DiKK

Ydinainestietokanta

Ydinainestietokanta

 

Ydinainesanalyysi

Ydinainesanalyysillä tarkoitetaan koulutusohjelman tai koulutusohjelmien keskeisten sisältöjen analyysiä. Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ydinainesanalyysissä keskitytään hammaslääketieteen ja lääketieteen perusopetukseen. Nämä viiden tai kuuden vuoden mittaiset opinnot sisältävät opetusta yhteensä yli 160 opintojaksolla.

Ydinainesanalyysi käytännössä

Käytännössä ydinainesanalyysillä tarkoitetaan sitä, että tiedekunnan opintojaksovastaavat ja heidän luotsaamansa ryhmä eri alojen opettajia kirjaavat ylös, mitä he kullakin opintojaksolla opettavat. Opetettavat asiasisällöt luokitellaan sen mukaan, kuinka keskeistä kunkin asian osaaminen on ja miten asiasisällöt tulee osata.

Materiaalin toimitus Ydinainestietokantaan onnistuu lomakkeen kautta (valitse Vuosikurssi -> osaamistavoitteeet/ydinaines).

Tunnuksiin ja sisältöihin (korjaukset, muutokset, poistot) liittyvissä kysymyksissä ota yhteys Terkkoon: terkko-tunnus@helsinki.fi.

Search DiKK


Advanced Search

Browse

My Account

RRS Feed