Arvoista arvottamiseen

Show full item record

Permalink

Citation

Sorsa , V-P 2018 , ' Arvoista arvottamiseen : uuden arvososiologian sovelluksia liiketoiminnan kehittämiseen ' , Yritysetiikka , vol. 10 , no. 1 , pp. 6-21 .

Title: Arvoista arvottamiseen;
uuden arvososiologian sovelluksia liiketoiminnan kehittämiseen
Author: Sorsa, Ville-Pekka
Contributor: Hanken, Management and Organisation, Helsinki
Belongs to series: Yritysetiikka
ISSN: 1797-8866
Abstract: Sosiologinen arvotutkimus on laajentanut aiempaa tieteellistä käsitystä arvosta ja arvoista merkittävästi viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu arvottamisen eli asioiden arvokkaaksi ja arvojen mukaiseksi todentamisen tekniikoita ja menetelmiä. Tutkimussuuntaus on yritysetiikan tutkimuksen kannalta merkittävä. Sen mukaan yrityksen arvoista puhuminen ei ole mielekästä ilman, että huomioidaan yritysten konkreettiset käytännöt, joilla erilaiset asiat todennetaan arvojen mukaisiksi ja enemmän tai vähemmän arvokkaiksi. Uudessa sosiologisessa arvotutkimuksessa on tutkittu kollektiivisessa toiminnassa esiintyvien arvottamisen käytäntöjä ja arvottamisen laajalle levinneitä yhteiskunnallisia konventioita. Sen sijaan tutkimuksessa on toistaiseksi tarkasteltu varsin rajallisesti tietoista arvonluontia ja -lisäystä, joka perustuu monien eri arvojen varaan. Artikkelissa sovelletaan uuden arvotutkimuksen antamia käsitteellisiä työkaluja monimuotoisen arvonluonnin ja -lisäyksen edistämiseksi liiketoiminnassa.
Date: 2018-03-23
Subject: 512 Business and Management
Arvon lajit
arvonluonti
arvottaminen
taloussosiologia
KOTA2018
PREM0000
1 - Open access publication channel
1 - Self archived
0- Ingen av författarna har en utländsk affiliation
0- Publicerad i Finland
0- Ingen affiliation med ett företag
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sorsa_Arvo_Yritysetiikka_REVISED_clean.docx 90.13Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record