Books and serial publications

 

Books authored/edited by researchers at University of Helsinki / Publications of departments at University of Helsinki

Collections

Recent Submissions

 • Jussila, Petri (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2015)
  Edvard Gylling (1881–1938) tunnetaan parhaiten toiminnastaan Karjalan neuvostotasavallan johtajana, joka teloitettiin Stalinin puhdistusten aikana. Tätä ennen Gylling oli Suomen työväenliikkeen merkittävimpiä johtajia, jonka toiminnassa yhdistyi pyrkimys yhteiskunnan taloudelliseen tehokkuuteen ja halu sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen. Petri Jussila tarkastelee väitöskirjassaan Edvard Gyllingin maatalouspoliittista ajattelua ja toimintaa suurlakon ja sisällissodan välisenä aikana. Gylling oli sosialidemokraattisen puolueen maatalouspolitiikan asiantuntija ja linjanvetäjä, joka painotti historiallista taustaa ja tilastotieteellistä analyysiä yhteiskunnallisen uudistustyön perustana. Hänen ajattelussaan marxilainen teoria oli rinnakkain sosiaalipoliittisen intressin kanssa, joskin näiden kahden asian sovittaminen yhteen oli välillä vaikeaa. Edvard Gylling ajoi väsymättä torpparien ja muiden maanvuokraajien sekä maaseudun työväestön asiaa. Gyllingin johdolla sosialidemokraatit ajoivat suurlakon jälkeen viljelyspakkoa ja vuokraehtojen parantamista, mutta siirtyivät joitakin vuosia myöhemmin kannattamaan torpparien itsenäistymistä. Poliittisten puolueiden välisten suurten erimielisyyksien takia maaseudun kasvavia ristiriitoja ei saatu ratkaistua, mikä osaltaan vei Suomea kohti sisällissotaa. Petri Jussilan väitöskirja tuo lisävalaistusta myös kansallisen tragediamme taustoihin.
 • Rissanen, Jorma; Myllymäki, Petri; Roos, Teemu; Santhanam, Narayana Prasad (University of Helsinki, Department of Computer Science, 2014)
 • Kettunen, Pauli (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2015)
  Historia oli kehitystä ja edistystä, liikettä johonkin suuntaan. Kansakunnat ja yhteiskuntaluokat kuljettivat historian liikettä eteenpäin. Työväenliikkeen sosialistinen itseymmärrys oli muunnelma tästä 1800-luvulla kehittyneestä modernista historiakäsityksestä. Historia oli työväenluokan liittolainen, ja työväenliikkeeksi järjestäytynyt työväenluokka toteutti historian tarkoitusta. Työväen ja historian liitto osoittautui kuitenkin pettäväksi. Työväenliikkeen perillisten omakuvassa työväenliikkeen historia kääntyi hyvinvointivaltion rakentamisen ja puolustamisen historiaksi. Työväen historian tutkimuksessa avautui uusia kysymyksiä. Historian merkityksiä tutkimuksen ehtoina ja kohteina alettiin pohtia uusin tavoin. Kirja kertoo tästä muutoksesta. Se käsittelee politiikkaan, talouteen ja muihin yhteiskunnallisiin käytäntöihin kuuluvaa menneen, nykyisen ja tulevan tulkitsemista. Miten historia on vaikuttanut muuttuvina muutoskuvina työväenliikkeessä ja toimihenkilöliikkeessä, liikkeenjohdossa ja henkilöstöpolitiikassa sekä työelämän ristiriidoissa ja sopimuskäytännöissä? Millaiset muutoksen tulkinnat ovat ohjanneet koulutuspolitiikkaa, jota kuvataan nykyisin kansalliseksi menestystarinaksi, ja sosiaalipolitiikkaa, jonka vaiheita luonnehditaan usein hyvinvointivaltion projektiksi?
 • Palokangas, Tapio (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2015)
  This article considers the case where a number of countries produce goods from labor, government input and natural resources. Because conservation of natural resources anywhere yields utility in all countries and there is no benevolent international government, the coordination of conservation must be delegated to a regulator that may have its own interests. This article examines what is the efficient package of tools for that regulator. It is shown that if the minimum standards for conservation are used, then conservation subsidies are welfare decreasing, involving excessive conservation. This suggests that e.g. in the EU project called NATURA 2000, it is not appropriate to provide ’’co-financing’’ for sites.
 • Kauppinen, Merja; Rautiainen, Matti; Tarnanen, Mirja (Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry, 2015)
 • Kymäläinen, Hanna-Riitta (2015)
 • Puonti, Päivi (HECER – Helsinki Center of Economic Research, 2015)
  The identifying restrictions of an earlier VAR model are validated to assess the macroeconomic impact of the risk-taking channel of monetary policy in the U.S. Structural shocks are obtained by exploiting the nonnormality of residuals. The data is found to object to the previously imposed recursive ordering, but a different recursive ordering is supported. Based on the resulting impulse responses, there is no strong and significant evidence of the risk-taking channel during the sample period. This finding is in contrast with both the predictions of the underlying theoretical model and previous empirical findings.
 • Nuutinen, Ana; Fernström, Päivi; Kokko, Sirpa; Lahti, Henna (Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, 2014)
 • Bergholm, Tapio (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2015)
  Kaksoissidoksen synty -kirja kertoo Suomen työmarkkisuhteiden toimintatavan synnystä ja muovautumisesta vuosina 1944–1969. Kansainvälisessä vertailussa sen erityispiirteet voi kiteyttää näin: - Valtiovallan toisen maailmansodan vuosista jatkunut pysyvä kiinnostus, sitkeä puuttuminen ja vahva vaikutusvalta tulonjako- ja erityisesti palkkapolitiikkaan. - Työmarkkinajärjestöjen asteittain vahvistuva suunnittelu-, ohjaus- ja jopa hallintavalta ansiosidonnaisessa sosiaaliturvassa. Kirja muodostuu artikkeleista, jotka ovat syntyneet osana Suomen työmarkkinasuhteiden muotoutumisen tutkimushanketta, jossa tekijä on erityisesti paneutunut kuljetusalan ammattiyhdistystoimintaan ja SAK:n historiaan. Tutkimuksen yhtenä innoituksen lähteenä on ollut etsiä historiallisen sosiologian näkökulmasta tulkintoja siihen, miksi Suomen työmarkkinaratkaisujen valtiokytkös ja sosiaalipolitiikan työmarkkinajärjestökytkös ovat eurooppalaisesta näkökulmasta olleet poikkeuksellisen sitkeitä. Suuren kokonaisesityksen sijasta vastauksia näihin kysymyksiin etsitään keskittymällä suomalaisen työmarkkinasuhteiden toimintatavan kehkeytymisen ratkaisevimpiin vaiheisiin.
 • Collis, Robert (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  This article draws on a rare extant manuscript of the Melissino Rite, preserved in the archives of the Prince Fredrik Masonic Centre in The Hague, as well as on other primary material, in order to examine the pivotal role played by Pyotr Ivanovich Melissino (1726-1797) in forming an Illuminist-Masonic milieu in St. Petersburg from the mid-1760s. Melissino and his high-grade Masonic Rite have hitherto been largely overlooked by scholars, yet this article aims to emphasize the formative influence he played in Russia in creating an “invisible chapter” in which select initiates could embrace currents of Illuminist thought (alchemy, theosophy and Christian Kabbalah in particular). Scholars have principally examined the development of Illuminism in the second half of the eighteenth century within the restricted space of the Chapters of high-degree Freemasonry in France (and to a lesser extent in Germany and other European countries). Little attention has been paid to Illuminism in Russia prior to rise of the Rosicrucian Circle associated with Nikolai Novikov and Johan Schwarz in Moscow in the 1780s. Thus, this article seeks to re-examine the Melissino Rite as part of a pan-European phenomenon, whilst also highlighting its importance within the sizeable aristocratic Masonic milieu in Russia.
 • Artemyeva, Tatiana V.; Mikeshin, Mikhail I. (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
 • Artemyeva, Tatiana V.; Mikeshin, Mikhail I. (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
 • Tandefelt, Henrika (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  This article sets out to study the entanglement of different political, ideological and moral ideals and traditions in the Kingship of Gustav III, King of Sweden 1772–1792. Political thinking and practice in Eighteenth-Century Europe offered many elements and examples that different monarchs could apply in their own particular circumstances. Gustav III was one of the European Kings that openly supported the French enlightened thinkers fashioning himself as a Reformer-King. He was also very influenced by the French culture over all, and the culture of the traditional royal court in particular. In addition the Swedish political history with a fifty-year period of decreased royal power before the coup d’état of Gustav III in 1772 influenced how the European trends and traditions were put into practice. The article pursues to understand the way different elements were bound up together and put to action by the King in his coup d’état 1772, his law reforms in the 1770s and in the establishment of a court of appeal in the town Vasa in Ostrobothnia in 1776 and the ceremonial, pictorial and architectural projects linked to this.
 • Artemyeva, Tatiana V.; Mikeshin, Mikhail I. (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
 • Artemyeva, Tatiana V.; Mikeshin, Mikhail I. (Helsinki Collegium for Advanced Studies, 2014)
  History in Russia in the Enlightenment was represented not only by academic research, but by the series of literary works. They created a space of public history and satisfies the need for historical knowledge for those who could not or did not want to study serious scholarly works. They searched for cultural clichés, patterns, and metaphors to mold their historical images, schemes, and explanations. Walter Scott’s novels made an immediate impact on Russian society because it had been already prepared for such literature. In Scott’s historical novel there was a beneficial synthesis of simplicity and professionalism, out-of-body-ness of historical patterns and obviousness of moral lessons. The form was one in which history could bring about its true predestination, that is, to form the soul and the heart. Scott’s representation of the ordinary man in the background of large-scale historical events had no influence upon Russian historiography that continued to describe only events of a grand ‘state scale’, but survived in literature, which, for three centuries, developed both the philosophy of history and philosophical anthropology. Scott became for Russia one of those authors who summed up the quest of the Enlightenment and brought a special type of art history discourse into the world. Russian historians continue to point to the enduring quality of interpreting history through fiction. This results in political and moral values dominating historical discourse.