Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/355402
Julkaisun nimi: Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä. Tasa-arvoa tutkimassa ja toteuttamassa
Toimittaja(t): Heikkinen, Suvi; Jyrkinen, Marjut; Lämsä, Anna-Maija; Niemistö, Charlotta
Kuuluu julkaisusarjaan: Forskningsrapporter;77 - Research reports;77
ISSN: ISSN 0357-5764 (painettu)
ISSN 2242-7007 (PDF)
ISBN: 978-952-232-415-3 (painettu)
978 952-232-416-0 (PDF)
Tiivistelmä: Tämä kirja on Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä (WeAll)-tutkimushankkeen (2015–2021) yhteisjulkaisu.Hankkeen tavoitteena on ollut tasa-arvoisen ja kestävän työelämän kehittäminen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Keskeiset teemakokonaisuudet ovat työn ja perheen suhde, inhimillinen kestävyys ja moninaisten ihmisten pääsy työelämään. Päärahoittaja on ollut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (hanke 292883). Hankkeen ovat toteuttaneet Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu ja Hanken Svenska handelshögskolan. Hankkeella on ollut sidosryhmistä koostuva neuvottelukunta, johon on kuulunut yhteiskunnallisesti merkittäviä vaikuttajatahoja. Lisäksi hankkeen toimintaa on tukenut kansainvälinen asiantuntijaryhmä. Tämä yhteisjulkaisu kokoaa yhteen hankkeen teemoja. Kirjaan sisältyy tutkimukseen perustuvia artikkeleita ja sidosryhmien puheenvuoroja, joissa käsitellään työelämän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta useista näkökulmista. Lisäksi keskustellaan työn ja perheen sekä muun työn ulkopuolisen elämän yhteensovittamisen kysymyksistä. Kirja sisältää myös koulutus- ja uravalintoihin liittyviä moninaisuuden ja tasa-arvon haasteita.
URI: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/355402
Päiväys: 2020-09-18
Avainsanat: tasa-arvo
yhdenvertaisuus
yhteiskunnallinen ja taloudellinen kestävyys
työelämä
koulutus
johtaminen
ura
risteävät erot
sukupuoli
ikä
alueellisuus
vähemmistöasema
ulkomaalaistaustaisuus
sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus
työ
perhe ja muu elämä
miehet ja maskuliinisuudet
hoivavastuu


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
FR 77_WeAll 978-952-232-416-0.pdf 3.475MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot