Books and serial publications

 

Books authored/edited by researchers at University of Helsinki / Publications of departments at University of Helsinki

Collections in this community

Recent Submissions

 • Rinne, Jenni; Kajander, Anna; Haanpää, Riina (Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 2020)
  Ethnos-toimite 22
 • Komeetat 
  Kaila, Kari; Oja, Heikki; Valtonen, Mauri; Korhonen, Tapio (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1983)
  Kirjassa kerrotaan Halleyn pyrstötähdestä ja muista komeetoista. Mistä ne tulevat? Minne ne menevät? Millaisia taivaankappaleita ne ovat? Voivatko ne vaikuttaa maapallon elämään?
 • Oja, Heikki; Vilhu, Osmi (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1979)
  Albert Einstein kuoli 1955, mutta hänen tieteellinen ja humanistinen perintönsä elää edelleen voimakkaana. Kymmenen luonnon­tieteilijää, suurin osa Helsingin yliopiston tutkijoita, kertoo Einsteinin elämastä, tutkimustyösta ja hanen teorioidensa merkityksestä. Aiheet vaihtelevat suhteelli­suusteorioista maailmankaikkeuden rakenteeseen, Einsteinin filosofiasta rauhanliikkeeseen.
 • Jännes, Antti; Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1978)
  Puheenvuoro astrologiaa vastaan
 • Keskinen, Raimo; Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1981)
 • Aroalho, Sari; Viertola, Julia (Department of Geosciences and Geography, 2020)
  Department of Geosciences and Geography C18
 • Hämäläinen, Esa (University of Helsinki, 2000)
  Evaluation Projects of the University of Helsinki 6/2000
 • Huhtinen, Aki-Mauri; Melgin, Elina (ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, 2020)
  ProComma Academic; 2020
 • Saari, Seppo; Moilanen, Antti (University of Helsinki, 2012)
  University of Helsinki Administrative Publications 81
 • Heikki, Oja; Juhani, Westman (Gummerus, 1975)
 • Häyry, Heta; Häyry, Matti (Yliopistopaino, 1997)
  Mahdollisimman monelle on taattava mahdollisimman suuri, yhtäläisesti toteutettavissa oleva onnellisuus, hyvinvointi ja vapaus. Yksilöiden toimia ei saa pakolla tai uhkauksilla rajoittaa, elleivät heidän toimensa selvästi vahingoita toisia tai puutu liian jyrkästi toisten vapauteen. Kaikki yksilöt on otettava yhtäläisesti huomioon moraalisessa päätöksenteossa. Näitä periaatteita kannattamaan päätyvät kirjoittajat joutuvat - vastustaessaan turhan kärsimyksen sallimista ja edistämistä; yksilöiden vapauden alistamista totalitaristisille periaatteille ja perusteettomien erojen luomista ihmisryhmien välille - kuitenkin toteamaan: "Monet henkilöt käyttäytyvät yksityiselämässään tavoilla, jotka ovat mielestämme järjettömiä, moraalittomia, piittaamattomia, fanaattisia tai yksinkertaisesti typeriä."
 • Häyry, Matti (Yliopistopaino, 2001)
  Doctors, nurses and scientists have often been accused of ‘playing God’ in life-and-death decisions, reproductive medicine and genetics. The tenor of this book is that the same accusation can be extended to ethicists and public decision-makers who refuse to examine the is­ sues analytically before they pass their judgements. In many cases, they are the jealous gods who obstruct the voyage of honest philoso­phers and bioethicists who desperately try to find their home island of intellectual zeal and emotional security in the stormy sea of high feeling and firmly held prejudice.
 • Kasa, Tuija; Kouros, Kristiina; Skottman-Kivelä, Piatta (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2020)
  Mitä perus- ja ihmisoikeudet tarkoittavat kasvatusinstituutioiden arjessa? Tutustu oikeudelliseen ja pedagogiseen oppaaseen perus- ja ihmisoikeuksista opetus- ja kasvatusalalla. Opas on suunnattu opetus- ja kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Siitä hyötyvät opettajaksi opiskelevat, opettajankouluttajat, opettajana toimivat, rehtorit ja sivistystoimenjohtajat. Oppaasta saat yleiskuvan siitä, millaisia arjen haasteita ja oikeudellisia ongelmia tyypillisiin opetustoimesta tehtyihin kanteluihin liittyy, ja millaisia ratkaisuja eduskunnan oikeusasiamies on niihin antanut. Nyt julkaistu opas tarkastelee arjen haasteita ja niitä koskevaa oikeudellista säätelyä. Oppaan kymmenen teemaa ovat: turvallinen opiskeluympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, oppilashuolto, oppimisen tuki ja erityisen tuen järjestäminen, vammaisia lapsia ja nuoria koskevat erityiskysymykset, uskonto ja katsomukset, työrauha, sananvapaus, hyvä hallinto ja päätöksenteko, koulukuljetukset sekä kodin ja koulun yhteistyö. Oppaassa esitellyt ratkaisut koskevat opettajien ja rehtoreiden lisäksi opetus- ja sivistystoimen johtajien toimintaa. Tilanteissa tarkastellaan myös esimerkiksi lasten, nuorten ja huoltajien näkökulmia. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa, osana Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -projektia 2018-2020.
 • Pihlström, Sami (Helsinki University Press, 2020)
  As a traditional theological issue and in its broader secular varieties, theodicy remains a problem in the philosophy of religion. In this remarkable book, Sami Pihlström provides a novel critical reassessment of the theodicy discourse addressing the problem of evil and suffering. He develops and defends an antitheodicist view, arguing that theodicies seeking to render apparently meaningless suffering meaningful or justified from a ‘God’s-Eye-View’ ultimately rely on metaphysical realism failing to recognize the individual perspective of the sufferer. Pihlström thus shows that a pragmatist approach to the realism issue in the philosophy of religion is a vital starting point for a re-evaluation of the problem of theodicy. With its strong positions and precise arguments, the volume provides a new approach which is likely to stimulate discussion in the wider academic world of philosophy of religion. Sami Pihlström is professor of philosophy of religion at the University of Helsinki. He has published widely on, e.g., the pragmatist tradition, the problem of realism, and the philosophy of religion.
 • Gronow, Jukka (Helsinki University Press, 2020)
  Jukka Gronow’s book Deciphering Markets and Money solves the problem of the specific social conditions of an economic order based on money and the equal exchange of commodities. Gronow scrutinizes the relation of sociology to neoclassical economics and reflects on how sociology can contribute to the analyses of the major economic institutions. The question of the comparability and commensuration of economic objects runs through the chapters of the book. The author shows that due to the multidimensionality and principal quality uncertainty of products, markets would collapse without market devices that are either procedural, consisting of technical standards and measuring instruments, or aesthetic, relying on the judgements of taste, or both. In his book, Gronow demonstrates that in this respect, financial markets share the same problem as the markets of wines, movies, or PCs and mobile phones, and hence offer a highly actual case to study their social constitution in the process of coming into being. Jukka Gronow is professor emeritus of sociology at Uppsala University, Sweden, and docent at the University of Helsinki, Finland. He has published on sociology of consumption, history of sociology and social theory.
 • Brunila, Kristiina; Lundahl, Lisbeth (Helsinki University Press, 2020)
  The book addresses one of the most urgent social problems in many countries, the uncertain school-to-work transitions of young people. As a result, a ‘transition machinery’ has been created, consisting of various education and training measures realised by e.g. teachers and youth workers. The volume demonstrates that discourses related to youth transitions do not simply describe young adults but create them. For example, young people are expected to be active citizens who make themselves attractive to employers, and those who fail in doing so may be labelled having psychological deficiencies. When failing transitions, resulting in lack of higher education or unemployment, are treated as individual’s problems rather than rising from structural factors, the solutions are likewise individualized. The book thus underlines the importance of analysing power relations reflected by gender, health, social class, and ethnicity. The articles of the book combine perspectives from young people, policymakers, teachers, and youth workers in Iceland, Finland, Sweden, and England. The editors of the book are Kristiina Brunila, professor of social justice and equality in education at University of Helsinki, and Lisbeth Lundahl, professor of educational work at Umeå University.
 • Kemppainen, Laura; Olakivi, Antero; Kouvonen, Anne; Safarov, Nuriaar; Wrede, Sirpa (Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, 2020)
  Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 138
 • Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1978)
  Kirja on ensimmäinen meteoriiteista kertova kirja Suomessa. Siinä on myös asiallista tietoa ufoista ja muista vastaavista oudoista valoilmiöistä.
 • Oja, Heikki; Poutanen, Markku (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1990)
  Ursan julkaisuja 41

View more