Books and serial publications

 

Books authored/edited by researchers at University of Helsinki / Publications of departments at University of Helsinki

Collections in this community

Recent Submissions

 • Wong, Chin-Chin; Kumpulainen, Kristiina; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Byman, Jenny; Renlund, Jenny; Erfving, Emilia; Hintsa, Antti (University of Helsinki, Playful Learning Center, 2020)
  Riddle of the Spirit is a set of playful multiliteracy materials designed to develop children's interest and understanding of issues related to climate change and the environment, as well as promoting children's ecological literacies and, more broadly, multiliteracies. With the material, children can discuss and reflect on themes related to climate change and the environment through a story based on Finnish myths. In the story, Ukko, the thunderstorm spirit, loses control of the weather. The children’s goal is to find out the reasons for this loss and to create imaginative solutions to help Ukko to be well and able to control the weather once more. In total, this learning journey consists of seven pedagogical activities to be realised in the classroom and/or outdoors. The activities are also suitable for children's afternoon club activities as well as for learning at home. The project includes activity instructions, questions to support the discussion, and templates for props making. The Riddle of the Spirit material is a continuation of the Whisper of the Spirit material in the world with Ukko the thunderstorm spirit, Tapio the forest spirit, Vetehinen the water spirit and Myrrysmies the ancient wizard.
 • Alén-Savikko, Anette; Kurjenmiekka, Vehka; Nyqvist, Sanna; Oja, Outi (Helsingin yliopisto, 2020)
 • Laitinen, Lea; Lappalainen, Hanna; Markkola, Päivi; Vaattovaara, Johanna (Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 2003)
  Kieli 15
 • Häyry, Matti; Häyry, Heta (Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1986)
  HUOM! Pdf ei näy oikein Firefox-selaimen sisäistä pluginia käytettäessä. Avaa se erillisellä pdf-lukuohjelmalla.
 • Hakulinen, Auli (Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1996)
 • Kalliokoski, Jyrki (Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1996)
 • Lehtinen, Tapani; Shore, Susanna (Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1991)
  Kieli 6
 • Roinila, Markku (Suomen filosofinen yhdistys, 2010)
  Tämä teos sisältää 89 pienoiselämäkertaa, jossa filosofi­sista kysymyksistä väitelleet suomalaiset kertovat koke­muksistaan matkalla kohti väitöstä. Väittelyiden aikaväli sijoittuu vuosille 1953—2010, ja mukana on monenlaisia tarinoita ja anekdootteja akateemisesta opintiestä ympäri maailmaa, Tasmaniasta Jyväskylään. Kertojina toimivat monet arvostetuimmat suomalaiset filosofit ja toisaalta vasta äskettäin tutkimustaan puolustaneet tulevaisuuden lupaukset. Kirjoittajat kertovat syttymisestään filosofiaan, opiskelu­vuosistaan, tutkijanuransa huipuista ja aallonpohjista sekä väitöstapahtumasta ja sen jälkeisistä tuntemuksista. Kertomuksia leimaa vahva henkilökohtainen sävy ja jokainen kertomus on erilainen selviytymistarina korkeim­man opinarvon saavuttamisesta ja filosofisten ongelmien määrätietoisesta pohdinnasta.
 • Hakulinen, Auli (Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1989)
  Kieli 4
 • Kieli 3 
  Kalliokoski, Jyrki; Leino, Pentti; Pyhtilä, Pertti (Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1988)
  Kieli 3
 • Kiviniemi, Eero; Pitkänen, Ritva Liisa (Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, 1987)
  Kieli 2
 • Meyer, Almut (2020)
 • Rehwagen, Claudia (2020)
 • Schlabach, Joachim (2020)
 • Grasz, Sabine (2020)
 • Suutari, Timo; Mellberg, Sandra; Kurki, Sami (Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 2020)
  Raportteja 205
  Tässä raportissa tarkastellaan ruoka-alan innovaatio- ja kehittämisalustoja. Raporttia varten läpikäytiin 15 ruoka-alan kehittämisverkostoa ja -alustaa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Näitä tapausesimerkkejä peilataan Pohjanmaalle ja hahmotellaan, millainen voisi olla pohjalainen ruoka-alan kehittämisalusta ja sen toimintamalli. Kehittämisalustat kokoavat yhteen ruokasektorin eri toimijoita ja osaamisaloja sekä edistävät toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Ruoka-alan kehittämisalusta voi tukea vuorovaikutusta hyvin käytännönläheisesti järjestämällä esimerkiksi verkostotapaamisia ja seminaareja. Abstraktimmalla tasolla ne voidaan nähdä eräänlaisina kehittämistyön yhteisinä nimittäjinä tai rajakohteina. Ruoka-alan kehittämisalustat rakentuvat aina olemassa olevien toimintojen ja organisaatioiden varaan. Kun suunnitellaan uuden alustan luomista, on tärkeää, ettei synnytetä sellaisia organisaatioita tai toimintoja, jotka alkavat kilpailla nykyisten toimintojen kanssa ja pahimmillaan heikentävät luottamusta paikallisten verkostojen sisällä. Kehittämisalustan rahoituspohja tulee olla riittävän laaja, jolloin toiminnan jatkuvuus ei ole riippuvaista yksittäisistä hankkeista tai kehittämisohjelmista. Tätä tukee se, että ruoka-ala on pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti mukana alueen kaikessa ohjelmatyössä. Pohjanmaalla tarvitaan oma erityinen näkökulma ruoka-alan kehittämiseen kuten esimerkiksi elintarvikevienti. Lisäksi tarvitaan suuren yleisön mielenkiintoa mutta myös kehittämisen intoa herättäviä ja ylläpitäviä kasvuyrityksiä ja ruoka-alan ilmiöitä. Hyviä kehittämisen välitavoitteita ovat paikallisten kehittämisverkostojen synnyttäminen sekä kehittämisalustan toiminnan hahmotteleminen. Jatkossa tavoitteeksi on kuitenkin asetettava verkostoituminen maakunnan ulkopuolelle, mikä tarkoittaa yhteyksien luomista muun muassa raportissa esitettyihin kehittämisalustoihin ja -verkostoihin.
 • Kortteinen, Matti (Otava, 1982)
  Teoksen lähtökohtana on Suomessa käyty julkinen keskustelu, jossa on arvosteltu'maassamme 1970-luvulla rakennettuja lähiöitä. On väitetty, että nämä ns. betonilähiöt tarjoavat asukkailleen heikot asuinolosuhteet ja että tämä yhdessä maassamuuton tuottamien rasitusten kanssa aiheuttaa sen, että uusille lähiöalueille kasaantuu inhimillisiä ja sosiaalisia ongelmia. Tutkimustietoa aiheesta on kuitenkin ollut vain hyvin niukasti. Teoksen tarkoituksena on paikata tätä puutetta selvittämällä sitä, kuinka uusille lähiöalueille muuttavien ihmisten elämäntavat muuttuvat.
 • Huutoniemi, Katri; Kajoskoski, Tuija (Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities, 2020)
  HSSH Reports and Working Papers 1

View more