näringsliv. Hanken fortsatte därför under året satsningen på forskning, speciellt inom sina styrkeområden. Högskoleväsendet i Finland står inför stora förändringar. En nationell strävan, att via ett övergripande nytänkande stärka högskolornas autonomi och förmåga att konkurrera internationellt, förutsätter klara visioner och strategier. Hanken har en klar vision och strategi för denna anpassning. Vi skall växa genom att skapa ny och relevant kunskap som via ekonomutbildningen, forskarutbildningen och en allt starkare växelverkan med näringslivet ökar Hankens inflytande och engagemang. Förverkligandet av detta förutsätter starka strategiska allianser. Vårt samarbete med Handelshögskolan i Stockholm inom ramen för Hanken & IFL Corporate Development, som utvecklats mycket positivt, bör ses ur detta perspektiv. Vi jobbar inte ensamma. Under året upplevde vi påtagligt vad ett utvecklat alumnnätverk och starkare företagskontakter betyder för framgången i vår verksamhet. Satsningen på internationell alumnverksamhet, där hankeiter som jobbar utomlands återknyts till Hanken, skapar en ny plattform för vårt sätt att arbeta. Under verksamhetsåret inleddes planeringen av högskolans 100-årsjubileum som infaller år 2009. Vår profil som en internationellt konkurrenskraftig handelshögskola, med fokuserad forskning och utbildning, som är relevant för ett globaliserat näringsliv och attraktiv för för både internationella och finländska studerande, betonas kraftigt. Ett framgångsrikt år inom forskningen, inom utbildningen och i vår växelverkan med näringslivet, sporrar oss alla till fortsatt utveckling, anpassning och framför allt till högre ambitionsnivåer i all vår verksamhet. Rektor Marianne Stenius
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-08)
  Svenska handelshögskolans ambitioner gällande internationalisering och kvalitetssäkring av forskningen och utbildningen genomsyrade all verksamhet under år 2004.Verksamhetsåret präglades av beredningen av lagstiftningen gällande examensreformen, vars målsättning är att via en europeisk harmonisering av examensstrukturen stärka universitetens internationella konkurrenskraft. Ett kalenderår är en alltför kort tid för att utvärdera resultatet av ett universitets verksamhet. Trots det kan man hävda att verksamhetsåret 2004 var i många avseenden för högskolan ett framgångsrikt år. De kvantitativa målsättningarna gällande forskarutbildningen överskreds klart. Antalet doktorer, som promoverades vid den solenna doktorspromotionen, motsvarade nästan hälften av samtliga doktorer som Svenska handelshögskolan någonsin promoverat. Detta är resultatet av högskolans strategiska val att i medlet av 1990-talet satsa på styrkeområden inom forskning och utbildning och att i enlighet med den nationella utbildnings-och forskningspolitiken satsa på forskarutbildningen. Den strukturella utvecklingen av grundutbildningen, med fokus på utbildning av ekonomie magistrar, fortsatte under året, vilket resulterade i en försiktig förskjutning av grundutbildningen mot engelskspråkiga Master-program. Den kvantitativa målsättningen för ekonomie magistrar uppnåddes inte helt, men den långsiktiga balansen mellan utexaminerade doktorer och magistrar rubbades inte. Antagningen av nya studerande till högskolans campus i Helsingfors och Vasa förenklades. Finlands Akademi genomförde en internationell utvärdering av den ekonomisk-merkantila forskningen vid universiteten i vårt land. Behovet av denna utvärdering har påtalats klart av högskolan under en längre tid. I samband med utvärderingen inventerades forskningen vid högskolans institutioner. I den rapport som sammanställdes av de internationella utvärderarna pekar man på flertalet strukturella problem i vårt land: en fragmentering av såväl forskningen som forskarutbildningen, avsaknaden av inter-nationella forskare i de finländska forskningsmiljöerna, och incentivsystem för doktoranderna och forskarna. Universitetslagen stadgar att det ankommer på universiteten att utvärdera sin verksamhet. Idag är kvalitetssäkringen en grundförutsättning för en handelshögskola med internationella ambitioner. Svenska handelshögskolan sammanställde under verksamhetsåret en självutvärderingsrapport i anknytning till anhållan om förnyad EQUIS ackreditering. Självutvärderingen, som omfattar utvecklingen i högskolan under en femårsperiod, visar att högskolan i många avseende framgångsrikt implementerat den strategi för forskning och utbildning som slogs fast under senare hälften av 1990-talet. Satsningen på styrkeområden har varit lyckad. Internationaliseringen av forskar- och grundutbildningen har resulterat i högskolan mätt i andelen utländska examensstuderande år 2004 är det mest internationaliserade universitet i Finland, om man frånser konsthögskolorna. EQUIS-självutvärderingen pekar också på de utmaningar som högskolan står inför. Trots att fortbildningen vid högskolan under år 2004 stärkte sin ställning nationellt, förestår ytterligare satsningar för att högskolan skall kunna uppfylla de åligganden som den nya universitetslagen påför universiteten gällande den så kallade tredje uppgiften. EQUIS-självutvärderingen och verksamhetsåret 2004 pekar också tydligt på värdet av det stöd som Stiftelsen Svenska Handelshögskolan ger högskolan. Genom inte enbart finansiellt stöd utan även medverkan i högskolans styrelse, i direktioner och i rådgivande organ för forskning och utbildning är näringslivets engagemang i högskolan via Stiftelsen Svenska Handelshögskolan och Hanken alumnerna starkare än på ett par decennier. Detta engagemang, som på intet sätt stöter sig med högskolans autonomi gällande forskning och utbildning, kan inte vara annat än ägnat att stärka Svenska handelshögskolan. Rektor Marianne Stenius
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-08)
  För Svenska handelshögskolan innebar verksamhetsåret medvetna satsningar på grundutbildningen, en fortsatt markeringen av forskningens och forskarutbildningens betydelse på det ekonomisk-merkantila området, och linjedragningar gällande högskolans fortbildning vilka för högskolan som organisation var tunga. De kvantitativa mål för verksamheten som högskolan uppställt i det treåriga avtalet med statsmakten uppnåddes klart. Fleråriga satsningar på magister- och doktorsexamina avspeglas i resultatet. En avsevärd ökning i studerandemobiliteten kunde iakttas såväl inom grundutbildningen och forskarutbildningen. Högskolan rekryterade en allt större andel studerande med högskoleexamen från ett annat universitet. Såväl inom grund- som inom forskarutbildningen reflekterades högskolans styrkeområden. Den satsning på en effektivering av grundutbildningen som gjordes under verksamhetsåret resulterade i en exeptionellt stor examination på ekonomie kandidatnivå. Studerande som inlett sina studier på åttio- och nittiotalet bereddes därigenom möjlighet att via en effektiverad handledning slutföra sina studier. I den nationella forsknings-och utbildningspolitiken lyftes fram speciellt den virtuella universitetsutbildningen, universitetens regionala ansvar och en effektivering av studierna. Linjedragningarna präglades alltmer av den ständigt ökande internationaliseringen.. Den högskolepolitiska debatten fokuserades på finansieringen av universiteten och ett eventuellt införande av terminsavgifter. En ny lag som strävar till att trygga universitetens verksamhetsförutsättningar godkändes Högskolan inledde under verksamhetsåret utvecklingsarbetet som syftar till en anpassning av utbildningen till internationella harmoniseringssträvanden. En strategi för grundutbildningen godkändes. Högskolans fortbildning fokuserades under åren tydligare. Olönsam verksamhet lades ner såväl Helsingfors som i Vasa. Det engelskspråkiga MBA programmet framstod allt tydligare som stommen i högskolans fortbildning vid sidan av den fortbildning som bedrivs via såväl företagsinterna program som öppna program inom de av högskolan fastställda styrkeområdena. Under verksamhetsåret genomfördes en nationell utvärdering av den utbildningen som ges via Öppna högskolan och av de engelskspråkiga magisterprogrammen. MTM fortbildningsprogrammet i turism ackrediterades. Inom högskolan liksom även i hela universitetsväsendet kunde under verksamhetsåret iakttas en tilltagande kritisk attityd till det omfattande uvärderingsverksamhet som påförs högskolorna. Den styrning av universiteten som baserar sig på kvantitativa målsättningar för examina förutsätter emellertid utvärdering av såväl forskning som utbildning. Alternativa utvärderingsformer såsom ekonomernas sysslesättningsläge och lönenivå visar att högskolan även under detta år placerar sig i den absoluta nationella toppen. De stora utmaningarna inom ekonomisk-merkantil utbildning och forskning ligger i samarbetet och konkurrensen med de internationella handelshögskolorna och med näringslivet. Internationella utvärderingar och ackrediteringar har här sin givna plats. Marianne Stenius
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-08)
  Enligt vår vision har Svenska handelshögskolan år 2015 stärkt sin position som en ledande, ackrediterad handelshögskola med internationell dragningskraft. Verksamhetsåret 2005 var ett viktigt år i vårt arbete att förverkliga denna vision. Vi levde upp till de målsättningar som vi tillsammans ställt upp för verksamheten. Vi lyckades uppnå våra mål samtidigt som förändringstrycket inom högskoleväsendet åter en gång upplevdes större än någonsin förr. Det gångna året var viktigt framför allt därför att vi kunde knyta allt flera till arbetet att uppnå vår gemensamma vision. Bland dessa märks speciellt Hanken alumnerna, våra nya allianser, rekryteringen av nya forskare och lärare, våra utländska studerande, och alla de som deltog i högskolans EQUIS-ackreditering. Vi kunde också förnya vårt sätt att arbeta. Det skedde bland annat via positiva erfarenheter av intern ledarskapsutbildning och nya samarbetsformer med näringslivet inom ramen för Tekes-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Alla, som engagerades, bidrog och bidrar i framtiden på sitt sätt till att förbättra möjligheterna att leva upp till vår vision. Högskolans internationella prägel stärktes på många fronter. Den europeiska kvalitetsstämpeln, EQUIS, förnyades under året. Enligt internationella förebilder förverkligade högskolan tillsammans med sina alumner den första Hankendagen. Uppslutningen var stor och stämningen bland alumnerna oförglömlig. Tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm skapades Hanken & IFL Corporate Development. Syftet är att utveckla internationellt högtstående företagsintern ledarskapsutbildning. Som första universitet i Finland införde Hanken ett tenure track-system. Avsikten med detta är att rekrytera och hålla kvar toppforskare som nyligen doktorerat och som har ambitionen att forska och utbilda för ett globalt näringsliv och ett internationellt forskarsamfund. Högskolans fokusering på profilområden stärks kännbart genom tenure track-systemet. Under årtionden har internationaliseringen av högskolan starkt förknippats med vår högklassiga språkutbildning och hankeiternas utmärkta språkkunskaper. Så är fallet också idag. Men en märkbar förändring står att finna i att högskolans internationella prägel i dag vilar på en mycket bredare bas än förr. Det är en grundförutsättning för att kunna konkurrera med andra ledande handelshögskolor i världen. Ambitionerna finns, liksom förutsättningarna för det. Högskolan kan idag vara tacksam för att det finns ett så påtagligt, så starkt, ja egentligen gränslöst engagemang för den. Det bådar gott för framtiden. Rektor Marianne Stenius
 • Unknown author (Hanken School of Economics, 2016-08-08)
  According to our vision, Hanken will by 2015 have consolidated its position as a leading, accredited university with international appeal. The year 2005 was an important year for achieving this vision. We obtained the targets that we had together set for our operations notwithstanding the pressure for changes in the Finnish academic community, which was stronger than ever before. One of the major achievements during the year was our success in engaging a growing number of people in our efforts to reach our common vision. Among the most important groups were the Hanken alumni, our new alliances, the recruitment of new researchers and teachers, our foreign students, and all the people who participated in the EQUIS accreditation process. We were also able to renew our manner of operating. This was achieved through, e.g. positive experiences from internal management training and new forms of co-operation with business life within the framework of research and development programmes financed by the Finnish Funding Agency for Technology, Tekes. All who have participated in the process have contributed, and will contribute to the improvement of our opportunities to achieve our vision. Hanken's international character was consolidated in many respects. Our European quality accreditation, EQUIS, was renewed during the year. Hanken also arranged the first Hanken Day together with the alumni, in accordance with international examples. Participation was active, and we managed to create an unforgettable event for our alumni. Hanken & IFL Corporate Development was created in co-operation with the Stockholm School of Economics. The aim is to develop executive education of an internationally high standard for corporations. Hanken was the first university in Finland to introduce the so-called tenure track system. The aim is to recruit and maintain top researchers who have recently taken their doctor's degree and wish to research and educate students for global business and the international research community. The tenure track system will markedly consolidate Hanken's focus on its core areas. Over several decades, our internationalisation has to a great extent been based on the high-quality language studies that we offer and our students' excellent language skills. This also holds true today. The situation has, however, changed markedly, as the basis of the international nature of Hanken is today much broader than before. This is the basic precondition for success in competition with other leading universities of the world. We have both the ambition and preconditions for achieving these goals. Hanken can today be grateful for the concrete, strong and in fact unlimited commitment for achieving these goals. This opens a promising future for us. Marianne Stenius, Rector
 • Alumntidskrift (Hanken School of Economics, 2016-06-27)
  Hankens styrelse har valt professor Karen Spens till rektor för Hanken för en femårsperiod som börjar 1.8.2015. I enlighet med den ursprungliga planen fortsätter Hankens nuvarande rektor Eva Liljeblom i sitt uppdrag till och med 31 juli 2015 och återgår därefter till sin professur i finansiell ekonomi vid Hanken. – Under Eva Liljebloms tid som rektor har Hanken utvecklats till en forsknings-mässigt stark och internationell högskola med goda kontakter till näringslivet. Det är en stor ära för mig att få fortsätta detta arbete och därutöver vidare-utveckla undervisningen och förbättra studiemiljön. Gott samarbete, internt och externt, är nyckeln till fortsatt framgång, säger Karen Spens. I nästa nummer av tidningen Hanken kan du läsa en intervju med henne.
 • Alumntidskrift (Hanken School of Economics, 2016-06-27)
  Hanken ordnade ett välbesökt frukostseminarium med fokus på samverkan mellan försäljning och marknadsföring som en väg till att skapa värde för kunden. PhD Avinash Malshe, universitetslektor vid University of St. Thomas i Minneapolis och ED Paul Viio, Director Sales Research vid CERS, berättade om orsaker bakom möjliga problem mellan marknadsföring och försäljning, hur man känner igen dem, och man utvecklar ett bättre samarbete. Malshe och Viio berättade om företag som lyckats med detta och deltagarna delade aktivt med sig av erfarenheter som de fått på sina arbetsplatser. Läs mer om Avinash Malshe på sida 18.
 • Newsletter (Hanken School of Economics, 2016-06-27)
  In a review on the state of scientific research in Finland, Hanken’s results were clearly above average. The review was conducted by the Academy of Finland and included recommendations on improving the position of Finnish research internationally. Hanken can be said to be well on the recommended way. Firstly, Hanken has pursued an area-of-strength policy since the early 1990’s and is already channelling resources to these areas, especially as regards research. Secondly, the review calls for increased international recruitment, and recent figures show that 23 % of our academic staff is international and that 27.7 % of all our publications are published in international journals. These are among the highest figures in Finland. What makes me especially happy are the results of a bibliometrical study conducted as a part of the review. The citation index shows that Hanken’s research with an index of 1.4 is clearly above the world average of 1. In Finland, only Hanken and the Aalto University rise above the world average. The same trend can be seen in the Top 10 index, where Hanken’s index is 1.7 while the world average is 1. Hanken also wants to encourage the regrowth of future researchers through our PhD programme. This autumn, we actually conferred 75 doctoral degrees. In addition, the 100th woman publicly defended her doctoral thesis in the beginning of December. These positive news prove that Hanken’s strategy, combined with a flexible and effective allocation of resources, really pays off. Hanken shows that even small units can conduct significant, productive research with a high level of impact.
 • Newsletter (Hanken School of Economics, 2016-06-27)
  Hanken is ranked 5th in the global U-Multirank as regards research and research linkages. Hanken thus outperforms over 1 300 other universities from both the US and Europe. - This is a result of our efforts to encourage our researchers to publish in top journals and to cooperate internationally, says Hanken’s Rector Karen Spens. Hanken ranks particularly well on citation rate and top cited publications, as well as on international joint publications. - There are only two European universities among the top 10 measured according to top cited publications indicator. One of these is Hanken, which again proves the high quality of the research here, states Timo Korkeamäki, Dean of Research. The ranking compares selected U-Multirank institutions in terms of seven different bibliometric performance indicators in the areas of research and research linkages. All indicator scores derived from bibliometric analysis are based on information extracted from publications that are indexed in the CWTS-licensed edition of the Web of Science (WoS) database. U-Multirank is developed and implemented by an independent consortium of European higher education institutions and supported by the European Commission.